Näringslivsguiden

sentio hero

Tunga lyft vid flytt kräver rätt utrustning och teknik

Flytt

Att flytta möbler och andra tunga föremål är en stor del av en flytt. Många gånger innebär det att man måste lyfta och bära tunga saker som soffor, skåp, pianon och annat. Även om man är stark och i god form kan tunga lyft vid flytt leda till skador om de inte görs på rätt sätt. Här är några saker att tänka på för att undvika skador vid tunga lyft. Ta reda på vilka tunga föremål som behöver flyttas och fundera igenom hur de ska hanteras. Är de för tunga för att bäras av en eller två personer? Behövs speciell utrustning? Genom att planera i förväg kan man se till att rätt utrustning och hjälp finns på plats.

Använd hjälpmedel vid tunga lyft

Det finns olika hjälpmedel för att underlätta tunga lyft, till exempel flyttkärror, selar och flyttpirror. Med hjälp av sådan utrustning kan tyngre bördor fördelas på ett bättre och säkrare sätt. Det minskar risken för rygg- och armskador. Tunga lyft bör om möjligt delas upp på flera personer. Att bära tillsammans är mycket bättre än att försöka lyfta för tungt på egen hand. Se till att det finns tillräckligt med personer till hands vid behov. Det finns speciella tekniker för att lyfta och bära tungt på ett ergonomiskt sätt. Böj i knäna och håll ryggen rak. Håll föremålet nära kroppen och undvik att vrida ryggen i sidled. Gå långsamt och stadigt. Med rätt teknik minskar risken för skador markant.

Ta pauser

Även med bra teknik leder tunga lyft till ansträngning och trötthet. Ta regelbundna pauser så att kroppen får vila. Drick vatten och stretcha för att motverka stelhet och värk. Med pauser håller man ut längre och orkar mer. Om du känner värk, stickningar eller annan smärta i kroppen, avbryt omedelbart. Tvinga aldrig kroppen till tunga lyft om den signalerar att något är fel. Det är bättre att ta en paus eller be om hjälp än att riskera allvarligare skador.

Anlita professionell hjälp

Vid extremt tunga lyft, som flytt av pianon, kassaskåp eller annat otympligt, kan det vara värt att anlita professionell hjälp. Flyttfirmor har rätt utrustning och kunskap för att hantera riktigt tung flytt på ett säkert sätt. Då minskar risken för skador markant.

Börja med att värma upp kroppen ordentligt och stretcha ut de muskler som kommer användas. Det ökar blodcirkulationen och gör kroppen redo för ansträngningen. Efteråt är det också viktigt att stretcha ut för att motverka stelhet och ömhet. Genom att tänka på dessa saker kan man undvika många skador i samband med tunga lyft vid flytt. Med rätt förberedelse, teknik och hjälpmedel behöver inte tunga lyft vara farligt, även om det alltid innebär en viss påfrestning. Det viktiga är att lyssna på kroppen och aldrig tvinga den längre än den klarar.

Ersättningen för vårdens hjältar

Tjänster

Sjuksköterskors löner i Sverige är en viktig och relevant fråga, givet deras oumbärliga roll i vården. Denna artikel syftar till att utforska olika aspekter som påverkar sjuksköterskans lön, och hur en rättvis ersättning för dessa vårdprofessionella kan säkerställas.

Faktorer som påverkar sjuksköterskors löner

En sjuksköterskas utbildningsnivå och erfarenhet spelar en stor roll för deras lönesättning. De med avancerad utbildning och lång erfarenhet tenderar att få högre löner. Detta speglar den värdefulla kunskap och kompetens de bidrar med till vården.

Geografisk plats och arbetsmiljö

Platsen där en sjuksköterska arbetar påverkar också lönen. Det kan finnas betydande skillnader i lönenivåer mellan olika regioner och arbetsplatser, som sjukhus och vårdcentraler. Dessa skillnader återspeglar ofta levnadskostnader och efterfrågan på sjuksköterskor i olika områden.

Specialisering och ansvar

Sjuksköterskor med specialiseringar eller som innehar högre ansvarsnivåer har ofta möjlighet till högre ersättning. Deras specifika kunskap och expertis värderas högt inom vårdsektorn.

Arbetstider och skiftarbete

Arbetstider, särskilt nattskift och helgarbete, kan medföra extra ersättningar, kända som ob-tillägg. Dessa tillägg är avsedda att kompensera för det oregelbundna och ofta påfrestande arbetsschemat som många sjuksköterskor hanterar.

Förhandling om lön

Sjuksköterskor bör vara väl förberedda inför löneförhandlingar. Det innebär att ha en klar bild av sin prestation, utbildning och erfarenhet. En marknadsundersökning kan ge en uppfattning om vad liknande positioner inom regionen och arbetsplatsen erbjuder i lön. Kommunikationen under förhandlingen bör vara tydlig, professionell och realistisk, med hänsyn till branschnormer och arbetsgivarens ekonomiska situation.

Ytterligare faktorer

Arbetsvillkor och sektor

Arbetsvillkor, inklusive arbetade timmar och arbetsbelastning, samt sektorn där sjuksköterskan arbetar (offentlig, privat, eller ideell) kan också påverka lönen.

Fortbildning

Fortbildning och ytterligare specialisering kan leda till högre löner, då kontinuerlig utbildning anses vara värdefull inom vårdsektorn. Sjuksköterskors löner är en central fråga i vården, där deras bidrag och kompetens bör erkännas och belönas rättvist. Genom att noggrant förbereda sig och förhandla på ett professionellt sätt, kan sjuksköterskor säkerställa att de får en rättvis ersättning för sitt viktiga arbete. Att uppmärksamma och värdera sjuksköterskors insatser är avgörande för en välfungerande vårdsektor.

Denna artikel ger en övergripande bild av Bauhaus i Umeå, från dess etablering och konstruktion till dess inverkan på det lokala samhället och ekonomin.

Bauhaus i Umeå

Umeå

Ett Modernt Byggvaruhus Formar Framtiden

I hjärtat av Norrland, i den växande staden Umeå, har Bauhaus, en ledande aktör inom bygg- och hemrenoveringssektorn, etablerat sitt tjugotredje varuhus i Sverige. Detta projekt representerar inte bara en expansion för företaget utan också en betydande utveckling för regionens handels- och byggsektor.

Denna artikel ger en övergripande bild av Bauhaus i Umeå, från dess etablering och konstruktion till dess inverkan på det lokala samhället och ekonomin. Ytterligare information om specifika hållbarhetsinitiativ och detaljerad kundservice skulle vara värdefull för att ytterligare berika innehållet.

Etablering och Placering

Bauhaus valde handelsområdet Sandbäcken i Umeå för sitt nyaste varuhus, vilket markerar ett strategiskt steg i företagets expansion norrut. Projektet påbörjades våren 2021, med Rico Estate Development (RED) som byggherre och fastighetsägare, vilket signalerade en stark satsning på regionens kommersiella och ekonomiska tillväxt.

Öppningsdatum och Dimensioner

Efter månader av noggrann planering och byggnation öppnade Bauhaus sina dörrar den 28 oktober 2022. Med en imponerande storlek på cirka 12 000 kvadratmeter är varuhuset utrustat för att möta en bred skara kunders behov, från hobbybyggare till professionella hantverkare.

Konstruktion och Arkitektoniska Drag

Byggnaden, som utmärks av sin moderna arkitektur, har en stålstomme, bärdecksplåt, sandwichpaneler och en delvis glasad fasad. Denna struktur ger varuhuset inte bara en estetisk tilltalande yttre utan också en hållbar och energieffektiv inre miljö.

Lokal Sysselsättning och Ekonomisk Påverkan

I linje med Bauhaus satsning på lokalsamhället, skapade öppningen av varuhuset cirka 150 nya arbetstillfällen. Denna signifikanta anställningsökning bidrog till den lokala ekonomin och stärkte Umeås position som ett växande handelscentrum i Norrland.

Ekonomiska Aspekter

Projektets totala investering uppgick till mellan 150 och 180 miljoner kronor, vilket understryker Bauhaus åtagande till att etablera en toppmodern anläggning som kan betjäna regionen under många år framöver.

Tjänster och Kundupplevelse

Varuhuset erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, inklusive montageservice för både privatpersoner och företag. Dessa tjänster syftar till att förbättra kundupplevelsen och möta de varierande behoven hos Umeås växande befolkning.

Hållbarhetsinitiativ och Miljöansvar

Även om specifik information om Bauhaus i Umeås hållbarhetsåtgärder inte är tillgänglig, är Bauhaus känt för sitt engagemang i miljöfrågor och hållbar utveckling. Det är rimligt att anta att varuhuset i Umeå följer företagets övergripande miljöpolicy, som kan inkludera åtgärder som energieffektiv belysning, återvinning och hållbart inköp. Dessa initiativ bidrar inte bara till en minskad miljöpåverkan utan förstärker också företagets rykte som en ansvarsfull och framtidsinriktad aktör.

Kundservice och Tillgänglighet

Varuhuset strävar efter att erbjuda en exceptionell kundupplevelse, vilket återspeglas i dess breda produktutbud och kundorienterade tjänster. Med allt från expertrådgivning till praktisk hjälp med projektplanering, positionerar Bauhaus sig som en pålitlig partner för både amatörer och professionella hantverkare. Dessutom är tillgängligheten och kundvänligheten i varuhuset, som parkeringsmöjligheter och navigerbar layout, centrala aspekter som underlättar en behaglig shoppingupplevelse.

Community Engagemang och Lokal Påverkan

Bauhaus i Umeås roll sträcker sig bortom att vara enbart en handelsplats. Genom att skapa arbetstillfällen och bidra till den lokala ekonomin, spelar varuhuset en viktig roll i samhällsutvecklingen. Företagets potentiella deltagande i lokala evenemang och samarbeten med lokala organisationer skulle ytterligare befästa dess position som en värdefull medlem i communityn.

Framtidsutsikter

Med tanke på Bauhaus stadiga tillväxt och starka närvaro i Sverige, ser framtiden ljus ut för varuhuset i Umeå. Företagets fortsatta satsningar på innovation, kundservice och hållbarhet kommer sannolikt att stärka dess position som en ledande aktör i regionens byggnads- och renoveringsbransch.

Avslutande Kommentarer

Bauhaus i Umeå representerar en viktig milstolpe i företagets expansionsstrategi. Genom sin moderna anläggning, engagemang i hållbarhetsfrågor och bidrag till det lokala samhället, har varuhuset etablerat sig som en viktig resurs och partner för alla bygg- och renoveringsprojekt i regionen.

Bauhaus i Umeå representerar en viktig milstolpe i företagets expansionsstrategi.
Bauhaus i Umeå representerar en viktig milstolpe i företagets expansionsstrategi.
Alternativ för tjänsten: Möjlighet till köp i butik · Upphämtning i butiken · Hemkörning
Adress: Skalbaggevägen 5, 906 20 Umeå
Telefon: 010-180 18 00
Osteopati är en värdefull och växande del av hälsovården i Umeå. Med en holistisk syn på hälsa erbjuder osteopater i staden behandlingar som är skräddarsydda för varje patients behov.

Osteopat i Umeå

Umeå

Osteopati är en manuell behandlingsform som fokuserar på kroppens struktur och funktion. I Umeå, en stad känd för sin hälsomedvetna befolkning och sitt rika utbud av hälsovårdstjänster, har osteopatin etablerat sig som ett populärt val för individer som söker alternativ och kompletterande behandlingar för diverse åkommor. Osteopater i Umeå arbetar med att diagnostisera, behandla och förebygga en mängd olika hälsoproblem genom att manuellt manipulera och stärka muskuloskeletala systemet.

Utbildning och Certifiering av Osteopater i Umeå

För att bli osteopat i Sverige krävs det en gedigen utbildning. I Umeå kan aspirerande osteopater genomgå utbildningar som är väl anpassade efter internationella standarder. Efter fullgjord utbildning och praktik är det viktigt att osteopaten erhåller en certifiering för att garantera säker och kvalitativ vård. Patienter i Umeå kan känna sig trygga när de besöker en certifierad osteopat, då det innebär att denne har genomgått de nödvändiga stegen för att säkerställa sin kompetens inom yrket.

Osteopatiska Behandlingar i Umeå

Osteopatiska behandlingar i Umeå är mångsidiga och anpassas efter varje individs unika behov. Osteopater fokuserar på att hitta orsaken till patientens problem snarare än att endast behandla symtomen. De använder sig av en rad olika tekniker som mjukvävnadsbehandling, ledmanipulation och mobilisering, samt rådgivning om kost och motion. Behandlingarna riktar sig till patienter i alla åldrar och kan vara till hjälp vid besvär som rygg- och nacksmärta, sportrelaterade skador, huvudvärk och migrän, samt vid kroniska tillstånd som artrit.

Hitta en Osteopat i Umeå

För den som söker en osteopat i Umeå finns det flera kliniker och praktiker att välja mellan. Det är viktigt att hitta en osteopat som man känner förtroende för och som har erfarenhet av att behandla de problem som patienten upplever. Många kliniker erbjuder också möjligheten att boka en konsultation för att diskutera ens specifika behov och få en uppfattning om osteopatisk vård är rätt väg att gå.

Osteopati som en del av en Hälsosam Livsstil i Umeå

I Umeå, där hälsa och välbefinnande står högt på dagordningen, har osteopatin blivit en integrerad del av många invånares livsstil. Osteopatisk vård ses inte bara som ett sätt att behandla skador och sjukdomar, utan också som en förebyggande åtgärd för att upprätthålla en god hälsa och förebygga framtida problem. Genom att kombinera osteopatiska behandlingar med andra hälsosamma vanor som regelbunden motion och balanserad kost, kan invånarna i Umeå njuta av en högre livskvalitet.

Sammanfattning

Osteopati är en värdefull och växande del av hälsovården i Umeå. Med en holistisk syn på hälsa erbjuder osteopater i staden behandlingar som är skräddarsydda för varje patients behov. Oavsett om målet är att återhämta sig från en skada, hantera kronisk smärta eller bara förbättra det allmänna välbefinnandet, kan osteopati vara en effektiv del av lösningen. Umeås invånare har tillgång till kvalificerade osteopater som är redo att hjälpa dem att uppnå en bättre hälsa och ett mer aktivt liv.

Umeå Osteopat, Osteopatklinik Valiant i Umeå AB

Omdömen: 5 (113 omdömen)

Adress: Kungsgatan 17B, 903 21 Umeå, Sverige

Telefon: 070-273 73 83

Hemsida: https://www.osteopatklinikvaliant.se/

Osteopati är en form av manuell terapi som fokuserar på att behandla muskuloskeletala problem och andra relaterade kroppssystem. En osteopat använder sig av olika tekniker som sträckning, massage och manipulation av muskler och leder för att förbättra kroppens funktion och främja hälsa.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är mycket nöjda med Jax som beskrivs som en otroligt kunnig och professionell osteopat. De uppskattar hans proffsiga bemötande och lyhörda tillvägagångssätt under behandlingarna. Många kunder har upplevt direkt lindring från smärta i rygg och spänningshuvudvärk, och har fått effektiva övningar att utföra hemma för att bibehålla resultaten. Jaxs förmåga att förklara och identifiera problem samt ge anpassade träningsprogram har hjälpt kunderna att hantera långvariga besvär. Kundomdömena är genomgående positiva och många rekommenderar Jax starkt för hans expertis och framgångsrika behandlingar.

Osteopat Helena Söderström

Omdömen: 5 (4 omdömen)

Adress: Kungsgatan 58, 903 26 Umeå, Sverige

Telefon: 073-063 41 34

Hemsida: http://www.osteopathelena.se/

Osteopati är en form av manuell terapi som lägger fokus på kroppens struktur och funktion. Osteopater använder sig av olika tekniker för att förbättra kroppens rörlighet och främja dess självläkande förmåga. De behandlar en rad olika tillstånd, inklusive rygg- och nacksmärta, idrottsskador, huvudvärk och migrän, och problem relaterade till muskuloskeletala systemet.

En osteopat genomför vanligtvis en grundlig anamnes och undersökning för att förstå patientens hälsotillstånd och rörelsemönster. Behandlingen kan inkludera mjukvävnadstekniker, ledrörelser, muskeltöjningar och manipulering av leder. Osteopater kan också ge råd om kost, motion och livsstilsförändringar för att stödja patientens allmänna hälsa och välbefinnande.

Helena Söderström är en osteopat i Sverige, skulle hon ha genomgått en gedigen utbildning och praktik för att bli certifierad inom sitt yrke. I Sverige är osteopati inte en legitimationsyrke, men det finns professionella organisationer som arbetar för att säkerställa standarder och utbildning för osteopater.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunden upplevde produkten som fantastisk och jämförde dess effekt med magi, eftersom den lindrade värken redan till nästa dag.

Dahlström Osteopati

Omdömen: 5 (3 omdömen)

Adress: Kungsgatan 58, 903 26 Umeå, Sverige

Telefon: 070-200 54 38

Hemsida: http://dahlstromosteopati.se/

1. Manuell behandling: Osteopaten använder sina händer för att identifiera, behandla och förebygga hälsotillstånd.

2. Smärtlindring: Behandling av muskuloskeletala smärtor som ryggvärk, nacksmärta, huvudvärk och andra relaterade tillstånd.

3. Ökad rörlighet: Osteopater arbetar med att öka rörligheten i leder och minska spänningar i muskler och vävnader.

4. Stöd för rehabilitering: Efter skador kan en osteopat hjälpa till med rehabiliteringsprocessen för att återställa funktion och förebygga framtida skador.

5. Helhetssyn: Osteopater tar hänsyn till patientens livsstil, kost, stressnivåer och andra faktorer som kan påverka deras fysiska välbefinnande.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är mycket nöjda med Simons tjänster och rekommenderar honom varmt. Han har visat sig vara duktig, noggrann och engagerad när det gäller att behandla nackproblem. Dessutom uppskattas hans bra behandling och att han tar hänsyn till covid-19-rekommendationerna.

Osteopati i Norr

Omdömen: 5 (1 omdömen)

Adress: Slöjdgatan 4, 903 25 Umeå, Sverige

Telefon: 070-223 36 66

Hemsida: https://www.bokadirekt.se/places/osteopati-i-norr-33392

Osteopati är en form av manuell terapi som fokuserar på kroppens struktur och funktion. Osteopater använder sig av en rad olika tekniker för att behandla muskuloskeletala problem och andra relaterade tillstånd. De arbetar med att optimera kroppens självläkande förmåga genom att främja balans i muskler, leder, nerver och cirkulationssystem.

När det gäller ”Osteopati i Norr”, kan det referera till osteopatiska tjänster som erbjuds i norra delarna av ett land, till exempel i Norrland om vi talar om Sverige. I norra regioner kan tillgången till olika medicinska och terapeutiska tjänster vara mer begränsad än i större städer eller mer befolkade områden i söder. Därför kan närvaron av osteopatiska kliniker eller praktiserande osteopater vara av stor vikt för lokalbefolkningen.

Osteopater i Norrland eller andra norra regioner kan erbjuda behandlingar för en mängd olika åkommor, inklusive:

– Rygg- och nacksmärta
– Ledsmärta och stelhet
– Muskelvärk och muskelspänningar
– Huvudvärk och migrän
– Idrottsskador
– Återkommande smärttillstånd som fibromyalgi
– Andningsproblem
– Matsmältningsproblem

För att hitta en osteopat i norra delen av ett land kan man söka på internet, fråga sin vårdcentral om rekommendationer, eller kolla med lokala hälsocenter och kliniker. I Sverige är yrket osteopat inte reglerat på samma sätt som läkare och sjuksköterskor, men det finns organisationer som Svenska Osteopatförbundet (SOF) som arbetar för att säkerställa utbildningsstandarder och yrkesetik bland sina medlemmar.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunden upplevde behandlingen som fantastisk och den var till stor hjälp.

CS Kliniken

Omdömen: 4.3 (4 omdömen)

Adress: Manusgränd 3, 903 64 Umeå, Sverige

Telefon: 070-347 81 80

Hemsida: http://www.cskliniken.se/

CS Kliniken, även känd som Citysjukhuset +7, är en privat vårdgivare i Sverige som erbjuder ett brett utbud av medicinska tjänster. De kan erbjuda allmänläkarvård, specialistvård, kirurgi, psykologi, fysioterapi, vaccinationer och andra hälsorelaterade tjänster. Kliniken kan vara belägen i Göteborg, men utan mer specifik information kan jag inte ge detaljerad information om dess tjänster eller rykte.

Det är viktigt att notera att namn på kliniker kan vara vanliga och att det kan finnas flera vårdinrättningar med liknande eller samma namn i olika städer eller länder. För att få den mest aktuella och relevanta informationen om CS Kliniken och de tjänster de erbjuder, är det bäst att besöka deras officiella webbplats eller kontakta dem direkt. Där kan man hitta information om deras vårdutbud, boka tider, och få uppgifter om deras läkare och specialistkompetenser.

Om du överväger att söka vård hos CS Kliniken eller någon annan vårdgivare, är det också viktigt att kolla upp klinikens ackrediteringar, patientrecensioner och att de följer lokala hälsovårdsstandarder och regleringar.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunden upplevde en betydande förbättring av sin hållning efter behandling, och gick från att ha varit framåtlutad i 20 år till att vara helt rak i ryggen.

Harmonyflow

Omdömen: 5 (10 omdömen)

Adress: Vasagatan 7, 903 29 Umeå, Sverige

Telefon: 090-14 03 23

Hemsida: http://harmonyflow.se/

En osteopat i Umeå, precis som andra osteopater, är utbildad för att hjälpa patienter med olika typer av muskuloskeletala problem och värk. Här är några av de vanligaste tjänsterna en osteopat kan erbjuda:

 1. Diagnostisering: Osteopater använder en kombination av visuell inspektion och fysisk palpation för att diagnostisera problem i muskler, leder och skelett. De kan också använda sig av patientens medicinska historia och eventuella tidigare skador för att förstå orsaken till besvären.
 2. Manuell terapi: Denna form av behandling innefattar tekniker som sträckning, massage och manipulering av kroppens muskler och leder för att förbättra rörlighet, minska smärta och främja läkning.
 3. Rådgivning om livsstil och ergonomi: Osteopater ger ofta råd om hur man kan göra förändringar i vardagslivet för att stödja behandlingen och förebygga framtida problem. Detta kan inkludera ergonomiska tips för arbetsplatsen, råd om kost och motion, samt tekniker för stresshantering.
 4. Övningar för rehabilitering: De kan rekommendera specifika övningar som är anpassade efter patientens behov för att stärka muskler, öka flexibilitet och förbättra rörlighet.
 5. Förebyggande vård: Utöver att behandla befintliga tillstånd kan en osteopat även ge råd och behandlingar för att förhindra framtida problem, särskilt för personer med riskfaktorer eller tidigare skador.
 6. Samordning med andra vårdgivare: Om det behövs kan en osteopat samarbeta med andra hälsovårdspersonal, som läkare eller fysioterapeuter, för att erbjuda en helhetslösning för patientens hälsoproblem.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är mycket nöjda med osteopatibehandlingarna de fått av Ekaterina på HarmonyFlow. Efter att ha sökt hjälp från olika hälso- och sjukvårdsspecialister utan långvariga resultat, har de äntligen hittat lindring och förbättring för sina rygg-, bäcken- och smärtproblem genom Ekaterinas behandlingar. Hennes holistiska och personliga tillvägagångssätt har hjälpt kunderna att återfå kroppsbalans och rörlighet, vilket har gjort det möjligt för dem att fortsätta med sina dagliga aktiviteter och intressen, som att dansa. Kunderna uppskattar särskilt Ekaterinas förmåga att adressera problem på ett djupare plan och stimulera kroppens egen självläkningsförmåga. De beskriver henne som professionell, noggrann och unik i sitt arbete, och rekommenderar henne varmt till andra. Dessutom framhävs tillgängligheten för rullstolsburna som en positiv aspekt.

FAQ om Osteopat i Umeå

Vad är osteopati?

Osteopati är en form av manuell terapi som fokuserar på att diagnostisera, behandla och förebygga hälsoproblem genom att röra, sträcka och massera en persons muskler och leder. Osteopater tror på kroppens förmåga att självläka och strävar efter att återställa balansen mellan kroppens struktur och funktion.

Finns det osteopater i Umeå?

Ja, det finns flera praktiker som erbjuder osteopatiska tjänster i Umeå. Du kan hitta dem genom att söka på nätet, fråga din vårdcentral eller kolla i lokala företagsregister.

Hur kan jag boka en tid hos en osteopat i Umeå?

Du kan boka en tid genom att kontakta osteopatkliniken direkt. De flesta kliniker erbjuder onlinebokning via deras hemsida, eller så kan du ringa och boka en tid.

Behöver jag en remiss för att besöka en osteopat i Umeå?

I de flesta fall behövs ingen remiss för att besöka en osteopat. Du kan själv ta kontakt och boka en tid. Dock kan det vara bra att konsultera din husläkare först, särskilt om du har en komplex hälsosituation.

Vad kan jag förvänta mig under mitt första besök hos en osteopat?

Under ditt första besök kommer osteopaten att genomföra en detaljerad medicinsk anamnes och en fysisk undersökning. Detta kan inkludera olika tester för att bedöma rörlighet och funktionalitet. Därefter kommer osteopaten att diskutera en behandlingsplan med dig.

Hur lång är en typisk behandlingssession hos en osteopat?

En typisk osteopatisk behandlingssession varar vanligtvis mellan 45 minuter och en timme. Längden kan dock variera beroende på behandlingens art och patientens specifika behov.

Vilka tillstånd kan osteopati behandla?

Osteopati används för att behandla en mängd olika tillstånd, inklusive rygg- och nacksmärta, huvudvärk, idrottsskador, repetitiva belastningsskador, posturala problem och vissa typer av artrit.

Är osteopatisk behandling säker?

Ja, osteopatisk behandling anses vara säker när den utförs av en kvalificerad och registrerad osteopat. Som med alla behandlingsformer finns dock vissa risker, och det är viktigt att diskutera dina hälsotillstånd och eventuella farhågor med din osteopat.

Kan osteopati hjälpa till med kronisk smärta?

Många patienter upplever lindring av kronisk smärta genom osteopatisk behandling. Osteopater arbetar med att förbättra rörlighet och minska spänningar i kroppen, vilket kan bidra till att minska långvarig smärta.

Kan jag få ersättning för osteopatisk behandling genom försäkring i Umeå?

Vissa privata sjukförsäkringar kan täcka kostnaden för osteopatisk behandling. Det är bäst att kontrollera med din försäkringsgivare för att se vad som gäller för just din försäkring.

Kemtvätt är en värdefull tjänst för invånarna i Umeå, och staden erbjuder många alternativ för dem som behöver professionell tvätt av sina kläder och textilier.

Kemtvätt i Umeå

Umeå

Umeå, en livlig universitetsstad i norra Sverige, är hem åt en mångfald av tjänster som underlättar vardagen för dess invånare. Kemtvätt är en sådan tjänst som är oumbärlig för många, från studenter till yrkesverksamma. I denna artikel kommer vi att utforska kemtvättstjänster i Umeå, vad de erbjuder och hur de bidrar till att hålla stadens invånare och deras kläder rena och fräscha.

Vad är Kemtvätt?

Kemtvätt är en process för att rengöra kläder och textilier som använder lösningsmedel istället för vatten. Detta är särskilt användbart för material som inte tål vatten eller som kräver speciell hantering för att bibehålla sin form och kvalitet. I Umeå finns flera kemtvättsföretag som erbjuder denna tjänst, och de är experter på att hantera allt från känsliga festklänningar till kostymer och ytterkläder.

Kemtvättsalternativ i Umeå

I Umeå kan invånarna välja mellan flera olika kemtvättsalternativ. De mest kända kemtvättarna i staden erbjuder en rad tjänster, inklusive standard kemtvätt, fläckborttagning, strykning och ibland även reparationer av kläder. Vissa kemtvättar erbjuder även specialtjänster som tvätt av brudklänningar eller lädervård.

Varför Välja Kemtvätt?

Det finns många anledningar till varför Umeås invånare väljer att använda sig av kemtvätt. För det första kan vissa tyger och kläder bli förstörda om de tvättas i vatten. För det andra kan tidsbrist vara en faktor; att lämna in sina kläder till kemtvätten sparar värdefull tid som annars skulle läggas på tvätt och strykning. Slutligen kan det vara så att vissa fläckar och smuts helt enkelt inte går att få bort med traditionella tvättmetoder.

Hållbarhet och Miljö

Miljömedvetenheten är hög i Umeå, och detta återspeglas även i kemtvättbranschen. Många kemtvättar i staden har börjat använda miljövänligare lösningsmedel och processer för att minska sin påverkan på miljön. Kunderna uppmuntras ofta att återanvända sina kläder och textilier för att minska avfallet och därmed bidra till en mer hållbar konsumtion.

Att Välja Rätt Kemtvätt i Umeå

När man väljer en kemtvätt i Umeå är det viktigt att överväga flera faktorer. Kvalitet och erfarenhet är avgörande, och det kan vara värt att läsa recensioner eller fråga vänner och familj om rekommendationer. Pris kan också vara en faktor, men det är viktigt att komma ihåg att lägre pris inte alltid innebär bästa värde. Slutligen är det viktigt att överväga kemtvättens öppettider och placering, för att säkerställa bekvämlighet och tillgänglighet.

Kemtvätt är en värdefull tjänst för invånarna i Umeå, och staden erbjuder många alternativ för dem som behöver professionell tvätt av sina kläder och textilier. Oavsett om det gäller vardagskläder eller specialplagg, finns det kemtvättslösningar som möter behoven hos Umeås befolkning. Med en ökad medvetenhet om miljön utvecklas kemtvättsbranschen också mot mer hållbara metoder, vilket gör det till ett ansvarsfullt val för framtiden.

Lagaplagg

Omdömen: 4.7 (45 omdömen)

Adress: Mariehemsvägen 7P, 906 54 Umeå, Sverige

Telefon: 090-200 32 22

Hemsida: https://lagaplagg.se/

Laga Plagg, en Kemtvätt i Umeå beskriver sig som Sveriges bästa skrädderi och kemtvätt och accepterar både inlämningar i butik och via post​​.
Laga Plagg, en Kemtvätt i Umeå beskriver sig som Sveriges bästa skrädderi och kemtvätt och accepterar både inlämningar i butik och via post​​.

”Laga Plagg” är en tjänst som erbjuder olika typer av skrädderitjänster och tvättlösningar. De specialiserar sig på att laga, anpassa och tvätta kläder, samt erbjuder tjänster som hushållstvätt, kemtvätt av plagg, mattvätt och kemtvätt samt mangling av sängkläder​​​​. Företaget erbjuder även tjänster för företag, som tvätt och lagning av arbetskläder​​, samt en rad andra tjänster som klä om möbler, laga båtkapell, måttbeställa gardiner och sängkläder​​.

Laga Plagg beskriver sig som Sveriges bästa skrädderi och kemtvätt och accepterar både inlämningar i butik och via post​​. De har varit verksamma sedan 2017 och är baserade i Umeå, där de hjälper både privatpersoner, butiker och organisationer med skrädderitjänster och tvättlösningar​​. Genom sina tjänster bidrar de till en cirkulär ekonomi, minskar avfall och ger nytt liv åt hantverksbranschen​​.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kundomdömena är blandade. Vissa kunder är missnöjda, de rapporterar om dåligt utförd service, ofullständig fläckborttagning och ett bemötande som lämnar mycket att önska, där kunder känner att de inte fått valuta för pengarna. En annan kund är missnöjd med resultatet av en lagning som anses vara undermålig. Å andra sidan finns det kunder som är mycket nöjda, de berömmer den proffsiga och smidiga servicen, ren och fräsch tvätt utan parfymlukt, samt snabb och kvalitetsmedveten service med goda kundrelationer och en fungerande hemsida. Även skickligheten i klädändringar och mattvätt lyfts fram som positivt.

Elis Textil Service AB (tidigare Berendsen Textil Service AB)

Omdömen: 4.5 (11 omdömen)

Adress: Fraktvägen 4, 901 33 Umeå, Sverige

Telefon: 020-74 01 01

Hemsida: https://se.elis.com/sv

Elis Textil Service AB, tidigare känt som Berendsen Textil Service AB, är ett företag som tillhandahåller textilservice och Kemtvätt i Umeå.
Elis Textil Service AB, tidigare känt som Berendsen Textil Service AB, är ett företag som tillhandahåller textilservice och Kemtvätt i Umeå.

Elis Textil Service AB, tidigare känt som Berendsen Textil Service AB, är ett företag som tillhandahåller textilservice och relaterade tjänster till en rad olika sektorer, inklusive sjukvård, industri, hotell och restauranger. Företaget erbjuder bland annat hyrning, tvätt och underhåll av arbetskläder, textilier till sjukhus och vårdinrättningar, samt mattor, mopper och andra hygienprodukter.

Berendsen Textil Service AB var en del av Berendsen PLC, en brittisk koncern som hade verksamhet i flera europeiska länder. År 2017 förvärvades Berendsen PLC av det franska företaget Elis SA, som är en av de största aktörerna inom textilservice i Europa. Efter förvärvet har Berendsen Textil Service AB och andra dotterbolag till Berendsen PLC gradvis bytt namn och varumärke till Elis för att spegla den nya koncernstrukturen.

Elis har en lång historia och har genom åren expanderat sin verksamhet genom förvärv av andra företag inom branschen. Genom att erbjuda en komplett lösning för textilhantering hjälper Elis sina kunder att fokusera på sin kärnverksamhet medan Elis sköter hanteringen av textilier. Detta innefattar allt från inköp och lagerhållning till tvätt, underhåll och distribution av textilprodukterna.

Förutom att tillhandahålla textilservice strävar företaget efter att vara hållbart och miljömedvetet i sin verksamhet. Detta kan innefatta åtgärder för att minska vatten- och energiförbrukningen i tvättprocessen, användning av miljövänliga rengöringsmedel och återvinning av textilier.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Berendsens Textil Service erbjuder tjänster för företagskläder och mattor, men har blandade omdömen från kunder. Vissa kunder är missnöjda och upplever att företaget har glömt sina arbetsrutiner, med exempel på långa väntetider på besök, och rekommenderar därför inte tjänsterna. Å andra sidan finns det kunder som berömmer personalens trevlighet och känner sig välkomna, samt de som anser att det är det bästa tvätteriet och en fantastisk arbetsplats.

FAQ om Kemtvätt i Umeå

Vad är kemtvätt?

Kemtvätt är en process där textilier rengörs med hjälp av lösningsmedel istället för vatten. Det är en effektiv metod för att rengöra känsliga material som inte tål vanlig vattentvätt, som vissa typer av kostymer, klänningar och ytterkläder.

Var kan jag hitta en kemtvätt i Umeå?

I Umeå finns det flera kemtvättservice som du kan hitta i centrum och andra delar av staden. Du kan söka på internet eller i lokala företagskataloger för att hitta den närmaste tjänsten.

Hur mycket kostar det att kemtvätta ett plagg?

Priset för kemtvätt varierar beroende på plaggtyp och storlek samt vilken kemtvättstjänst du väljer. Det är bäst att kontakta din lokala kemtvätt för att få en exakt prisuppgift.

Hur lång tid tar det att kemtvätta kläder?

Behandlingstiden kan variera, men de flesta kemtvättar i Umeå erbjuder tjänster som sträcker sig från expressbehandling på samma dag till standardtjänster som tar några dagar. Kontakta din kemtvätt för att få en uppskattad behandlingstid.

Kan jag kemtvätta alla typer av kläder?

Inte alla typer av kläder är lämpliga för kemtvätt. Det är viktigt att kontrollera plaggets tvättinstruktioner innan du lämnar in det för kemtvätt. Om du är osäker, rådfråga personalen på kemtvätten.

Är kemtvätt miljövänligt?

Traditionell kemtvätt har kritiserats för att använda kemikalier som kan vara skadliga för miljön. Många kemtvättar i Umeå arbetar dock med att använda mer miljövänliga metoder och lösningsmedel. Fråga din kemtvätt om deras miljöpolicy.

Vad ska jag göra om jag är allergisk mot kemikalier som används i kemtvätt?

Om du har allergier bör du informera kemtvätten om detta innan du lämnar in dina kläder. Vissa kemtvättar erbjuder specialbehandlingar för personer med känslig hud eller allergier.

Hur förbereder jag mina kläder för kemtvätt?

Innan du lämnar in dina kläder för kemtvätt, se till att tömma alla fickor och peka ut eventuella fläckar eller områden som behöver extra uppmärksamhet till personalen. Det är också bra att informera dem om eventuella speciella skötselinstruktioner som dina kläder kan ha.

Kan jag få hemleverans av mina kemtvättade kläder i Umeå?

Vissa kemtvättar i Umeå erbjuder hemleveranstjänster. Det är bäst att fråga direkt hos den kemtvätt du väljer för att se om de erbjuder denna service och vad det eventuellt kan kosta.

Djuraffärerna i Umeå erbjuder en rikedom av produkter och tjänster för stadens djurägare.

Djuraffär i Umeå

Umeå

En Guide till Stadens Bästa Platser för Djurälskare

Umeå, känt för sin levande kultur och vackra natur, är också hem för många djurälskare. Stadens djuraffärer speglar detta genom ett brett utbud av produkter och tjänster för husdjursägare. I denna artikel tar vi en närmare titt på vad du kan förvänta dig när du besöker en djuraffär i Umeå.

Ett Varierat Utbud av Djur och Tillbehör

När du stiger in i en djuraffär i Umeå märker du snabbt den mångfald av djur och tillbehör som erbjuds. Från fiskar och fåglar till katter och hundar, det finns något för varje typ av djurälskare. Hyllorna är fyllda med högkvalitativa foder, leksaker, skötselprodukter och tillbehör som är noga utvalda för att tillgodose djurens behov.

Expertis och Rådgivning

Personalen i Umeås djuraffärer är ofta mycket kunnig och passionerad om djur. De är redo att ge råd om allt från grundläggande skötsel till mer specifika frågor om träning och hälsa. Många affärer erbjuder också tjänster som kloklippning, vaccinationer och ibland till och med adoptionsdagar för djur i behov av ett hem.

Lokala Favoriter och Specialbutiker

I Umeå finns det både stora kedjor och små specialbutiker som erbjuder en unik shoppingupplevelse. De lokala butikerna tenderar att ha en mer personlig touch och kan ofta beställa speciella produkter på begäran. Dessa affärer stödjer ofta lokala djurskyddsorganisationer och evenemang som främjar djurvälfärd.

E-handel och Hemleverans

För de som föredrar bekvämligheten av att handla hemifrån erbjuder många djuraffärer i Umeå e-handelsalternativ. Med några klick kan du beställa allt du behöver och få det levererat direkt till din dörr. Detta är särskilt användbart för större varor som säckar med djurfoder eller bulkprodukter.

Miljömedvetenhet och Hållbarhet

Miljömedvetenhet är en viktig del av Umeås identitet, och detta återspeglas i stadens djuraffärer. Många butiker erbjuder ekologiska och hållbara produkter för att minska miljöpåverkan. Från biologiskt nedbrytbara kattsand till leksaker tillverkade av återvunna material, finns det gott om val för den miljömedvetna husdjursägaren.

Djuraffärerna i Umeå erbjuder en rikedom av produkter och tjänster för stadens djurägare. Med expertis, personlig service och ett öga för hållbarhet, är dessa affärer utmärkta resurser för att ta hand om dina fyrbenta vänner. Oavsett om du är en erfaren djurägare eller ny på området, kommer du att hitta allt du behöver för att ditt husdjur ska trivas i Umeå.

Zoocenter Hund & Katt

Omdömen: 4.7 (121 omdömen)

Adress: Riksvägen 2, 904 31 Umeå, Sverige

Telefon: 090-12 93 01

Hemsida: http://www.zoocenter.nu/

Zoocenter Hund & Katt, beläget på Riksvägen 2 i Umeå, är en specialiserad butik som handlar med små sällskapsdjur.
Zoocenter Hund & Katt, beläget på Riksvägen 2 i Umeå, är en specialiserad butik som handlar med små sällskapsdjur.

Zoocenter Hund & Katt, beläget på Riksvägen 2 i Umeå, är en specialiserad butik som handlar med små sällskapsdjur. Detta företag, som är ett aktiebolag, har varit aktivt sedan 2015 och hade totalt fyra anställda under 2022, en siffra som förblev oförändrad från föregående år. Under det senaste räkenskapsåret omsatte Zoocenter Hund & Katt 5 846 000 kronor​​.

Företaget har ett kundbetyg på 4.0, baserat på bedömningar från fyra personer, varav två har lämnat kommentarer​​. Deras verksamhet inkluderar försäljning av foder och tillbehör för hundar, katter, fiskar, fåglar och andra smådjur​​. För att kontakta Zoocenter Hund & Katt kan man ringa till 090-12 93 01​​.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna uppskattar den trevliga och hjälpsamma personalen på butiken som erbjuder kvalitetsprodukter och goda råd, även om priserna ibland kan vara högre. Personalen beskrivs som kunniga och engagerade, särskilt när det gäller produkter för hundar och katter. Butiken får beröm för sitt bra utbud av mat och utrustning för dessa djur. En kund nämner även det varma och omsorgsfulla bemötandet vid ett sorgligt besök där en katt behövde avlivas. Återkommande kunder uppskattar den personliga uppmärksamheten och hjälpen de får, exempelvis när de väljer hundbäddar. Sammanfattningsvis rekommenderas Zoocenter för dess engagerade personal och bra kundservice.

ZOO.se Umeå City

Omdömen: 4.4 (117 omdömen)

Adress: Västra Esplanaden 7A, 903 25 Umeå, Sverige

Telefon: 090-12 65 30

Hemsida: http://www.zoo.se/

Zoo.se Umeå City, som ligger på Västra Esplanaden 7 i Umeå, är specialiserad på butikshandel med små sällskapsdjur.
Zoo.se Umeå City, som ligger på Västra Esplanaden 7 i Umeå, är specialiserad på butikshandel med små sällskapsdjur.

ZOO.se är en svensk kedja som specialiserar sig på försäljning av djurartiklar och tillbehör för husdjur. De erbjuder ett brett sortiment av produkter för olika typer av husdjur såsom hundar, katter, fåglar, fiskar, smådjur och reptiler. Sortimentet inkluderar allt från foder och godis till leksaker, vårdprodukter och tillbehör.

ZOO.se har fysiska butiker i flera städer i Sverige, och de har även en omfattande onlinebutik där kunder kan beställa produkter för leverans. Umeå City är en av de städer där ZOO.se har etablerat en fysisk närvaro.

I Umeå City kan kunder besöka ZOO.se-butiken för att handla produkter, få rådgivning från kunnig personal och ibland delta i evenemang eller aktiviteter som är relaterade till husdjur. Butiken i Umeå City skulle typiskt erbjuda samma höga servicenivå och expertis som ZOO.se är kända för.

Zoo.se Umeå City, som ligger på Västra Esplanaden 7 i Umeå, är specialiserad på butikshandel med små sällskapsdjur. Företaget hade totalt 7 anställda under 2021, vilket var en minskning från 9 anställda året innan. Bolaget, ett aktiebolag, har varit aktivt sedan 2002 och omsatte 9 349 000 kronor under sitt senaste räkenskapsår (2021)​​.

Zoo.se Umeå City har fått ett betyg på 4.0​​. Deras verksamhet inkluderar handel med levande djur, växter, tillbehör, hundtrimning och handel med värdepapper​​. För att kontakta Zoo.se Umeå City kan man ringa 090-12 65 30​​.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är överlag mycket nöjda med butiken, framförallt tack vare det trevliga bemötandet och den utmärkta servicen från personalen. En kund var speciellt tacksam för den omsorg som visades mot hennes papegoja på butikens smådjurshotell och uppskattade att få bilder under vistelsen. En annan kund var imponerad av spa-behandlingen som hennes hund fick och planerar att återvända. Butiken får även beröm för att vara skickliga på att klippa klor. Trots de positiva omdömena finns det dock kritik gällande butikens utformning, där trånga gångar och svårigheter att ta sig in med barnvagn drar ner helhetsintrycket.

Arken Zoo

Omdömen: 4.4 (79 omdömen)

Adress: Strömpilsplatsen 19, 907 43 Umeå, Sverige

Telefon: 010-490 62 55

Hemsida: https://www.arkenzoo.se/arken-zoo-umea-strompilen

Arken Zoo Djuraffär i Umeå säljer allt från foder och tillbehör till leksaker och vårdprodukter.
Arken Zoo Djuraffär i Umeå säljer allt från foder och tillbehör till leksaker och vårdprodukter.

Arken Zoo är en svensk kedja av djuraffärer som erbjuder ett brett sortiment av djurprodukter och tjänster för husdjur som hundar, katter, smådjur, fåglar och akvariefiskar. Kedjan grundades 1987 och har sedan dess vuxit och blivit en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden inom detaljhandeln för djurprodukter.

Butikerna säljer allt från foder och tillbehör till leksaker och vårdprodukter. De erbjuder också tjänster som kloklippning och ibland även djurvård genom samarbeten med veterinärkliniker. Arken Zoo har lagt stor vikt vid att erbjuda kvalitetsprodukter och har specialiserat sig på att tillhandahålla kunskap och rådgivning för att säkerställa att djurägare kan ta hand om sina husdjur på bästa möjliga sätt.

Arken Zoo har även en lojalitetsklubb som erbjuder medlemmar olika förmåner som rabatter och specialerbjudanden. De är också aktiva online och erbjuder e-handel där kunder kan beställa produkter direkt hem eller välja att hämta dem i någon av deras fysiska butiker.

Som med många andra detaljhandelskedjor, har Arken Zoo haft att anpassa sig till en föränderlig marknad med ökad konkurrens från onlinehandel och ändrade konsumentbeteenden. De har därför utvecklat sin digitala närvaro och tjänsteutbud för att möta kundernas behov och förväntningar.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna uppskattar överlag den trevliga och hjälpsamma personalen i djuraffären i Umeå, särskilt deras omsorg om både kunder och deras husdjur, vilket gör det till en favorit för många. Butiken anses ha ett stort utbud och personalen är kunnig, med ett starkt fokus på husdjurens välmående. Även om butiken rekommenderas, finns det synpunkter om att hemsidan kan vara svår att navigera för specifika behov och att vissa märken kan hittas billigare på andra sidor. Dessutom nämns ett förslag om att butiken skulle gynnas av att ha ett bord för att prova funktionskläder på mindre hundar. Trots ett begränsat utbud ses affären som en fantastisk resurs i närområdet.

ZOO.se Umeå Mariedal

Omdömen: 4.4 (107 omdömen)

Adress: Björnvägen 9, 906 40 Umeå, Sverige

Telefon: 090-12 65 35

Hemsida: http://www.zoo.se/

ZOO.se är en svensk kedja som erbjuder produkter för husdjur, inklusive foder, tillbehör och leksaker för ett brett sortiment av djurarter. De har fysiska butiker runt om i Sverige samt en omfattande onlinebutik. ZOO.se säljer produkter för bland annat hundar, katter, fåglar, gnagare, reptiler och fiskar.

När det gäller ZOO.se Umeå Mariedal, är det en av kedjans fysiska butiker som är belägen i Umeå, en stad i norra Sverige. Mariedal är ett område i Umeå där butiken kan antas vara placerad. Detaljer som adress, öppettider, och exakt sortiment kan variera över tid, så för den senaste informationen är det bäst att besöka ZOO.se:s officiella webbplats eller kontakta butiken direkt.

Fördelarna med att besöka en fysisk butik som ZOO.se Umeå Mariedal inkluderar möjligheten att direkt se och känna på produkterna, få personlig service och rådgivning från kunnig personal, samt möjligheten att ta del av eventuella lokala erbjudanden och tjänster som kan inkludera exempelvis kloklippning eller andra tjänster för husdjursvård.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunder uppskattar generellt butiken för dess trevliga personal och bra utbud, särskilt när det gäller akvariefiskar, smådjur, samt artiklar till hund och katt. Det är även positivt att hundar får följa med in i butiken. Kundtjänsten får beröm för att vara hjälpsam, och personalen är villig att dela med sig av tips och visa alternativ, som till exempel olika varianter av tovkammar. Butiken är lätt att hitta till och erbjuder bra parkeringsmöjligheter. Dock finns det kritik mot kvaliteten på foderinsekter, där kunder har upplevt att inte alla insekter är levande vid köp, och det finns en frågeställning om prissättningen av mindre näringsrika insekter.

Dogman

Omdömen: 4.2 (36 omdömen)

Adress: Strömpilsplatsen 1, 907 43 Umeå, Sverige

Telefon: 090-201 01 73

Hemsida: https://www.bokadirekt.se/places/dogman-salong-&-spa-ume%C3%A5-43608,%20https://www.dogman.com/se/storelocator/dogman-umea/

Dogman är ett varumärke och företag som är specialiserat på produkter för husdjur, främst hundar och katter. Företaget grundades i Sverige och har sedan dess etablerat sig som en populär leverantör av djurtillbehör och foder i Norden. Dogman erbjuder ett brett sortiment av produkter som inkluderar leksaker, bäddar, foder, snacks, hygienprodukter och mycket mer.

Företaget har en lång historia som började 1988 när det grundades under namnet Dogman. Sedan dess har företaget vuxit och utvecklats för att möta husdjursägares behov och förväntningar. Dogman är känt för sin höga kvalitet på produkter och sitt engagemang för djurens välbefinnande.

Förutom att sälja produkter genom olika återförsäljare och i egna butiker, har Dogman också en närvaro online där kunder kan beställa produkter direkt. Företaget är också aktivt inom produktutveckling för att säkerställa att de fortsätter att erbjuda innovativa och praktiska lösningar för husdjursägare.

Dogman är inte bara en produktleverantör utan engagerar sig även i olika initiativ och projekt som främjar djurskydd och ansvarsfullt husdjursägarskap. De kan till exempel vara involverade i kampanjer som uppmuntrar adoption av hemlösa djur eller stödja organisationer som arbetar för djurens rättigheter.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna har blandade upplevelser av butiken. En kund uttrycker nöjdhet med klippningen av hundens klor men är besviken över ändrade öppettider och bristande kommunikation, vilket lett till att de nu söker annan service. En annan kund hyllar möjligheten att hyra butikens ”gör det själv” rum för trimning och dusch, och rekommenderar detta varmt. Personalen beskrivs generellt som trevlig och kunnig, med ett bra bemötande och lyhörighet för kundens behov. Dock finns det en kritik om dåligt kundbemötande, där en kund kände sig ignorerad av butikschefen som prioriterade arbete framför datorn. Slutligen uppskattas butikens sortiment och priser.

Arken Zoo

Omdömen: 4.6 (111 omdömen)

Adress: Gräddvägen 1, 906 20 Umeå, Sverige

Telefon: 010-490 62 55

Hemsida: http://www.arkenzoo.se/

Arken Zoo är en svensk kedja av djuraffärer som erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för husdjur, inklusive foder, leksaker, tillbehör, och hälsoprodukter. Kedjan har butiker spridda över hela Sverige och är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för husdjursprodukter.

Företaget grundades 1987 och har sedan dess vuxit genom både organisk tillväxt och förvärv av andra företag. Arken Zoo har även en webbshop där kunder kan beställa produkter direkt hem till dörren. I butikerna kan kunderna ofta ta del av tjänster som kloklippning och rådgivning kring djurhållning.

Arken Zoo satsar på att erbjuda produkter av hög kvalitet och har ett sortiment som passar en mängd olika djur, från hundar och katter till smådjur som kaniner och hamstrar, samt fåglar och akvariefiskar. De har även ett lojalitetsprogram där kunder kan samla poäng och få rabatter på framtida köp.

Företaget har en stark position på den svenska marknaden och är välkänt bland djurägare för sitt breda utbud och sin kunskap om djur och djurprodukter. Arken Zoo arbetar också med olika initiativ för att främja djurs välbefinnande och ansvarsfullt djurägande.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna uppskattar överlag den trevliga och hjälpsamma personalen i djuraffären, som finns både på Ersboda och Strömpilen, och betonar att de känner sig välkomna och värderade både som ägare och med sina djur. Butiken erbjuder bra service och ett varierat utbud som passar olika budgetar, och det är positivt att djur tillåts inne i butiken. Dock finns det kritik mot butikens höga priser jämfört med andra zoo-affärer och problem med lagerstatus online, vilket har lett till besvikelse när vissa produkter, som kattmat, inte funnits tillgängliga trots att de angetts som i lager. En kund uttrycker frustration över att behöva köpa dyrare alternativ på grund av detta. Sammanfattningsvis är kunderna nöjda med personalens bemötande och kompetens, men vissa aspekter såsom prissättning och lagerhantering behöver förbättras.

FAQ om Djuraffär i Umeå

Vilka djuraffärer finns det i Umeå?

I Umeå finns flera djuraffärer där du kan hitta allt från foder och leksaker till djurvård och tillbehör. Några av de mest kända djuraffärerna inkluderar Arken Zoo, DjurMagazinet, och Granngården. Det finns även lokala mindre butiker som kan erbjuda en mer personlig service.

Har djuraffärerna i Umeå levande djur till salu?

Det varierar mellan olika djuraffärer. Vissa butiker som Arken Zoo kan ha ett urval av smådjur som kaniner, hamstrar, fåglar och fiskar. Det är bäst att kontakta den specifika affären direkt för att få reda på vilka levande djur de erbjuder för tillfället.

Kan jag köpa foder för exotiska djur i Umeå?

Ja, många djuraffärer i Umeå erbjuder ett sortiment av foder för olika typer av exotiska djur. Om du har ett särskilt behov är det rekommenderat att ringa i förväg för att se till att de har det du söker.

Finns det någon djuraffär i Umeå som erbjuder hemleverans?

Ja, vissa djuraffärer i Umeå erbjuder hemleverans av produkter. Det är bäst att kontrollera med varje enskild butik för att se om de erbjuder denna service och vad det kan kosta.

Har djuraffärerna i Umeå tjänster som kloklippning eller djurvård?

Ja, en del djuraffärer i Umeå erbjuder tjänster som kloklippning, och i vissa fall även andra vårdtjänster. Kontakta de lokala butikerna för att få mer information om vilka tjänster de erbjuder.

Kan jag få rådgivning om mitt husdjur i en djuraffär i Umeå?

Personalen i de flesta djuraffärer är ofta kunnig och kan ge grundläggande rådgivning om skötsel och omvårdnad av olika husdjur. För mer specifik eller avancerad rådgivning kan det dock vara lämpligt att konsultera en veterinär.

Finns det ekologiska och hållbara djurprodukter i Umeås djuraffärer?

Ja, medvetenheten om ekologiska och hållbara produkter ökar, och många djuraffärer i Umeå har börjat erbjuda ett sortiment av miljövänliga alternativ för husdjur, inklusive leksaker, foder och tillbehör.

Har djuraffärerna i Umeå öppet på helger?

De flesta djuraffärer i Umeå har öppet på helger, men öppettiderna kan variera. Det är bäst att kolla den specifika butikens öppettider online eller ringa direkt för att vara säker på när du kan besöka dem.

Thaimassage i Umeå erbjuder en unik form av avkoppling och välbefinnande som lockar både lokalbefolkningen och besökare.

Thaimassage i Umeå

Umeå

En Väg till Avkoppling och VälbefinnandeInledning till Thaimassage

Thaimassage är en uråldrig massageteknik som härstammar från Thailand och har praktiserats i tusentals år. Denna form av kroppsterapi kombinerar akupressur, yogaliknande stretching och energiarbete. I den svenska staden Umeå har intresset för thaimassage växt sig starkt, vilket har lett till en ökning av antalet salonger som erbjuder denna helande konst. Thaimassage i Umeå är inte bara en lyxig behandling utan även ett sätt för många att hantera stress, muskelspänningar och förbättra sin allmänna hälsa.

Vad är Thaimassage?
Thaimassage skiljer sig från traditionell svensk massage genom sin dynamiska natur. Den utförs vanligtvis på en matta på golvet, där mottagaren är fullt påklädd i bekväma kläder som tillåter rörelse. Massören använder händer, knän, ben och fötter för att flytta mottagaren i en serie yoga-inspirerade stretchrörelser samtidigt som de använder akupressur för att stimulera kroppens energilinjer, även kända som ”sen” eller ”meridianer”.

Fördelar med Thaimassage
För invånare och besökare i Umeå som söker en djupgående och revitaliserande upplevelse kan thaimassage erbjuda många fördelar. Det kan bidra till att öka rörligheten och flexibiliteten, minska stress, förbättra cirkulationen och främja en djupare avslappning. Dessutom anser många att det har en positiv inverkan på emotionellt välbefinnande, hjälper till att lindra ångest och främjar en känsla av lugn och inre frid.

Thaimassage Salonger i Umeå
Umeå, känt för sin kulturella mångfald och universitetsstadens dynamik, erbjuder en rad olika salonger för den som är intresserad av att prova på thaimassage. Från små, familjeägda verksamheter till större spa-anläggningar, finns det något för alla. Många salonger är inredda för att återspegla den lugna och avslappnande atmosfären som kännetecknar Thailand, vilket ger kunderna en autentisk upplevelse.

Välja Rätt Salong för Dig
När man väljer en salong för thaimassage i Umeå är det viktigt att överväga några faktorer. Kvalifikationer och erfarenhet hos massörerna är av stor vikt, då en välutbildad terapeut kan erbjuda en säker och effektiv behandling. Det är också rekommenderat att läsa recensioner och få rekommendationer från vänner eller familj. Många salonger erbjuder dessutom en rad olika behandlingar, från den traditionella thaimassagen till oljemassage och fotmassage, vilket ger kunderna möjligheten att anpassa sin upplevelse efter sina specifika behov.

Thaimassage i Umeå erbjuder en unik form av avkoppling och välbefinnande som lockar både lokalbefolkningen och besökare. Med dess holistiska tillvägagångssätt för kropp och själ, kan en session av thaimassage vara precis vad som behövs för att återställa balansen i en stressad vardag. Oavsett om du är ute efter en stund av lugn eller behöver hjälp med muskelåterhämtning, är thaimassage i Umeå ett utmärkt val för att främja både fysisk och mental hälsa.

Amphaka Massage

Omdömen: 4.4 (16 omdömen)

Adress: Västra Esplanaden 7A, 903 25 Umeå, Sverige

Telefon: 076-838 56 25

Hemsida: https://amphakamassage.webnode.se/

Amphaka Massage är en massageterapi som ligger på Västra Esplanaden. De erbjuder ett utbud av massagetjänster, inklusive både ansikts- och kroppsmassage samt traditionell thaimassage​​. Anläggningen är väl recenserad med ett betyg på 4,3​​.När det gäller deras öppettider är Amphaka Massage öppet från 09:00 till 19:00 från måndag till fredag, och på lördagar är deras öppettider från 12:00 till 17:00. De är stängda på söndagar​​​​​​. För de som vill boka en tid eller förfråga om deras tjänster är kontaktnumret +46 76 838 56 25​​​​.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är överlag mycket nöjda med massagen och servicen de har fått. De uppskattar det professionella och vänliga bemötandet, samt att personalen talar både svenska och engelska vilket gör det lätt att kommunicera om var man har ont. Många kunder uttrycker att de är mycket nöjda och planerar att göra återbesök. En kund beskriver det som Umeås bästa massage och en annan framhäver att stället har allt man kan önska sig. Sammantaget får stället höga rekommendationer och kunderna ser fram emot att återvända.

Thippawan Thaimassage

Omdömen: 3.9 (17 omdömen)

Adress: Kronoskogsvägen 83, 903 61 Umeå, Sverige

Telefon: 076-107 07 76

Hemsida: http://thippawanthaimassage.se/

Thippawan Thaimassage, belägen på Kronoskogsvägen 83, är en verksamhet inom kroppsvård i Umeå. Denna anläggning har erhållit ett betyg på 3.0 baserat på bedömningar från två personer​​. För att kontakta Thippawan Thaimassage kan man ringa telefonnummer 076-107 07 76​​.
En typisk thaimassage-session kan omfatta följande:– En lugn och avkopplande miljö.
– Användning av mattor eller liggunderlag på golvet där behandlingen utförs.
– En terapeut som använder händer, fötter, armbågar och knän för att applicera tryck på kroppen.
– Stretching och positionering av kroppen i olika yoga-liknande ställningar.
– En session som varar vanligtvis mellan 60 och 120 minuter.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kundomdömena för thaimassage i Umeå är blandade. En kund kritiserar en terapeut för att vara oengagerad och upptagen med sin mobil, menar att andra ställen i Umeå är bättre. En annan kund är däremot mycket nöjd och har haft positiva upplevelser vid flera besök. En tredje kund uttrycker missnöje över bokningssystemet på internet, där man inte kunde boka samma dag som besöket. En ytterligare kund anser att detta är den bästa thaimassagen i Umeå efter att ha testat flera andra ställen. Slutligen finns det en kund som tycker att massagen är ganska bra.

CCJT Massage

Omdömen: 4.8 (5 omdömen)

Adress: Vargvägen 171N, 906 42 Umeå, Sverige

Telefon: 070-640 58 02

Hemsida: http://www.ccjt.se/

CCJT Massage, tidigare känd som Chanitsiree Massage, är belägen på Mariedal, Vargvägen 171N, nära Ersboda köpcentrum mellan Sandahöjd och Sporthuset i Umeå​​. På grund av rådande COVID-19-omständigheter har verksamheten tillfälligt stängts, med planer på att eventuellt återuppta verksamheten senare under året​​.CCJT Massage erbjuder olika typer av massagebehandlingar, inklusive klassisk massage, thaimassage, oljemassage och fotmassage​​. Dessa behandlingar är utformade för att hjälpa kunderna att slappna av och koppla bort från omvärlden​​. För närvarande ges inte massage på lördagar eller söndagar​​.

När det gäller bokningar och betalningar kan kunder boka tider enkelt utan att behöva registrera sig eller skapa ett konto. De behöver bara ange sitt namn och kontaktuppgifter för att få en bokningsbekräftelse. Om- och avbokningar måste göras minst 24 timmar innan den bokade tiden. Betalning kan ske via Swish, kontokort eller kontanter​​.

För att köpa presentkort kan kunder ringa till det angivna telefonnumret​​.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är mycket nöjda och beskriver upplevelsen av massagen som välgörande och harmonisk. De lyfter fram massörens skicklighet och professionalism, vilket bidrar till en lugn och avkopplande atmosfär.

FAQ om Thaimassage i Umeå

Vad är thaimassage?
Thaimassage är en form av kroppsterapi som härstammar från Thailand. Den kombinerar akupressur, indiska Ayurvediska principer och assisterade yogaliknande stretchingpositioner. Målet med thaimassage är att främja avslappning, öka flexibilitet, förbättra cirkulation och förbättra det övergripande välbefinnandet.

Var kan jag hitta en thaimassageklinik i Umeå?
Umeå har flera kliniker som erbjuder thaimassage. Du kan hitta dem genom att söka på internet, fråga vänner för rekommendationer eller kolla lokala annonser och affärsskyltar.

Behöver jag boka tid i förväg för en thaimassage i Umeå?
Det är vanligtvis rekommenderat att boka tid i förväg för att säkerställa att du får en tid som passar dig. Vissa kliniker kan erbjuda drop-in tider, men dessa är ofta begränsade.

Hur mycket kostar en thaimassage i Umeå?
Priserna för thaimassage i Umeå kan variera beroende på kliniken, behandlingens längd och terapeutens erfarenhet. Det är bäst att kontakta kliniken direkt för aktuell prisinformation.

Vad bör jag tänka på innan jag går på en thaimassage?
Det är bra att komma i bekväma kläder eftersom du kommer att vara fullt påklädd under behandlingen. Du bör också undvika att äta en stor måltid precis innan din session. Informera din massör om eventuella hälsotillstånd eller smärta som du har.

Hur länge varar en thaimassage session i Umeå?
En typisk session kan variera från 30 minuter till 2 timmar, beroende på vilken typ av behandling du väljer.

Är thaimassage lämplig för alla?
Thaimassage är generellt lämplig för de flesta människor, men det finns undantag. Personer med vissa hälsotillstånd som högt blodtryck, graviditet eller hjärtproblem bör konsultera med en läkare innan de genomgår en thaimassage.

Kan jag be om en kvinnlig eller manlig massör?
Ja, om du föredrar en kvinnlig eller manlig massör kan du ange detta vid bokningen. De flesta kliniker kommer att försöka tillgodose dina önskemål.

Vad är skillnaden mellan thaimassage och andra typer av massage?
Thaimassage skiljer sig från andra massageformer genom sin användning av kroppsställningar och stretchövningar, liknande yoga. Det är mer dynamiskt och energigivande, medan andra massageformer som svensk massage är mer fokuserade på avslappning och mjukgörande av musklerna.

Kan jag få thaimassage om jag har en skada?
Om du har en skada bör du rådfråga en läkare innan du bokar en thaimassage. Vissa skador kan förvärras av de stretchingar och tryck som används under en thaimassage. Om du är osäker, diskutera dina bekymmer med massören innan behandlingen påbörjas.

Folktandvården i Umeå spelar en viktig roll i att främja munhälsa i regionen. Genom att erbjuda både förebyggande vård och behandlingar bidrar klinikerna till att minska förekomsten av tandrelaterade sjukdomar.

Folktandvården i Umeå

Umeå

En Guide till Tandvårdservice i Hjärtat av Norrland

Umeå, en livlig universitetsstad i Västerbottens län, är inte bara känd för sin akademiska excellens utan även för sitt engagemang i invånarnas hälsa och välbefinnande. Folktandvården i Umeå är en central del av detta engagemang, och erbjuder högkvalitativ tandvård till alla åldersgrupper. I den här artikeln tar vi en närmare titt på de tjänster som Folktandvården i Umeå erbjuder, dess betydelse för samhället och hur man kan utnyttja dessa tjänster för att säkerställa en god munhälsa.

Tjänster som erbjuds av Folktandvården

Folktandvården i Umeå är utrustad för att hantera en mängd olika tandvårdsbehov. Från rutinmässiga kontroller och förebyggande vård till mer komplicerade procedurer som rotfyllningar och tandreglering. Kliniken erbjuder även akuttandvård för de tillfällen då omedelbar uppmärksamhet krävs. Dessutom finns det specialister inom områden som pedodonti för barn, ortodonti för tandreglering och parodontologi för behandling av tandköttssjukdomar.

För barn och ungdomar upp till 23 års ålder är tandvården kostnadsfri, vilket är en del av det svenska tandvårdsstödet. Detta säkerställer att unga individer får den vård de behöver för att etablera en livslång god munhygien.

Folktandvårdens betydelse för Samhället

Folktandvården i Umeå spelar en viktig roll i att främja munhälsa i regionen. Genom att erbjuda både förebyggande vård och behandlingar bidrar klinikerna till att minska förekomsten av tandrelaterade sjukdomar. De arbetar också med att öka medvetenheten om vikten av god munhygien och hur det påverkar den allmänna hälsan.

Folktandvården i Umeå är inte bara en plats för behandling, utan även en resurs för utbildning och information. De anordnar regelbundet evenemang och kampanjer för att informera allmänheten om olika aspekter av tandvård och hur man kan förbättra sin munhälsa.

Tillgänglighet och Bokning

Att boka en tid hos Folktandvården i Umeå är enkelt och kan göras antingen online via deras hemsida eller genom att ringa direkt till kliniken. De har flexibla öppettider för att passa de flesta scheman, inklusive möjligheten för kvälls- och helgtider. Dessutom strävar Folktandvården i Umeå efter att vara tillgänglig för alla och erbjuder därför tjänster för personer med särskilda behov.

För att underlätta för patienterna erbjuder Folktandvården i Umeå även digitala tjänster som e-tjänster där patienter kan få påminnelser om sina bokade tider, se sin behandlingshistorik och även få tillgång till självhjälpsråd för att hantera mindre tandvårdsproblem. Folktandvården i Umeå är en vital del av stadens hälsovårdssystem, och erbjuder en bred palett av tandvårdstjänster för att möta behoven hos dess invånare. Med ett starkt fokus på förebyggande vård, utbildning och tillgänglighet, ser Folktandvården till att alla, oavsett ålder eller behov, har tillgång till den vård som behövs för att upprätthålla en god munhälsa. Genom att fortsätta att erbjuda högkvalitativa tjänster och resurser, bidrar Folktandvården i Umeå till en friskare och gladare befolkning i norra Sverige.

Folktandvården NUS Umeå

Omdömen: 3.7 (3 omdömen)

Adress: 907 37 Umeå, Sverige

Telefon: 090-785 91 33

Hemsida: https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/kontaktkort/Folktandvarden-Tandakuten/

Folktandvården NUS Umeå är en tandvårdsklinik som är en del av Folktandvården Västerbotten. NUS står för Norrlands universitetssjukhus, vilket är ett stort sjukhus i Umeå och en del av Västerbottens läns landsting. På Folktandvården NUS Umeå erbjuds allmän tandvård, men eftersom det ligger i anslutning till universitetssjukhuset kan det även finnas specialister tillgängliga inom olika områden av tandvården, såsom oral kirurgi, ortodonti (tandreglering), och kanske även pedodonti (barntandvård).

Kliniken kan erbjuda tjänster som undersökningar, förebyggande vård, fyllningar, rotbehandlingar, kronor och broar, protetik (tandproteser), och akuttandvård. De kan också arbeta med patienter som har särskilda behov, till exempel personer med tandvårdsrädsla eller patienter som behöver sjukhustandvård på grund av medicinska tillstånd.

Eftersom Folktandvården är en del av den offentliga tandvården i Sverige, är det troligt att kliniken vid NUS Umeå också deltar i det svenska tandvårdsstödet, vilket gör tandvård mer tillgänglig och överkomlig för olika åldersgrupper och socioekonomiska klasser.

Det är alltid bäst att kontakta kliniken direkt för att få den mest aktuella informationen om deras tjänster, öppettider och hur man bokar en tid. De kan även ge information om eventuella förändringar som har skett sedan min kunskapsavstängning i början av 2023.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Det verkar som att det inte finns någon information tillgänglig för att skapa en sammanfattning av kundomdömen. Om du kan tillhandahålla specifika kundomdömen, kan jag hjälpa dig att skapa en sammanfattning.

Folktandvården Idun

Omdömen: 3.3 (21 omdömen)

Adress: Rådhusesplanaden 8, 903 28 Umeå, Sverige

Telefon: 090-785 44 66

Hemsida: http://www.folktandvarden.se/hitta-din-klinik/folktandvarden-idun/

Folktandvården Idun är en tandvårdsklinik som tillhör den offentliga tandvården, vilket innebär att den är en del av det regionala eller landstingsdrivna tandvårdssystemet i Sverige. Namnet ”Idun” kan antingen referera till en specifik klinik eller användas som ett namn på en klinik inom en viss region, då många kliniker inom Folktandvården ofta har unika namn för att skilja dem åt.

Folktandvården erbjuder allmänna tandvårdstjänster såsom undersökningar, förebyggande vård, lagningar, rotfyllningar, tandutdragningar, protetik och ortodonti. De har också ofta specialister inom olika områden som barn- och ungdomstandvård (pedodonti), käkkirurgi och tandreglering (ortodonti).

För att få mer specifik information om Folktandvården Idun, såsom exakta tjänster, öppettider, personal och hur man bokar en tid, rekommenderas det att söka direkt på klinikens namn tillsammans med den region eller stad den ligger i. Detta eftersom detaljerna kan variera beroende på plats och den aktuella organisationens struktur.

Folktandvården i Sverige är känd för att vara subventionerad och erbjuder tandvård till reducerade priser för barn och unga upp till en viss ålder, samt för vuxna genom det allmänna tandvårdsstödet (ATB). Tandvårdsstödet är utformat för att göra tandvård mer tillgänglig och för att minska kostnadsbördan för patienterna.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kundomdömena om kliniken är blandade. Vissa kunder har haft positiva upplevelser, där de uppskattat det professionella bemötandet och känt sig trygga under både undersökningar och operationer av visdomständer. De har fått god hjälp av både tandsköterskor och tandläkare och rekommenderar kliniken. Det nämns även att undersökningarna var noggranna, inklusive röntgen, och att tandhygienisten var bra.

Å andra sidan finns det kunder som är mycket missnöjda och kritiska, där de upplevt bristande kunskap hos personalen och känt en avsaknad av tillit till kliniken. En kund beskriver sin upplevelse som den värsta någonsin, där tandläkaren inte bara ignorerade smärta i tand och tandkött utan även föreslog att kunden skulle söka privat vård för vidare undersökning och behandling. En annan kund beskriver en otrevlig och arg tandläkare som inte genomförde en fullständig behandling och var ovillig att utföra en efterfrågad polering med fluoridkräm. Denna kund uttrycker en bestämd avsikt att aldrig återvända till kliniken.

Folktandvården Dragonen

Omdömen: 3.2 (12 omdömen)

Adress: Ridvägen 12, 903 25 Umeå, Sverige

Telefon: 090-785 93 53

Hemsida: http://www.folktandvarden.se/hitta-din-klinik/ftv-dragonen/

Folktandvården Dragonen är ett tandvårdsmottagning som ingår i den offentliga tandvården, som drivs av regioner eller landsting i Sverige. Namnet ”Dragonen” kan antyda att mottagningen har en inredning eller ett tema som är kopplat till drakar, eller så kan det vara ett namn som är valt för att vara minnesvärt och unikt.

Som en del av Folktandvården erbjuder Dragonen troligen ett brett utbud av tandvårdstjänster, inklusive allmän tandvård, förebyggande tandvård, akuttandvård och kanske även specialiserade behandlingar som ortodonti, käkkirurgi, och tandhygienisttjänster.

Patienter som besöker Folktandvården Dragonen kan förvänta sig att få tillgång till kvalificerade tandläkare och tandvårdspersonal som är utbildade i att erbjuda vård till både barn och vuxna. Folktandvården är känd för att ha en hög standard på patientvård och för att använda modern teknik och behandlingsmetoder.

Folktandvården har ett särskilt uppdrag att främja god tandhälsa och att erbjuda tandvård till rimliga priser. I Sverige finns det ett tandvårdsstöd som innebär att kostnaden för tandvård delvis subventioneras av staten, vilket gör det mer ekonomiskt tillgängligt för invånarna. Barn och ungdomar upp till en viss ålder får dessutom gratis tandvård.

För mer specifik information om Folktandvården Dragonen, som dess exakta plats, öppettider, personal och tjänster, skulle man behöva söka på mottagningens namn online eller kontakta den direkt via telefon eller deras officiella webbplats.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kundomdömena för Folktandvården Dragonen är blandade. Vissa kunder har haft positiva erfarenheter, där personalen har varit trevlig och behandlingarna snabba och effektiva, både vid patient- och föräldrabesök. Dessutom uppskattas den stora parkeringen. Å andra sidan har andra kunder upplevt långa väntetider på över sex månader, otrevligt bemötande, särskilt över telefon, och problem med att få hjälp och korrekt information om kostnader och tandförsäkringar. Det finns rapporter om upprepade tidsflyttar och en känsla av att behandlingar erbjuds i samband med att patienten börjar betala själv. En kund uttryckte missnöje med hanteringen av en felaktig faktura och beskrev chefens beteende som oproffsigt. Sammantaget verkar erfarenheterna variera, med både nöjda och missnöjda kunder.

Folktandvården Teg

Omdömen: 3.1 (14 omdömen)

Adress: Länsmansvägen 5, 904 20 Umeå, Sverige

Telefon: 090-785 55 85

Hemsida: http://www.folktandvarden.se/hitta-din-klinik/ftv-teg/

Folktandvården Teg är en tandvårdsklinik som är en del av Folktandvården, den offentliga tandvårdstjänsten i Sverige. Teg är en stadsdel i Umeå, och det är troligt att Folktandvården Teg är belägen där. Folktandvården i Sverige erbjuder allt från förebyggande tandvård till mer komplicerade behandlingar och tandreglering.

Som en del av den offentliga tandvårdstjänsten kan Folktandvården Teg erbjuda tjänster till barn och ungdomar, vuxna, och äldre. I Sverige är tandvård gratis för barn och ungdomar upp till en viss ålder, vilket varierar mellan olika landsting/regioner. För vuxna subventioneras tandvård genom det allmänna tandvårdsstödet (ATB).

Folktandvården Teg kan erbjuda en rad olika behandlingar:

– Tandundersökningar
– Tandhygienisttjänster
– Fyllningar
– Rotfyllningar
– Tandutdragningar
– Tandblekning
– Tandreglering
– Protetiska behandlingar som kronor, broar och proteser
– Förebyggande vård och rådgivning

Kliniken skulle troligen även ha tillgång till modern utrustning och teknik för att kunna erbjuda god tandvård och behandlingar.

För att få den mest aktuella informationen om Folktandvården Teg, bör man besöka deras officiella webbplats eller kontakta dem direkt. Där kan man hitta information om öppettider, hur man bokar tid, vilka tandläkare som arbetar där, och andra relevanta detaljer.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna upplever generellt ett trevligt bemötande hos kliniken, både över telefon och på plats. De uppskattar att man kan få en tid snabbt, även för mindre allvarliga problem. Dock finns det kritik från en vuxen kund som inte kunde få en tid på flera år och var tvungen att vända sig till en privat klinik för att få hjälp. Kunderna är nöjda med hanteringen av barn, men det kan förekomma långa väntetider trots bokade tider. Personalen anses vara hjälpsam och tillmötesgående, och kvaliteten på tjänsterna är generellt godkänd.

Folktandvården Ersboda

Omdömen: 3.4 (18 omdömen)

Adress: Trattgränd 1 H, 906 25 Umeå, Sverige

Telefon: 090-785 93 75

Hemsida: http://www.folktandvarden.se/hitta-din-klinik/folktandvarden-ersboda/

Folktandvården Ersboda är en tandvårdsklinik som ligger i stadsdelen Ersboda i Umeå, Sverige. Kliniken är en del av Folktandvården Västerbotten, som är en offentlig tandvårdstjänst. Folktandvården erbjuder allmäntandvård för både barn och vuxna, och inkluderar tjänster som undersökningar, förebyggande tandvård, akuttandvård, fyllningar, rotbehandlingar, tanduttagningar, protetik och ortodonti.

Som en del av den offentliga tandvården i Sverige, har Folktandvården Ersboda ett uppdrag att främja god munhälsa och erbjuda tandvård till alla delar av befolkningen. Detta inkluderar också att erbjuda tandvård till barn och ungdomar upp till 23 års ålder gratis, vilket är en del av det svenska tandvårdsstödet.

Kliniken kan erbjuda moderna behandlingsmetoder och arbetar för att skapa en trygg och välkomnande miljö för patienterna. Personalen består av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som arbetar tillsammans för att ge patienterna bästa möjliga vård.

För mer specifik information om Folktandvården Ersboda, såsom öppettider, tjänster och hur man bokar en tid, rekommenderas det att besöka deras officiella webbplats eller kontakta dem direkt. Eftersom informationen kan ändras över tid, är det viktigt att få den senaste informationen från en pålitlig källa.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna har blandade upplevelser av tjänsterna hos företaget. Flera kunder klagar på otrevligt bemötande, med exempel på att de blivit bemötta med en dålig attityd och till och med utskällda för sina vanor. Det finns även en rapport om att arbete utfört av företaget behövde göras om och en känsla av att personalen inte lyssnar på klienten. En kund nämner dock att de alltid blivit bra bemötta och anser att tandvården är bra, men pekar ut att en person i receptionen är otrevlig. En annan kund beskriver sitt bemötande som det värsta de varit med om. Sammantaget tycks det finnas en fråga om inkonsekvent kundservice och bemötande hos företaget.

Folktandvården Umedalen

Omdömen: 4.5 (4 omdömen)

Adress: Umedalens Skulpturpark, Aktrisgränd 22, 903 64 Umeå, Sverige

Telefon: 090-785 93 72

Hemsida: http://www.folktandvarden.se/hitta-din-klinik/ftv-umedalen/

Folktandvården Umedalen är en del av den offentliga tandvården i Sverige. Den är belägen i Umedalen, som är en del av staden Umeå i Västerbottens län. Umeå är en universitetsstad och en av de större städerna i norra Sverige.

Folktandvården är en organisation som erbjuder allmän tandvård och specialiserade tandvårdstjänster till invånare i regionen. De tjänster som kan erbjudas på en klinik som Folktandvården Umedalen inkluderar allt från rutinmässiga undersökningar och förebyggande tandvård till mer avancerade procedurer som rotfyllningar, tandreglering och implantat.

Som en del av det svenska tandvårdssystemet kan Folktandvården Umedalen också erbjuda subventionerad tandvård till barn och ungdomar upp till en viss ålder, vilket är en del av det allmänna tandvårdsstödet (ATV). Vuxna kan också få ekonomiskt stöd för tandvård genom det statliga tandvårdsstödet.

För att få den senaste informationen om öppettider, tjänster och hur man bokar en tid, är det bäst att besöka den officiella webbplatsen för Folktandvården i Västerbotten eller kontakta dem direkt. Det är också viktigt att notera att informationen kan förändras över tid, så det är bra att kontrollera den senaste informationen om du planerar att besöka kliniken.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna upplever att företaget eller organisationen har kompetens i sitt hantverk men kritiserar bemötandet som gammeldags och likt den stereotypa offentliga sektorn, där personalen inte visar vilja att anstränga sig utöver deras grundläggande uppgifter och hänvisar till strikta regler. Personalen verkar dessutom inte trivas med sitt arbete.

FAQ om Folktandvården i Umeå

Vad är Folktandvården i Umeå?
Folktandvården i Umeå är en del av den offentliga tandvården i Västerbottens län. De erbjuder tandvård till personer i alla åldrar, från barn och ungdomar till vuxna och äldre.

Hur bokar jag en tid hos Folktandvården i Umeå?
Du kan boka en tid genom att ringa till den klinik du önskar besöka. Det går också att boka vissa tider online via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller Folktandvårdens egna hemsida.

Vilka tjänster erbjuder Folktandvården i Umeå?
Folktandvården erbjuder en mängd olika tjänster, inklusive allmän tandvård, förebyggande tandvård, akut tandvård, ortodonti (tandreglering), samt tandvård för personer med särskilda behov.

Är tandvård gratis för barn och ungdomar?
Ja, i Sverige är tandvård gratis för barn och ungdomar upp till och med det år de fyller 23. Detta gäller även hos Folktandvården i Umeå.

Vad gör jag om jag har tandvärk och behöver akut tandvård?
Om du har akut tandvärk bör du kontakta din närmaste Folktandvårdsklinik i Umeå så snart som möjligt för att få en tid för akut tandvård. Vid akuta fall utanför klinikernas öppettider kan du kontakta jourtandvården.

Hur kan jag få information om priser och kostnader för tandvård?
Information om priser och kostnader för olika behandlingar finns på Folktandvårdens hemsida. Du kan också fråga personalen på kliniken eller ringa och be om en prisuppgift.

Finns det något tandvårdsstöd för vuxna?
Ja, alla vuxna i Sverige har rätt till tandvårdsstöd genom Försäkringskassan. Det finns ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB) och ett högkostnadsskydd som kan hjälpa till att täcka en del av kostnaderna för tandvård.

Hur fungerar det med parkering vid Folktandvårdens kliniker i Umeå?
För information om parkering vid en specifik klinik rekommenderas du att besöka klinikens hemsida eller kontakta dem direkt. Många kliniker har parkeringsplatser i närheten, men tillgänglighet och eventuella avgifter kan variera.

Kan jag välja vilken tandläkare eller tandhygienist jag vill ha?
Ja, du har rätt att välja vilken tandläkare eller tandhygienist du vill gå till inom Folktandvården, förutsatt att personen i fråga har möjlighet att ta emot nya patienter.

Hur arbetar Folktandvården i Umeå med förebyggande tandvård?
Folktandvården arbetar aktivt med förebyggande tandvård genom att informera om vikten av god munhygien, erbjuda regelbundna kontroller och rengöringar samt ge individuella råd anpassade till varje patients behov.

Systembolaget i Umeå är en viktig del av stadens serviceutbud och spelar en central roll i att upprätthålla en balanserad alkoholkonsumtion.

Systembolaget i Umeå

Umeå

En Guide till Stadens Alkoholmonopol

Systembolaget är Sveriges statliga detaljhandelskedja som har ensamrätt på försäljning av alkoholhaltiga drycker över 3,5 volymprocent alkohol. Detta monopol har som syfte att minska alkoholrelaterade problem genom att sälja alkohol utan vinstintresse. I Umeå, en livlig universitetsstad i Västerbottens län, finns flera Systembolagsbutiker som betjänar stadens befolkning samt närliggande områden.

Systembolagets Butiker i Umeå

Umeå har flera Systembolagsbutiker strategiskt placerade för att vara lättillgängliga för både stadens invånare och besökare. De mest centrala butikerna finns på platser som Avion Shopping och Utopia Shoppingcenter, medan andra ligger i närheten av bostadsområden och handelsplatser. Butikerna erbjuder ett brett sortiment av öl, vin, sprit och alkoholfria alternativ.

Tjänster och Sortiment

Förutom försäljning av alkoholdrycker erbjuder Systembolaget i Umeå en rad tjänster som förbättrar kundupplevelsen. Dessa inkluderar personlig rådgivning, beställningssortiment och smakprovningar. Butikerna strävar efter att ha ett omfattande och varierat sortiment som tillgodoser alla smaker och preferenser, från lokalt producerade mikrobryggeriprodukter till internationella märken.

Ansvarsfull Alkoholkonsumtion

Systembolaget spelar en viktig roll i samhället när det gäller att främja ansvarsfull alkoholkonsumtion. Genom att informera kunderna om riskerna med alkohol och erbjuda råd om måttfullhet, bidrar butikerna till att minska alkoholmissbruk och dess negativa konsekvenser. Personalen är utbildad för att ge råd och hjälp, samt för att neka försäljning till personer som verkar vara påverkade eller till personer under 20 år.

Öppettider och Tillgänglighet

Systembolagets butiker i Umeå har varierande öppettider, men de är generellt öppna under normala shoppingtider. Det är viktigt att notera att butikerna har striktare öppettider jämfört med andra detaljhandlare, särskilt under helger och högtider. För exakta öppettider rekommenderas det att besöka Systembolagets officiella webbplats eller att ringa den specifika butiken direkt.

Systembolaget i Umeå är en viktig del av stadens serviceutbud och spelar en central roll i att upprätthålla en balanserad alkoholkonsumtion. Med flera butiker, ett brett sortiment och engagerad personal, garanteras kunderna en god service och kvalitetsprodukter. Genom att fortsätta att fokusera på ansvarsfull försäljning och kundtjänst, bidrar Systembolaget till en tryggare och hälsosammare samhällsmiljö.

Systembolaget Rådhusesplanaden

Omdömen: 4.4 (1028 omdömen)

Adress: Rådhusesplanaden 6 E, 903 28 Umeå, Sverige

Telefon: 090-77 00 16

Hemsida: https://www.systembolaget.se/butiker-ombud/2401

Systembolaget är en svensk statlig detaljhandelskedja som har monopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt över 3,5 volymprocent till konsumenter i Sverige. Detta system är en del av Sveriges alkoholpolitik och syftar till att minska alkoholkonsumtionen och dess negativa effekter utan att förbjuda alkohol helt.

Här är några nyckelpunkter om Systembolaget:

1. Historik: Systembolaget grundades 1955, men dess rötter går tillbaka till det tidiga 1900-talet när lokala ”motbokssystem” användes för att reglera alkoholkonsumtionen.

2. Syfte: Huvudsyftet med Systembolaget är att minska alkoholrelaterade problem genom att sälja alkohol utan vinstintresse. Genom att inte ha några incitament att maximera försäljningen kan Systembolaget fokusera på ansvarsfull försäljning och förebyggande av alkoholmissbruk.

3. Sortiment: Systembolaget erbjuder ett brett sortiment av öl, vin, sprit och andra alkoholhaltiga drycker från hela världen. De arbetar för att tillgodose olika kunders önskemål och smaker, samtidigt som de informerar om alkoholens risker.

4. Regleringar: Försäljning av alkohol på Systembolaget är strikt reglerad. Kunder måste vara minst 20 år gamla för att köpa alkohol, och legitimation krävs för alla som ser ut att vara under 25 år. Det finns även regleringar kring butikernas öppettider, och det är förbjudet att sälja alkohol på söndagar och vissa helgdagar.

5. Öppettider: Systembolagets butiker har oftast öppet måndag till lördag, med begränsade öppettider, särskilt på lördagar. Detta är ytterligare en åtgärd för att minska impulsköp och överkonsumtion av alkohol.

6. Marknadsföring: Systembolaget bedriver ingen traditionell marknadsföring för att öka försäljningen. Istället fokuserar de på informationskampanjer om ansvarsfull alkoholkonsumtion och riskerna med alkohol.

7. E-handel: Systembolaget erbjuder också en beställningstjänst där kunder kan beställa produkter från hela sortimentet via deras hemsida och hämta ut dem i valfri butik eller beställningsombud.

8. Alkoholpolitik: Systembolagets existens är en central del av den svenska restriktiva alkoholpolitiken, som också inkluderar höga alkoholskatter och restriktioner för reklam och marknadsföring av alkohol.

9. Folkhälsa: Systembolaget bidrar till folkhälsan genom att erbjuda utbildning och information om alkoholens risker och genom att aktivt arbeta för att minska skadlig alkoholkonsumtion.

10. Internationell syn: Systembolagets monopol har både kritiker och förespråkare. Vissa ser det som en framgångsrik modell för att minska alkoholrelaterade skador, medan andra kritiserar det för att begränsa konsumenternas frihet och valmöjligheter.

Systembolaget är en unik institution som spelar en viktig roll i den svenska samhällsmodellen, och dess fortsatta existens är en fråga om politisk och folklig debatt.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna uppskattar den trevliga och hjälpsamma personalen i butiken och betonar deras kunskap inom olika drycker. De är positiva till att personalen är villig att beställa varor och ge svar på frågor om vin, öl och whisky. Butiken får beröm för sitt stora och intressanta sortiment, speciellt jämfört med andra butiker i Övik, samt för att vara välordnad och lättnavigerad. Ett förslag från kunderna är att utöka sortimentet av boxvin, särskilt eftersom butiken är centralt belägen och andra systerbutiker inte är ett alternativ för de som saknar bil. Slutligen uppskattar kunderna att handsprit fortfarande finns tillgängligt och påfyllt efter pandemin.

Systembolaget Strömpilsplatsen

Omdömen: 4.4 (612 omdömen)

Adress: Strömpilsplatsen 29, 907 43 Umeå, Sverige

Telefon: 090-12 76 50

Hemsida: https://www.systembolaget.se/butiker-ombud/2402

Systembolaget är en svensk statligt ägd kedja av butiker som har ensamrätt på detaljhandel av alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt över 3,5 volymprocent i Sverige. Det grundades 1955 och är det enda stället där konsumenter kan köpa vin, sprit och starköl för hembruk, förutom på krogar och restauranger som har särskilda serveringstillstånd.

Syftet med Systembolaget är att minska alkoholrelaterade problem genom att sälja alkohol utan vinstintresse. Genom att ha monopol på försäljningen kan staten reglera tillgängligheten av alkohol och därmed också påverka konsumtionen. Systembolaget har ett brett sortiment av drycker från hela världen och erbjuder även alkoholfria alternativ.

Butikerna är utformade så att kunder inte plockar varor direkt från hyllorna, utan istället gör sina val baserat på information i kataloger eller på digitala skärmar och sedan beställer de sina varor i kassan eller hämtar dem i en utlämning. Detta upplägg är dock på väg att förändras i vissa butiker där självbetjäning introduceras.

Systembolaget har också en beställningstjänst där kunder kan beställa produkter som inte finns i det ordinarie sortimentet. Dessa produkter kan sedan hämtas i valfri butik eller beställas för hemleverans.

 • För att handla på Systembolaget måste man vara minst 20 år gammal, och legitimation kontrolleras ofta. Systembolaget har också ett uppdrag att informera om riskerna med alkoholkonsumtion och att främja ett ansvarsfullt drickande.
 • Öppettiderna är begränsade jämfört med andra butiker, och på söndagar och helgdagar är butikerna stängda. Det finns också särskilda försäljningsstopp inför stora helger för att minska riskabel konsumtion.
 • Systembolagets verksamhet är föremål för politisk debatt i Sverige, där vissa grupper argumenterar för avreglering och privatisering, medan andra försvarar den nuvarande modellen som ett sätt att skydda folkhälsan.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna upplever företaget som litet och snabbt, med en trevlig och hjälpsam personal som bidrar till en positiv upplevelse. Sortimentet är uppskattat för sitt breda utbud. En kund hade en minnesvärd upplevelse med en anställd vid namn Roger, vilket verkar ha varit lite av en festlig händelse. Flera kunder nämner att de är mycket nöjda med den service de fått, speciellt när det gäller att få hjälp med att välja rätt produkter, som i fallet med vinvalet till en middag. Sammantaget verkar kunderna ha en mycket positiv bild av företaget och dess anställda.

Systembolaget Formvägen

Omdömen: 4.3 (1044 omdömen)

Adress: Formvägen 4, 906 21 Umeå, Sverige

Telefon: 090-18 20 69

Hemsida: https://www.systembolaget.se/butiker-ombud/2416

Systembolaget är en svensk statlig detaljhandelskedja som har ensamrätt på försäljning av alkoholdrycker med en alkoholhalt över 3,5 volymprocent till konsumenter i Sverige. Det är alltså den enda butikskedjan där man kan köpa vin, sprit och starköl för privat bruk. Syftet med Systembolaget är att minska alkoholrelaterade problem genom att sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt utan vinstintresse.

Historia och bakgrund:
Systembolaget grundades 1955, men dess rötter går tillbaka till 1800-talet och de lokala ”motbokens” systemen som var en form av alkoholreglering. Under ”motbokstiden” fick svenskar en tilldelning av hur mycket alkohol de fick köpa, vilket baserades på bland annat inkomst och civilstånd. Denna period varade fram till 1955 då Systembolaget infördes och motboken avskaffades.

Regleringar:
Systembolaget har strikta regler och riktlinjer för att motverka överkonsumtion och för att inte uppmuntra till köp. Till exempel finns det inga rabatter eller volymförsäljning, ingen försäljning till personer under 20 år, och personalen har rätt att neka försäljning om de misstänker att alkoholen kan komma att missbrukas eller om kunden är märkbart berusad.

Öppettider:
Systembolagets öppettider är mer begränsade än vanliga detaljhandelsbutiker. De är vanligtvis öppna till kl. 19 eller 20 på vardagar och till kl. 15 på lördagar. På söndagar och helgdagar är butikerna stängda.

Sortiment:
Systembolaget erbjuder ett brett sortiment av alkoholdrycker från hela världen, inklusive öl, vin, sprit och alkoholfritt. Sortimentet väljs utifrån kvalitet, pris och efterfrågan, och det finns även möjlighet för kunder att beställa produkter som inte finns i det ordinarie sortimentet.

Miljö och hållbarhet:
Systembolaget arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. De uppmuntrar tillverkare och leverantörer att tänka på miljöpåverkan och att producera mer hållbart.

E-handel:
Systembolaget erbjuder även en e-handelstjänst där kunder kan beställa varor från hela sortimentet för upphämtning i någon av deras butiker eller för leverans till ombud.

Systembolaget spelar en central roll i den svenska alkoholpolitiken och dess verksamhet är föremål för politisk debatt, där vissa grupper argumenterar för avreglering medan andra betonar vikten av dess folkhälsouppdrag.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är överlag positiva till butiken och uppskattar det breda utbudet av alkoholhaltiga drycker, även om sortimentet av alkoholfria alternativ är mindre. De nämner även att butiken är lättillgänglig med goda parkeringsmöjligheter. Personalen får beröm för att vara trevlig och kunnig. En kund nämner en negativ upplevelse av att vakna upp med en kraftig baksmälla efter att ha konsumerat produkter från butiken, men betygsätter ändå upplevelsen positivt. Andra kunder uppskattar att Systembolaget inte är en del av matvaruaffärer och att det delar lokal med Stora Coop och andra företag, vilket kan vara bekvämt. Sammanfattningsvis är kunderna nöjda med utbudet och servicen de får på Systembolaget.

Systembolaget Marknadsgatan

Omdömen: 4.4 (300 omdömen)

Adress: Marknadsgatan 5B, 904 22 Umeå, Sverige

Telefon: 090-206 40 20

Hemsida: https://www.systembolaget.se/butiker-ombud/2420

Systembolaget är den statligt ägda kedjan av butiker i Sverige som har ensamrätt på detaljhandel av alkoholhaltiga drycker som överstiger 3,5 volymprocent alkohol. Systemet inrättades för att minska alkoholkonsumtionen och dess negativa effekter på samhället genom att kontrollera tillgängligheten av alkohol.

Historisk bakgrund:
Systembolaget grundades 1955, men dess rötter sträcker sig tillbaka till de lokala ”motbokssystemen” som infördes i början av 1900-talet. Dessa system var ett sätt att reglera och begränsa individernas inköp av alkohol. Under åren har Systembolaget genomgått flera förändringar, men dess grundläggande uppdrag att minska alkoholskador har bestått.

Funktion och reglering:
Systembolaget fungerar under strikta regleringar. Det är öppet under begränsade tider och är stängt på söndagar och helgdagar. Åldersgränsen för att köpa alkohol på Systembolaget är 20 år, till skillnad från 18 år på restauranger och barer. Personalen är utbildad för att neka försäljning till personer som verkar vara berusade eller som man misstänker ska langa alkohol till minderåriga.

Sortiment och tjänster:
Kedjan erbjuder ett brett sortiment av alkoholhaltiga drycker, inklusive öl, vin, sprit och cider från hela världen. Systembolaget arbetar också med att främja en mer ansvarsfull alkoholkonsumtion genom att erbjuda alkoholfria alternativ och ge råd och information om drycker och måttfullhet.

Beställning och distribution:
Kunder kan beställa produkter som inte finns i det ordinarie sortimentet genom Systembolagets beställningssortiment. Dessutom har Systembolaget ett centralt lager och ett avancerat distributionssystem som säkerställer att produkterna är tillgängliga i butiker över hela landet.

Digital närvaro:
Systembolaget har en omfattande webbplats och en app där kunder kan söka i sortimentet, läsa om olika drycker, få mat- och dryckestips samt lägga beställningar för upphämtning i butik eller för hemleverans.

Politisk och social roll:
Systembolagets existens och dess monopol har varit föremål för politisk debatt. Vissa ser det som ett sätt att skydda folkhälsan, medan andra kritiserar det för att vara paternalistiskt och omodernt. Trots detta har Systembolaget generellt högt förtroende bland svenska folket och dess roll i att minska alkoholrelaterade skador anses av många vara positiv.

EU och konkurrens:
Efter Sveriges inträde i Europeiska unionen 1995 har det funnits diskussioner om huruvida Systembolagets monopol står i strid med EU:s regler om fri konkurrens. EU-domstolen har dock fastställt att monopolet är förenligt med EU-rätten så länge det är motiverat av hänsyn till folkhälsan och inte diskriminerar produkter från andra EU-länder.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är överlag positiva till Systembolaget och dess tjänster. De uppskattar det breda sortimentet, även om en specifik produkt vid namn Skogsstjärnan saknas. Personalen anses vara noggrann med att kontrollera legitimation och har en djup kunskap om de alkoholhaltiga dryckerna de säljer. Kundservicen får höga betyg, och kunderna känner sig väl bemötta. En kund uttrycker sin kärlek för Systembolaget och dess roll som statligt monopol. Dessutom uppskattas närheten till en lokal butik på teg, vilket gör att kunderna slipper resa in till stadens centrum.

FAQ om Systembolag i Umeå

1. Vad är Systembolaget?
Systembolaget är en svensk statlig detaljhandelskedja som har ensamrätt på försäljning av alkoholhaltiga drycker över 3,5 volymprocent alkohol till konsumenter i Sverige. Detta är en del av den svenska alkoholpolitiken för att minska alkoholrelaterade problem genom att sälja alkohol utan vinstintresse.

2. Var kan jag hitta Systembolaget i Umeå?
I Umeå finns flera Systembolagsbutiker. Du kan hitta dem på olika adresser i staden, bland annat på Strömpilen, Avion Shopping, och i centrala Umeå. För exakta adresser och öppettider, besök Systembolagets officiella webbplats eller använd deras butikslokalisator.

3. Vilka är öppettiderna för Systembolaget i Umeå?
Öppettiderna kan variera mellan olika butiker och dagar. Generellt är butikerna öppna måndag till fredag mellan 10:00 och 19:00, på lördagar mellan 10:00 och 15:00, och stängda på söndagar. Kontrollera alltid den specifika butikens öppettider online innan du besöker.

4. Kan jag beställa varor från Systembolaget online?
Ja, du kan beställa varor från Systembolagets sortiment via deras hemsida och välja att hämta ut dem i valfri butik eller få dem hemlevererade om tjänsten är tillgänglig i ditt område.

5. Hur gammal måste jag vara för att handla på Systembolaget?
Du måste vara minst 20 år gammal för att få köpa alkohol på Systembolaget. Legitimation kan komma att krävas som bevis på att du uppfyller ålderskravet.

6. Kan jag returnera en vara till Systembolaget?
Ja, om du har köpt en vara som inte är till belåtenhet kan du returnera den. Varan bör vara i obruten originalförpackning. Ta med kvitto och legitimation.

7. Får jag ta med mig barn in på Systembolaget?
Ja, det är tillåtet att ta med barn in i butiken, men barn får inte hantera alkoholprodukter.

8. Hur kan jag få reda på om en specifik dryck finns i lager i Umeå?
Du kan söka efter produkter på Systembolagets webbplats och se lagersaldot för varje butik. Du kan också ringa till den aktuella butiken för att fråga om de har den dryck du söker i lager.

9. Finns det någon gräns för hur mycket jag kan köpa på Systembolaget?
Det finns ingen fast gräns för privatpersoner, men om personalen misstänker att inköpet inte är för privat bruk, exempelvis om det är stora mängder, kan de neka försäljning.

10. Hur arbetar Systembolaget med hållbarhet och miljö?
Systembolaget arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, bland annat genom att erbjuda ett brett sortiment av ekologiska produkter, jobba för att minska sin klimatpåverkan och att främja ansvarsfull alkoholkonsumtion.

Nyheter, händelser eller omänmanden om Systembolaget i Umeå

Under det senaste året har det skett flera noterbara händelser och utvecklingar rörande Systembolaget, även om de inte specifikt rör dess verksamhet i Umeå. Här är en sammanfattning av några viktiga nyheter från 2023:

Delårsrapport – Förändrade Köpmönster: Under det tredje kvartalet 2023 upplevde Systembolaget över 33 miljoner kundbesök i sina butiker, trots att försäljningsvolymen var 3 procent lägre. Denna minskning berodde delvis på att kunderna handlade färre och billigare varor​​.

Positivt Resultat för Andra Kvartalet 2023: Systembolaget rapporterade en ökning i rörelseresultatet under andra kvartalet 2023, med en ökning på 39,4 procent jämfört med föregående år. Denna ökning förklarades med en ökad försäljning i butikerna och minskade administrativa kostnader​​.

Forskning och Utmärkelser: Systembolaget har delat ut forskningspriser och samlat expertis inom alkohol och cancer. De har belönat individer som bidragit med viktig forskning inom detta område​​.

Ökad Kundnöjdhet och Ålderskontroll: Trots en minskad försäljning under det fjärde kvartalet 2022, har Systembolaget bibehållit en hög kundnöjdhet och ökat sin effektivitet i ålderskontroller. Deras resultat inom kundnöjdhet var oförändrat från föregående år​​.

Problem med Langning till Unga: En fortsatt utbredd langning av alkohol till ungdomar har rapporterats. Detta problem involverar ofta närstående som tillhandahåller alkoholen till unga. Systembolaget betonar vikten av att minska denna praxis​​.

Omorganisering av Huvudkontoret för Ökat Kundfokus: Under första kvartalet 2023 genomfördes en omorganisering på Systembolagets huvudkontor för att öka fokus på digitalisering, hållbarhet och folkhälsa. Denna förändring berörde inte butikerna eller varudepåerna direkt​​.

Dessa punkter speglar Systembolagets anpassning till förändrade marknadsförhållanden och deras kontinuerliga strävan efter att förbättra sin service och samhällsansvar.

Bilprovningen i Umeå är en vital tjänst som ser till att fordonen på stadens vägar är säkra och miljövänliga.

Bilprovningen i Umeå

Umeå

En Guide till Ditt Fordons Årliga Kontroll

Bilprovningen är en viktig del av bilägandet. Det säkerställer att fordon på vägarna upprätthåller en hög säkerhetsstandard och miljöprestanda. I Umeå, en stad känd för sin universitetsanda och gröna miljöer, finns flera stationer för bilprovning som erbjuder dessa tjänster. Denna artikel ger en översikt över bilprovningen i Umeå, vad den innebär, och vad du som fordonsägare behöver tänka på.

Vad är Bilprovning?
Bilprovning är en obligatorisk kontroll som syftar till att kontrollera fordonets säkerhet och miljöpåverkan. I Sverige är det lag på att alla motorfordon måste genomgå en regelbunden kontroll, känd som besiktning. Under besiktningen kontrolleras bland annat bromsar, ljus, däck, styrning och avgasutsläpp.

Bilprovningens Plats i Umeå
I Umeå finns flera alternativ för att genomföra bilprovning. Stationerna är strategiskt placerade runt om i staden för att vara lättillgängliga för alla invånare. De flesta stationer erbjuder både förbokade tider och drop-in-tider, vilket gör det flexibelt för bilägare att planera sin besiktning.

Boka Tid för Besiktning
Att boka en tid för bilprovning är enkelt. Det kan göras antingen online via bilprovningens hemsida eller genom att ringa direkt till stationen. Det är viktigt att boka i god tid då det kan vara hög efterfrågan på tider, speciellt strax före och efter de vanligaste förfallodatumen för besiktning.

Vad Kontrolleras Under Besiktningen?
När det är dags för din bil att besiktigas kommer följande att kontrolleras:

– Bromssystem
– Styrning
– Sikt (till exempel vindrutans skick)
– Ljus och reflexer
– Däckens skick och mönsterdjup
– Avgassystem och avgasutsläpp
– Kaross (rostskador och andra skador)
– Säkerhetsbälten

Detta är bara några av de punkter som granskas för att säkerställa att ditt fordon är säkert att köra.

Resultatet av Besiktningen
Efter avslutad bilprovning får du ett besiktningsprotokoll där resultatet framgår. Om ditt fordon godkänns utan anmärkningar är allt klart. Om det finns anmärkningar kan det vara antingen mindre brister som bör åtgärdas eller allvarliga brister som måste åtgärdas innan en ny besiktning. I vissa fall kan fordonet få körförbud om det bedöms vara för farligt att köra.

Bilprovningen i Umeå är en vital tjänst som ser till att fordonen på stadens vägar är säkra och miljövänliga. Genom att följa de regelbundna kontrollerna och vidta åtgärder baserade på besiktningsresultatet, bidrar du som fordonsägare till en säkrare och renare trafikmiljö. Kom ihåg att planera din besiktning i tid och se till att ditt fordon är i det skick som krävs för att klara av kontrollen.

Bilprovningen Umeå-Ersboda

Omdömen: 4.2 (232 omdömen)

Adress: Formvägen 6C, 906 21 Umeå, Sverige

Telefon: 077-160 06 00

Hemsida: https://www.bilprovningen.se/stationer/umea/umea-ersboda

Bilprovningen är en svensk organisation som genomför fordonskontroller, inklusive den obligatoriska periodiska fordonstekniska besiktningen, ofta kallad bara ”besiktningen”. Denna kontroll är till för att säkerställa att fordon som används på vägarna uppfyller de säkerhets- och miljömässiga krav som finns.

Bilprovningen Umeå-Ersboda är en av Bilprovningens stationer och ligger i stadsdelen Ersboda i Umeå. På denna station kan fordon ägare boka tid för besiktning av sina fordon, inklusive personbilar, lätta och tunga lastbilar, bussar, motorcyklar och andra fordonstyper.

Tjänster som ofta erbjuds på Bilprovningens stationer inkluderar:

1. Periodisk besiktning: Den regelbundna kontrollen som alla fordon måste genomgå. Intervallen mellan besiktningarna varierar beroende på fordonstyp och ålder.

2. Efterkontroll: Om fordonet inte klarar den periodiska besiktningen måste identiferade brister åtgärdas och en efterkontroll måste genomföras.

3. Registreringsbesiktning: Besiktning som krävs vid import av fordon eller vid större ändringar på ett fordon.

4. Kontrollbesiktning: Extra kontroll som kan begäras av fordonets ägare eller av polisen om det finns misstankar om att fordonet inte uppfyller kraven.

För att få mer specifik information om Bilprovningen Umeå-Ersboda, som öppettider, exakta tjänster som erbjuds, priser, och hur man bokar en tid, kan du besöka deras officiella hemsida eller kontakta stationen direkt. Det är också bra att komma ihåg att det kan finnas flera besiktningsföretag på marknaden, så det kan vara värt att jämföra tjänster och priser.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är överlag mycket nöjda med servicen vid bilprovningen, där personalen uppfattas som trevlig och professionell. Många uppskattar det effektiva och smidiga förfarandet, samt det vänliga bemötandet. Ett tips som uppskattas är att besikta fordonet på hösten för att undvika dåliga vägförhållanden. Även om det fanns en kommentar om ett begränsat utbud av lediga tider, rekommenderas bilprovningen varmt av kunderna. Extra beröm ges för att besiktningarna börjar exakt på utsatt tid. 👍✨️

Opus Bilprovning Umeå-Västerslätt

Omdömen: 4.4 (513 omdömen)

Adress: Mätarvägen 8, 901 33 Umeå, Sverige

Telefon: 010-804 22 90

Hemsida: https://opus.se/stationer/umea/umea-vasterslatt?y_source=1_MTEzNTc4MzgtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D

Opus Bilprovning är en av de ledande aktörerna inom bilbesiktning i Sverige. De erbjuder tjänster som regelbunden kontrollbesiktning, efterkontroll, och registreringsbesiktning. De har flera stationer runt om i landet, inklusive i Umeå-Västerslätt.

Umeå är en stad i Västerbottens län i norra Sverige, och Västerslätt är ett område i Umeå där Opus Bilprovning har en av sina besiktningsstationer. På denna station kan bilägare få sina fordon testade för att säkerställa att de uppfyller de säkerhets- och miljökrav som svenska Transportstyrelsen ställer.

Tjänsterna som erbjuds av Opus Bilprovning Umeå-Västerslätt kan inkludera:

– Kontrollbesiktning: En obligatorisk kontroll för att se till att fordonet uppfyller de lagstadgade kraven.
– Registreringsbesiktning: För fordon som ska registreras för första gången i Sverige, importerade fordon eller ombyggda fordon.
– Efterkontroll: En uppföljning efter en underkänd besiktning, där de punkter som inte klarade sig vid den första besiktningen kontrolleras igen.
– Gasolkontroll: Specifik kontroll för fordon som drivs med gasol.
– Exportsbesiktning: Om ett fordon ska exporteras krävs ibland en besiktning.

Opus Bilprovning är kända för att ha en kundorienterad service och för att använda modern teknik i sina besiktningar. De erbjuder ofta möjligheten att boka tid online via deras hemsida, vilket gör det enkelt för kunderna att planera sitt besök.

För att få den mest aktuella informationen om öppettider, tjänster och hur du bokar en tid hos Opus Bilprovning Umeå-Västerslätt, rekommenderas det att besöka deras officiella webbplats eller kontakta dem direkt. Där kan du också få information om eventuella kampanjer eller erbjudanden som kan vara tillgängliga.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna upplever att incheckningen erbjuder flera alternativ såsom SMS, dator och kontor, men viss förvirring kan uppstå, speciellt om man parkerar med släpvagn på innerplan och får oklara instruktioner om var man ska bege sig. Personalen beskrivs som ibland stressad och petig, vilket kan vara positivt för de som prioriterar säkerhet och kvalitet men mindre bra för andra. Trots detta finns det också positiva omdömen om personalens tillmötesgående natur och förmågan att akut ordna besiktningstider, vilket är uppskattat jämfört med längre väntetider på andra orter. Kunderna uppskattar även det trevliga bemötandet och den snabba servicen. Kunskapen och professionalismen hos personalen får beröm, men det noteras att priserna kan vara något högre jämfört med andra besiktningsställen. Sammantaget är kunderna mycket nöjda med den tillmötesgående personalen och den effektiva servicen, även om kostnaden är lite högre.

Opus Bilprovning Umeå-Teg

Omdömen: 4.5 (204 omdömen)

Adress: Norra Obbolavägen 128, 904 22 Umeå, Sverige

Telefon: 077-550 03 00

Hemsida: https://opus.se/stationer/umea/umea-teg?y_source=1_MTEzNTc4MzctNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D

Opus Bilprovning är ett företag som erbjuder fordonsbesiktning och andra relaterade tjänster i Sverige. De har flera stationer runt om i landet, inklusive i Umeå-Teg.

Opus Bilprovning Umeå-Teg är en av de stationer där du kan få din bil, motorcykel eller annat fordon besiktigat. Besiktning är en kontroll där fordonet genomgår en rad tester för att säkerställa att det uppfyller de säkerhets- och miljömässiga krav som finns i lagstiftningen.

Tjänster som ofta erbjuds av Opus Bilprovning inkluderar:

– Periodisk besiktning: En återkommande kontroll som är obligatorisk för de flesta fordon i Sverige.
– Registreringsbesiktning: När ett fordon ska registreras för första gången i Sverige eller har genomgått större förändringar.
– Kontrollbesiktning: Efter att en bil har underkänts vid en ordinarie besiktning och ägaren har åtgärdat bristerna.
– Efterkontroll: En uppföljande kontroll av specifika brister som upptäckts vid en ordinarie besiktning.
– Gasolkontroll: Speciell kontroll för fordon som drivs med gasol.

Opus Bilprovning erbjuder ofta möjligheten att boka tid online via deras hemsida för att göra det enkelt för fordonsägare att planera sin besiktning. De kan också erbjuda drop-in-tider, men tillgängligheten för detta kan variera.

För att få den mest aktuella informationen om Opus Bilprovning Umeå-Teg, som adress, öppettider, tjänster och bokningsmöjligheter, är det bäst att besöka deras officiella hemsida eller kontakta dem direkt. Eftersom min kunskap är begränsad till information fram till 2023, rekommenderar jag att du söker efter aktuell information för att få de senaste uppdateringarna om deras tjänster och funktioner.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är överlag mycket nöjda med servicen de fått vid besiktning av sina bilar. De uppskattar den klara och tydliga feedbacken, den trevliga personalen och den snabba och effektiva servicen. En kund uttrycker stor glädje efter besöket och anser att personalen är mycket bra. En annan kund uppdaterar sin recension utan att ändra innehållet, och nämner att detta är det smidigaste stället med den bästa personalen i Umeå, men skämtsamt påpekar att den enda nackdelen med att ge full poäng är risken att det blir svårare att få en tid. Generellt har kunderna besiktat sina bilar här flera gånger och är nöjda med den snabba och goda servicen samt att personalen utför sitt jobb väl.

DEKRA Bilbesiktning Umeå Centrum Väst

Omdömen: 4.6 (151 omdömen)

Adress: Bomvägen 3, 901 31 Umeå, Sverige

Telefon: 010-455 18 95

Hemsida:https://dekra-bilbesiktning.se/gmaps/umea-centrum-vast

DEKRA Bilbesiktning är en del av DEKRA-koncernen, som är en av världens största experter inom bilbesiktning, fordonstester och säkerhet. DEKRA har verksamhet i flera länder och erbjuder en rad tjänster som rör fordonssäkerhet och kontroll.

När det gäller DEKRA Bilbesiktning Umeå Centrum Väst, är det en av DEKRA:s bilbesiktningsstationer som ligger i Umeå, Sverige. Denna station erbjuder olika tjänster som bilbesiktning, efterkontroll, registreringsbesiktning och andra relaterade tjänster för att säkerställa att fordon uppfyller de lagstadgade kraven och är säkra att köra på vägarna.

Kunder kan vanligtvis boka tid för besiktning antingen via DEKRA:s hemsida eller genom att ringa direkt till stationen. DEKRA är kända för att ha en kundorienterad service och strävar efter att göra besiktningsprocessen så smidig och enkel som möjligt för fordonets ägare.

För den mest aktuella informationen om tjänster, öppettider, priser och hur du bokar en tid hos DEKRA Bilbesiktning Umeå Centrum Väst, är det bäst att besöka DEKRA:s officiella svenska webbplats eller kontakta stationen direkt. Min kunskap är uppdaterad till början av 2023, så eventuella förändringar efter det datumet kommer inte att återspeglas i mitt svar.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är mycket nöjda med Dekra för fordonbesiktning, där de uppskattar det trevliga bemötandet, den hjälpsamma personalen och de trevliga lokalerna. Många väljer Dekra framför andra alternativ på grund av bättre tillgänglighet till tider och mer konkurrenskraftiga priser. Kundservicen har också mottagit positiva omdömen, särskilt för att personalen är villig att svara på frågor direkt och ge extra information, såsom en lista på felkoder. Kunderna upplever att Dekra har en högre nivå av kundservice jämfört med konkurrenterna och uttrycker en stark benägenhet att återvända till Dekra för framtida besiktningar. Sammantaget är kunderna helnöjda och beskriver processen som snabb och enkel, med en betoning på den trevliga personalen.

FAQ om Bilprovningen i Umeå

Vad är Bilprovningen?
Bilprovningen är en organisation som utför oberoende besiktningar av fordon för att säkerställa att de uppfyller gällande säkerhets- och miljökrav.

Var finns Bilprovningen i Umeå?
I Umeå finns Bilprovningen på flera platser. Du kan hitta exakta adresser och vägbeskrivningar på Bilprovningens officiella webbplats eller genom att söka på internet.

Hur bokar jag tid för besiktning?
Du kan boka tid för besiktning antingen genom att besöka Bilprovningens hemsida eller genom att ringa deras kundtjänst. Det är viktigt att boka i god tid för att få en tid som passar dig.

Måste jag besiktiga min bil?
Ja, i Sverige är det lag på att alla registrerade fordon ska genomgå regelbunden besiktning. Hur ofta ditt fordon behöver besiktas beror på fordonstyp och ålder.

Vad händer om jag inte besiktigar min bil i tid?
Om du inte besiktigar din bil i tid kan du få körförbud, och bilen får då inte användas i trafik. Dessutom kan det tillkomma extra avgifter.

Vad kostar en besiktning?
Kostnaden för en besiktning kan variera beroende på fordonstyp och vilken typ av besiktning du väljer. För aktuella priser, se Bilprovningens hemsida eller kontakta dem direkt.

Vad kontrolleras under en besiktning?
Under en besiktning kontrolleras bland annat bilens bromsar, ljus, däck, styrning, och avgasutsläpp. Syftet är att säkerställa att bilen är säker att köra och inte har några allvarliga tekniska brister.

Kan jag besiktiga min bil utan att boka tid?
Det finns vissa stationer som erbjuder drop-in-tider, men det är alltid bäst att boka tid för att garantera att du får din bil besiktigad när det passar dig.

Vad gör jag om min bil inte godkänns vid besiktningen?
Om din bil inte godkänns vid besiktningen får du en lista på de punkter som behöver åtgärdas. Du har sedan en viss tid på dig att åtgärda bristerna och återkomma för en efterkontroll.

Hur lång tid tar en besiktning?
En normal besiktning tar oftast mellan 20 och 30 minuter, men det kan variera beroende på fordonstyp och hur upptagen stationen är.

Kan jag påverka utfallet av besiktningen?
Det bästa sättet att påverka utfallet är att se till att din bil är välskött och i gott skick. Kontrollera till exempel däck, lampor, och bromsvätskenivå innan besiktningen. Kom ihåg att det alltid är en god idé att hålla sig uppdaterad med den senaste informationen direkt från Bilprovningen eftersom regler och rutiner kan förändras över tid.

Nyheter, händelser eller omänmanden om Bilprovningen i Umeå

Under det senaste året har det hänt några noterbara saker gällande Bilprovningen i Umeå. Här är en sammanfattning av de viktigaste händelserna:

15-årsjubileum i Umeå-Ersboda: Bilprovningens station i Umeå-Ersboda firade sitt 15-årsjubileum den 8 oktober 2023. Stationen, som öppnade 2008, var vid sin invigning Sveriges modernaste och den första att vara belägen i ett handelscentrum. Detta var en betydande händelse då det krävdes nytänkande för att integrera stationen i en shoppingmiljö. Jubileet firades med bullar för alla kunder den 6 oktober​​.

Fokus på Kvinnliga Besiktningstekniker: Med anledning av den internationella kvinnodagen och Bilprovningens 60-årsjubileum uppmärksammades de kvinnliga besiktningsteknikerna inom företaget. Tidigare var det ovanligt med kvinnliga besiktningstekniker, men numera uppgår deras andel till 16 procent. Detta är ett resultat av Bilprovningens långsiktiga arbete med att främja jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen​​.

Dessa händelser visar på Bilprovningens engagemang i både samhällsutveckling och jämställdhetsarbete. Jubileet i Umeå-Ersboda markerar en milstolpe i företagets historia, medan fokuset på kvinnliga besiktningstekniker speglar en modern och inkluderande arbetsplatskultur.

 • 1
 • 2
 • 6