Tyresö Kyrka

Historisk Bakgrund och Invigning av Tyresö Kyrka

Tyresö kyrka är en kyrkobyggnad av stor historisk betydelse, belägen i Tyresö kommun. Denna församlingskyrka i Tyresö församling invigdes den 9 mars 1641, och har sedan dess varit en central plats för andlighet och samhälle.

Intressant nog var den första gudstjänsten som hölls i kyrkan en begravning för byggherren, Gabriel Oxenstierna.Kyrkan är klassificerad som ett kyrkligt kulturminne, vilket innebär att den har ett särskilt skydd på grund av sin kulturella betydelse och ålder.

 • Arkitektur och Design
  • Kyrkans arkitektur är en blandning av medeltida grundstruktur och senare tillägg.
  • Interiören präglas av välbevarade fresker och en rik barockinredning.
 • Betydelsefulla Händelser
  • Första gudstjänsten var en begravning för Gabriel Oxenstierna.
  • Kyrkan har genomgått flera restaureringar för att bevara dess historiska värde.
 • Kulturellt Värde
  • Utsetts till kyrkligt kulturminne och är skyddat enligt lag.
  • En viktig samlingspunkt för lokalsamhället och dess traditioner.
Attribut Information
Invigningsdatum 9 mars 1641
Byggherre Gabriel Oxenstierna
Klassificering Kyrkligt kulturminne
Belägenhet Tyresö kommun, Sverige
Församling Tyresö församling

Arkitektonisk Utformning

Byggd mellan åren 1638–1640, är Tyresö kyrka en typisk salkyrka konstruerad i rött murtegel. Kyrkan var tänkt att tjäna som gravkyrka för den adliga släkten Oxenstierna samt som slottskyrka för det närbelägna Tyresö slott. Arkitekten bakom denna imponerande byggnad var Hans Ferster, som gav kyrkan dess karakteristiska spetsbågiga fönster. Golvet i kyrkan är prytt med mönsterlagda kalkstensplattor, och byggnaden har två ingångar, varav den ena är huvudingången belägen i väster.

Kyrktornets Förändringar

Kyrkan har genom åren genomgått flera förändringar, särskilt vad gäller dess torn. Efter en brand år 1740, som skadade både tornet och kyrktaket, återuppbyggdes inte tornspiran på grund av ekonomiska svårigheter. Istället gavs tornet en pyramidformad topp. Tidigare hade tornet en hög och smal spets, som framgår av historiska kartor och illustrationer. En omfattande renovering utfördes år 1933 under ledning av arkitekten Erik Fant, vilket bidrog till kyrkans nuvarande utseende.

Kyrkans Föregångare och Kapell

Före uppförandet av Tyresö kyrka fanns ett kapell på den gamla gårdsplatsen, vilket tjänade som en tillfällig gudstjänstlokal. Vissa av inredningen och inventarierna från detta kapell flyttades senare till den nya kyrkan. Det finns en tradition som pekar på att det gamla stallet nordost om slottet användes som kapell under en period. Dock är denna tradition osäker tills vidare arkeologiska fynd kan bekräfta dess sanningshalt.Tyresö Kyrka, daterad till 1600-talet, är en pittoresk kyrkobyggnad med rik historia belägen i Tyresö kommun, Sverige.

Inredning och Inventarier

Kyrkans inredning är rik på historiska föremål, inklusive en predikstol tillverkad av mäster Melcherdt Snickare under åren 1637–1640. Ett annat viktigt föremål är gravmonumentet i marmor över Gabriel Oxenstierna och hans första fru, Märta Bielke. Dessutom finns ett epitafium över Gabriel Oxenstierna, som är ett krigsbyte från Polen och innehåller detaljerade träskulpturer samt avbildningar av bibliska scener.

Kyrkogården och dess Omnejd

Kyrkogården som omger Tyresö kyrka är lika historisk som själva kyrkobyggnaden. Här vilar generationer av människor som har levt och verkat i trakten. Kyrkogården och dess grönskande omgivningar bildar en fridfull plats för eftertanke och minnen. Den intilliggande naturen och närheten till Tyresö slott bidrar till en unik atmosfär som lockar både församlingsbor och besökare.

Samtida Användning och Verksamhet

Idag är Tyresö kyrka inte bara ett historiskt monument utan även en levande plats för gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Kyrkan är en viktig del av samhället där tradition möter nutid. Församlingen anordnar regelbundet olika aktiviteter och evenemang som engagerar både ung och gammal.

Bevarande och Restaurering

Bevarandet av Tyresö kyrka är av yttersta vikt för att skydda dess kulturella och historiska värden. Restaureringsarbeten utförs med stor omsorg för att bevara kyrkans ursprungliga karaktär samtidigt som man ser till att den kan fortsätta att användas för sin avsedda funktion. Detta arbete innebär en balansgång mellan att bevara det gamla och att anpassa byggnaden till moderna behov.

Guidade Turer och Besöksinformation

För den som är intresserad av att lära sig mer om Tyresö kyrka och dess rika historia finns möjligheten att delta i guidade turer. Dessa turer erbjuder en djupare inblick i kyrkans arkitektur, konstverk och historiska betydelse. Besöksinformation och tider för dessa turer finns tillgängliga via församlingens hemsida eller genom direktkontakt med kyrkans personal.

Avslutande Ord

Tyresö kyrka står som ett vackert och ståtligt monument över tidens gång. Den fortsätter att vara en plats för stillhet och reflektion samt en samlingspunkt för gemenskap och tradition. Med sin rika historia och fortsatta relevans är kyrkan en oumbärlig del av Tyresös kulturella landskap.