Släps Kyrka

Historisk Bakgrund och Medeltida Ursprung

Släps kyrka är en betydelsefull kyrkobyggnad belägen i kyrkbyn Släp, som tillhör Släps församling i Göteborgs stift. Den nuvarande kyrkan är resultatet av en lång historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden.

En äldre stenkyrka, med sitt medeltida ursprung, låg tidigare en dryg kilometer söderut mitt i kyrkbyn. Med tiden blev behovet av en ny kyrka tydligt, vilket ledde till beslutet om att uppföra den nuvarande byggnaden.

Släps Kyrka – En Historisk Juvel i Kungsbacka Kommun

 • Plats: Kyrkbyn Släp, Kungsbacka kommun
 • Församling: Släps församling i Göteborgs stift
 • Historisk betydelse:
  • Representerar regionens medeltida historia
  • Speglar den arkitektoniska utvecklingen från en äldre stenkyrka
 • Medeltida ursprung:
  • Ursprunglig kyrka belägen en kilometer söder om nuvarande plats
  • Behovet av en större och mer modern kyrka ledde till uppförandet av nuvarande struktur
Attribut Information
Plats Kyrkbyn Släp, Kungsbacka kommun
Församling Släps församling i Göteborgs stift
Historisk betydelse Medeltida ursprung, viktig för regionens historia
Ursprunglig kyrka Belägen en kilometer söder om nuvarande plats

Det Första Tornet och dess Finansiärer

År 1776 tog församlingen det viktiga beslutet att bygga ett torn för kyrkans klocka. Tornet, som färdigställdes på endast tre månader, var en konstruktion av träbjälkar på en stabil stenfot, anpassad för den mjuka marken. Byggmästaren från Göteborg ledde arbetet, medan finansieringen säkrades genom bidrag från sockenbor och lokala välgörare, inklusive en betydande donation från Kommissarien Wahlman.

Den Nya Kyrkklockan och dess Inskriptioner

År 1777 tillkom en ny, större kyrkklocka, gjuten av Abraham Wetterholtz i Göteborg och bekostad av Kommissarien Wahlman. Denna klocka bar inskriptioner som speglade både tiden och dess givare, med texter som hyllade Gud och uppmanade till fromhet. Dessa inskriptioner är viktiga historiska dokument som förmedlar en känsla av den tid då klockan gjöts.

Arkitekturen av den Nuvarande Kyrkobyggnaden

Den stenkyrka som står i Släp idag uppfördes mellan åren 1852 och 1853 enligt ritningar av arkitekt Ludvig Hedin. Kyrkan ligger vid foten av en bergskulle och är känd för sin nord-sydliga orientering och sina vitputsade murar. Dess exteriör är typisk för 1800-talets byggnadsstil med stora rundbågiga fönster och ett flackt sadeltak täckt med skiffer. Det imponerande kyrktornet pryds av en lanternin och ger en distinkt karaktär åt byggnaden.

Interiörens Förändringar och Restaureringar

Interiören i Släps kyrka har genomgått flera förändringar under årens lopp, särskilt under 1900-talet. Restaureringar har inkluderat nya korfönster och ljuskronor, vilket har bidragit till det ljusa och välkomnande kyrkorummet som besökare upplever idag. En omfattande renovering som slutfördes 2009 har ytterligare förbättrat och bevarat kyrkans historiska och estetiska värde.

Den Historiska Storklockan och dess Budskap

Storklockan i Släps kyrka är inte bara en funktionell del av kyrkan, utan också en källa till historisk kunskap. Med inskriptioner som daterar tillbaka till 1777, berättar den om Kung Gustaf III:s regeringstid och de människor som bidrog till dess skapelse. Inskriptionerna är poetiska och uppmanar lyssnaren att sprida Guds lov och förbereda sig för evigheten.Släps kyrka i Halland välkomnar besökare med sin medeltida charm och en vacker klockstapel från 1700-talet.

Slutsats

Släps kyrka är mer än bara en plats för andakt; det är en skattkista av historia och kultur. Varje sten, varje inskription och varje arkitektonisk detalj berättar en historia om de människor som byggde den och de generationer som har hållit den levande. Kyrkan står som en stark påminnelse om vårt kulturarv och fortsätter att vara en central punkt för gemenskapen i Släp.