Folktandvården i Umeå

En Guide till Tandvårdservice i Hjärtat av Norrland

Umeå, en livlig universitetsstad i Västerbottens län, är inte bara känd för sin akademiska excellens utan även för sitt engagemang i invånarnas hälsa och välbefinnande. Folktandvården i Umeå är en central del av detta engagemang, och erbjuder högkvalitativ tandvård till alla åldersgrupper. I den här artikeln tar vi en närmare titt på de tjänster som Folktandvården i Umeå erbjuder, dess betydelse för samhället och hur man kan utnyttja dessa tjänster för att säkerställa en god munhälsa.

Tjänster som erbjuds av Folktandvården

Folktandvården i Umeå är utrustad för att hantera en mängd olika tandvårdsbehov. Från rutinmässiga kontroller och förebyggande vård till mer komplicerade procedurer som rotfyllningar och tandreglering. Kliniken erbjuder även akuttandvård för de tillfällen då omedelbar uppmärksamhet krävs. Dessutom finns det specialister inom områden som pedodonti för barn, ortodonti för tandreglering och parodontologi för behandling av tandköttssjukdomar.

För barn och ungdomar upp till 23 års ålder är tandvården kostnadsfri, vilket är en del av det svenska tandvårdsstödet. Detta säkerställer att unga individer får den vård de behöver för att etablera en livslång god munhygien.

Folktandvårdens betydelse för Samhället

Folktandvården i Umeå spelar en viktig roll i att främja munhälsa i regionen. Genom att erbjuda både förebyggande vård och behandlingar bidrar klinikerna till att minska förekomsten av tandrelaterade sjukdomar. De arbetar också med att öka medvetenheten om vikten av god munhygien och hur det påverkar den allmänna hälsan.

Folktandvården i Umeå är inte bara en plats för behandling, utan även en resurs för utbildning och information. De anordnar regelbundet evenemang och kampanjer för att informera allmänheten om olika aspekter av tandvård och hur man kan förbättra sin munhälsa.

Tillgänglighet och Bokning

Att boka en tid hos Folktandvården i Umeå är enkelt och kan göras antingen online via deras hemsida eller genom att ringa direkt till kliniken. De har flexibla öppettider för att passa de flesta scheman, inklusive möjligheten för kvälls- och helgtider. Dessutom strävar Folktandvården i Umeå efter att vara tillgänglig för alla och erbjuder därför tjänster för personer med särskilda behov. Läs även artikeln Systembolaget i Umeå.

För att underlätta för patienterna erbjuder Folktandvården i Umeå även digitala tjänster som e-tjänster där patienter kan få påminnelser om sina bokade tider, se sin behandlingshistorik och även få tillgång till självhjälpsråd för att hantera mindre tandvårdsproblem. Folktandvården i Umeå är en vital del av stadens hälsovårdssystem, och erbjuder en bred palett av tandvårdstjänster för att möta behoven hos dess invånare. Med ett starkt fokus på förebyggande vård, utbildning och tillgänglighet, ser Folktandvården till att alla, oavsett ålder eller behov, har tillgång till den vård som behövs för att upprätthålla en god munhälsa. Genom att fortsätta att erbjuda högkvalitativa tjänster och resurser, bidrar Folktandvården i Umeå till en friskare och gladare befolkning i norra Sverige.

Folktandvården NUS Umeå

Omdömen: 3.7 (3 omdömen)

Adress: 907 37 Umeå, Sverige

Telefon: 090-785 91 33

Hemsida: https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/kontaktkort/Folktandvarden-Tandakuten/

Folktandvården NUS Umeå är en tandvårdsklinik som är en del av Folktandvården Västerbotten. NUS står för Norrlands universitetssjukhus, vilket är ett stort sjukhus i Umeå och en del av Västerbottens läns landsting. På Folktandvården NUS Umeå erbjuds allmän tandvård, men eftersom det ligger i anslutning till universitetssjukhuset kan det även finnas specialister tillgängliga inom olika områden av tandvården, såsom oral kirurgi, ortodonti (tandreglering), och kanske även pedodonti (barntandvård).

Kliniken kan erbjuda tjänster som undersökningar, förebyggande vård, fyllningar, rotbehandlingar, kronor och broar, protetik (tandproteser), och akuttandvård. De kan också arbeta med patienter som har särskilda behov, till exempel personer med tandvårdsrädsla eller patienter som behöver sjukhustandvård på grund av medicinska tillstånd.

Eftersom Folktandvården är en del av den offentliga tandvården i Sverige, är det troligt att kliniken vid NUS Umeå också deltar i det svenska tandvårdsstödet, vilket gör tandvård mer tillgänglig och överkomlig för olika åldersgrupper och socioekonomiska klasser.

Det är alltid bäst att kontakta kliniken direkt för att få den mest aktuella informationen om deras tjänster, öppettider och hur man bokar en tid. De kan även ge information om eventuella förändringar som har skett sedan min kunskapsavstängning i början av 2023.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Det verkar som att det inte finns någon information tillgänglig för att skapa en sammanfattning av kundomdömen. Om du kan tillhandahålla specifika kundomdömen, kan jag hjälpa dig att skapa en sammanfattning.

Folktandvården Idun

Omdömen: 3.3 (21 omdömen)

Adress: Rådhusesplanaden 8, 903 28 Umeå, Sverige

Telefon: 090-785 44 66

Hemsida: http://www.folktandvarden.se/hitta-din-klinik/folktandvarden-idun/

Folktandvården Idun är en tandvårdsklinik som tillhör den offentliga tandvården, vilket innebär att den är en del av det regionala eller landstingsdrivna tandvårdssystemet i Sverige. Namnet ”Idun” kan antingen referera till en specifik klinik eller användas som ett namn på en klinik inom en viss region, då många kliniker inom Folktandvården ofta har unika namn för att skilja dem åt.

Folktandvården erbjuder allmänna tandvårdstjänster såsom undersökningar, förebyggande vård, lagningar, rotfyllningar, tandutdragningar, protetik och ortodonti. De har också ofta specialister inom olika områden som barn- och ungdomstandvård (pedodonti), käkkirurgi och tandreglering (ortodonti).

För att få mer specifik information om Folktandvården Idun, såsom exakta tjänster, öppettider, personal och hur man bokar en tid, rekommenderas det att söka direkt på klinikens namn tillsammans med den region eller stad den ligger i. Detta eftersom detaljerna kan variera beroende på plats och den aktuella organisationens struktur.

Folktandvården i Sverige är känd för att vara subventionerad och erbjuder tandvård till reducerade priser för barn och unga upp till en viss ålder, samt för vuxna genom det allmänna tandvårdsstödet (ATB). Tandvårdsstödet är utformat för att göra tandvård mer tillgänglig och för att minska kostnadsbördan för patienterna.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kundomdömena om kliniken är blandade. Vissa kunder har haft positiva upplevelser, där de uppskattat det professionella bemötandet och känt sig trygga under både undersökningar och operationer av visdomständer. De har fått god hjälp av både tandsköterskor och tandläkare och rekommenderar kliniken. Det nämns även att undersökningarna var noggranna, inklusive röntgen, och att tandhygienisten var bra.

Å andra sidan finns det kunder som är mycket missnöjda och kritiska, där de upplevt bristande kunskap hos personalen och känt en avsaknad av tillit till kliniken. En kund beskriver sin upplevelse som den värsta någonsin, där tandläkaren inte bara ignorerade smärta i tand och tandkött utan även föreslog att kunden skulle söka privat vård för vidare undersökning och behandling. En annan kund beskriver en otrevlig och arg tandläkare som inte genomförde en fullständig behandling och var ovillig att utföra en efterfrågad polering med fluoridkräm. Denna kund uttrycker en bestämd avsikt att aldrig återvända till kliniken.

Folktandvården Dragonen

Omdömen: 3.2 (12 omdömen)

Adress: Ridvägen 12, 903 25 Umeå, Sverige

Telefon: 090-785 93 53

Hemsida: http://www.folktandvarden.se/hitta-din-klinik/ftv-dragonen/

Folktandvården Dragonen är ett tandvårdsmottagning som ingår i den offentliga tandvården, som drivs av regioner eller landsting i Sverige. Namnet ”Dragonen” kan antyda att mottagningen har en inredning eller ett tema som är kopplat till drakar, eller så kan det vara ett namn som är valt för att vara minnesvärt och unikt.

Som en del av Folktandvården erbjuder Dragonen troligen ett brett utbud av tandvårdstjänster, inklusive allmän tandvård, förebyggande tandvård, akuttandvård och kanske även specialiserade behandlingar som ortodonti, käkkirurgi, och tandhygienisttjänster.

Patienter som besöker Folktandvården Dragonen kan förvänta sig att få tillgång till kvalificerade tandläkare och tandvårdspersonal som är utbildade i att erbjuda vård till både barn och vuxna. Folktandvården är känd för att ha en hög standard på patientvård och för att använda modern teknik och behandlingsmetoder.

Folktandvården har ett särskilt uppdrag att främja god tandhälsa och att erbjuda tandvård till rimliga priser. I Sverige finns det ett tandvårdsstöd som innebär att kostnaden för tandvård delvis subventioneras av staten, vilket gör det mer ekonomiskt tillgängligt för invånarna. Barn och ungdomar upp till en viss ålder får dessutom gratis tandvård.

För mer specifik information om Folktandvården Dragonen, som dess exakta plats, öppettider, personal och tjänster, skulle man behöva söka på mottagningens namn online eller kontakta den direkt via telefon eller deras officiella webbplats.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kundomdömena för Folktandvården Dragonen är blandade. Vissa kunder har haft positiva erfarenheter, där personalen har varit trevlig och behandlingarna snabba och effektiva, både vid patient- och föräldrabesök. Dessutom uppskattas den stora parkeringen. Å andra sidan har andra kunder upplevt långa väntetider på över sex månader, otrevligt bemötande, särskilt över telefon, och problem med att få hjälp och korrekt information om kostnader och tandförsäkringar. Det finns rapporter om upprepade tidsflyttar och en känsla av att behandlingar erbjuds i samband med att patienten börjar betala själv. En kund uttryckte missnöje med hanteringen av en felaktig faktura och beskrev chefens beteende som oproffsigt. Sammantaget verkar erfarenheterna variera, med både nöjda och missnöjda kunder.

Folktandvården Teg

Omdömen: 3.1 (14 omdömen)

Adress: Länsmansvägen 5, 904 20 Umeå, Sverige

Telefon: 090-785 55 85

Hemsida: http://www.folktandvarden.se/hitta-din-klinik/ftv-teg/

Folktandvården Teg är en tandvårdsklinik som är en del av Folktandvården, den offentliga tandvårdstjänsten i Sverige. Teg är en stadsdel i Umeå, och det är troligt att Folktandvården Teg är belägen där. Folktandvården i Sverige erbjuder allt från förebyggande tandvård till mer komplicerade behandlingar och tandreglering.

Som en del av den offentliga tandvårdstjänsten kan Folktandvården Teg erbjuda tjänster till barn och ungdomar, vuxna, och äldre. I Sverige är tandvård gratis för barn och ungdomar upp till en viss ålder, vilket varierar mellan olika landsting/regioner. För vuxna subventioneras tandvård genom det allmänna tandvårdsstödet (ATB).

Folktandvården Teg kan erbjuda en rad olika behandlingar:

– Tandundersökningar
– Tandhygienisttjänster
– Fyllningar
– Rotfyllningar
– Tandutdragningar
– Tandblekning
– Tandreglering
– Protetiska behandlingar som kronor, broar och proteser
– Förebyggande vård och rådgivning

Kliniken skulle troligen även ha tillgång till modern utrustning och teknik för att kunna erbjuda god tandvård och behandlingar.

För att få den mest aktuella informationen om Folktandvården Teg, bör man besöka deras officiella webbplats eller kontakta dem direkt. Där kan man hitta information om öppettider, hur man bokar tid, vilka tandläkare som arbetar där, och andra relevanta detaljer.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna upplever generellt ett trevligt bemötande hos kliniken, både över telefon och på plats. De uppskattar att man kan få en tid snabbt, även för mindre allvarliga problem. Dock finns det kritik från en vuxen kund som inte kunde få en tid på flera år och var tvungen att vända sig till en privat klinik för att få hjälp. Kunderna är nöjda med hanteringen av barn, men det kan förekomma långa väntetider trots bokade tider. Personalen anses vara hjälpsam och tillmötesgående, och kvaliteten på tjänsterna är generellt godkänd.

Folktandvården Ersboda

Omdömen: 3.4 (18 omdömen)

Adress: Trattgränd 1 H, 906 25 Umeå, Sverige

Telefon: 090-785 93 75

Hemsida: http://www.folktandvarden.se/hitta-din-klinik/folktandvarden-ersboda/

Folktandvården Ersboda är en tandvårdsklinik som ligger i stadsdelen Ersboda i Umeå, Sverige. Kliniken är en del av Folktandvården Västerbotten, som är en offentlig tandvårdstjänst. Folktandvården erbjuder allmäntandvård för både barn och vuxna, och inkluderar tjänster som undersökningar, förebyggande tandvård, akuttandvård, fyllningar, rotbehandlingar, tanduttagningar, protetik och ortodonti.

Som en del av den offentliga tandvården i Sverige, har Folktandvården Ersboda ett uppdrag att främja god munhälsa och erbjuda tandvård till alla delar av befolkningen. Detta inkluderar också att erbjuda tandvård till barn och ungdomar upp till 23 års ålder gratis, vilket är en del av det svenska tandvårdsstödet.

Kliniken kan erbjuda moderna behandlingsmetoder och arbetar för att skapa en trygg och välkomnande miljö för patienterna. Personalen består av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som arbetar tillsammans för att ge patienterna bästa möjliga vård.

För mer specifik information om Folktandvården Ersboda, såsom öppettider, tjänster och hur man bokar en tid, rekommenderas det att besöka deras officiella webbplats eller kontakta dem direkt. Eftersom informationen kan ändras över tid, är det viktigt att få den senaste informationen från en pålitlig källa.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna har blandade upplevelser av tjänsterna hos företaget. Flera kunder klagar på otrevligt bemötande, med exempel på att de blivit bemötta med en dålig attityd och till och med utskällda för sina vanor. Det finns även en rapport om att arbete utfört av företaget behövde göras om och en känsla av att personalen inte lyssnar på klienten. En kund nämner dock att de alltid blivit bra bemötta och anser att tandvården är bra, men pekar ut att en person i receptionen är otrevlig. En annan kund beskriver sitt bemötande som det värsta de varit med om. Sammantaget tycks det finnas en fråga om inkonsekvent kundservice och bemötande hos företaget.

Folktandvården Umedalen

Omdömen: 4.5 (4 omdömen)

Adress: Umedalens Skulpturpark, Aktrisgränd 22, 903 64 Umeå, Sverige

Telefon: 090-785 93 72

Hemsida: http://www.folktandvarden.se/hitta-din-klinik/ftv-umedalen/

Folktandvården Umedalen är en del av den offentliga tandvården i Sverige. Den är belägen i Umedalen, som är en del av staden Umeå i Västerbottens län. Umeå är en universitetsstad och en av de större städerna i norra Sverige.

Folktandvården är en organisation som erbjuder allmän tandvård och specialiserade tandvårdstjänster till invånare i regionen. De tjänster som kan erbjudas på en klinik som Folktandvården Umedalen inkluderar allt från rutinmässiga undersökningar och förebyggande tandvård till mer avancerade procedurer som rotfyllningar, tandreglering och implantat.

Som en del av det svenska tandvårdssystemet kan Folktandvården Umedalen också erbjuda subventionerad tandvård till barn och ungdomar upp till en viss ålder, vilket är en del av det allmänna tandvårdsstödet (ATV). Vuxna kan också få ekonomiskt stöd för tandvård genom det statliga tandvårdsstödet.

För att få den senaste informationen om öppettider, tjänster och hur man bokar en tid, är det bäst att besöka den officiella webbplatsen för Folktandvården i Västerbotten eller kontakta dem direkt. Det är också viktigt att notera att informationen kan förändras över tid, så det är bra att kontrollera den senaste informationen om du planerar att besöka kliniken.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna upplever att företaget eller organisationen har kompetens i sitt hantverk men kritiserar bemötandet som gammeldags och likt den stereotypa offentliga sektorn, där personalen inte visar vilja att anstränga sig utöver deras grundläggande uppgifter och hänvisar till strikta regler. Personalen verkar dessutom inte trivas med sitt arbete.

FAQ om Folktandvården i Umeå

Vad är Folktandvården i Umeå?
Folktandvården i Umeå är en del av den offentliga tandvården i Västerbottens län. De erbjuder tandvård till personer i alla åldrar, från barn och ungdomar till vuxna och äldre. Liknande artikel Bilprovningen i Umeå.

Hur bokar jag en tid hos Folktandvården i Umeå?
Du kan boka en tid genom att ringa till den klinik du önskar besöka. Det går också att boka vissa tider online via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller Folktandvårdens egna hemsida.

Vilka tjänster erbjuder Folktandvården i Umeå?
Folktandvården erbjuder en mängd olika tjänster, inklusive allmän tandvård, förebyggande tandvård, akut tandvård, ortodonti (tandreglering), samt tandvård för personer med särskilda behov.

Är tandvård gratis för barn och ungdomar?
Ja, i Sverige är tandvård gratis för barn och ungdomar upp till och med det år de fyller 23. Detta gäller även hos Folktandvården i Umeå.

Vad gör jag om jag har tandvärk och behöver akut tandvård?
Om du har akut tandvärk bör du kontakta din närmaste Folktandvårdsklinik i Umeå så snart som möjligt för att få en tid för akut tandvård. Vid akuta fall utanför klinikernas öppettider kan du kontakta jourtandvården.

Hur kan jag få information om priser och kostnader för tandvård?
Information om priser och kostnader för olika behandlingar finns på Folktandvårdens hemsida. Du kan också fråga personalen på kliniken eller ringa och be om en prisuppgift.

Finns det något tandvårdsstöd för vuxna?
Ja, alla vuxna i Sverige har rätt till tandvårdsstöd genom Försäkringskassan. Det finns ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och ett högkostnadsskydd som kan hjälpa till att täcka en del av kostnaderna för tandvård.

Hur fungerar det med parkering vid Folktandvårdens kliniker i Umeå?
För information om parkering vid en specifik klinik rekommenderas du att besöka klinikens hemsida eller kontakta dem direkt. Många kliniker har parkeringsplatser i närheten, men tillgänglighet och eventuella avgifter kan variera.

Kan jag välja vilken tandläkare eller tandhygienist jag vill ha?
Ja, du har rätt att välja vilken tandläkare eller tandhygienist du vill gå till inom Folktandvården, förutsatt att personen i fråga har möjlighet att ta emot nya patienter.

Hur arbetar Folktandvården i Umeå med förebyggande tandvård?
Folktandvården arbetar aktivt med förebyggande tandvård genom att informera om vikten av god munhygien, erbjuda regelbundna kontroller och rengöringar samt ge individuella råd anpassade till varje patients behov.