Bilprovningen i Umeå

En Guide till Ditt Fordons Årliga Kontroll

Bilprovningen är en viktig del av bilägandet. Det säkerställer att fordon på vägarna upprätthåller en hög säkerhetsstandard och miljöprestanda. I Umeå, en stad känd för sin universitetsanda och gröna miljöer, finns flera stationer för bilprovning som erbjuder dessa tjänster. Denna artikel ger en översikt över bilprovningen i Umeå, vad den innebär, och vad du som fordonsägare behöver tänka på.

Vad är Bilprovning?
Bilprovning är en obligatorisk kontroll som syftar till att kontrollera fordonets säkerhet och miljöpåverkan. I Sverige är det lag på att alla motorfordon måste genomgå en regelbunden kontroll, känd som besiktning. Under besiktningen kontrolleras bland annat bromsar, ljus, däck, styrning och avgasutsläpp.

Bilprovningens Plats i Umeå
I Umeå finns flera alternativ för att genomföra bilprovning. Stationerna är strategiskt placerade runt om i staden för att vara lättillgängliga för alla invånare. De flesta stationer erbjuder både förbokade tider och drop-in-tider, vilket gör det flexibelt för bilägare att planera sin besiktning.

Boka Tid för Besiktning
Att boka en tid för bilprovning är enkelt. Det kan göras antingen online via bilprovningens hemsida eller genom att ringa direkt till stationen. Det är viktigt att boka i god tid då det kan vara hög efterfrågan på tider, speciellt strax före och efter de vanligaste förfallodatumen för besiktning.

Vad Kontrolleras Under Besiktningen?
När det är dags för din bil att besiktigas kommer följande att kontrolleras:

– Bromssystem
– Styrning
– Sikt (till exempel vindrutans skick)
– Ljus och reflexer
– Däckens skick och mönsterdjup
– Avgassystem och avgasutsläpp
– Kaross (rostskador och andra skador)
– Säkerhetsbälten

Detta är bara några av de punkter som granskas för att säkerställa att ditt fordon är säkert att köra. Läs artikeln om ämnet Veterinär i Umeå här.

Resultatet av Besiktningen
Efter avslutad bilprovning får du ett besiktningsprotokoll där resultatet framgår. Om ditt fordon godkänns utan anmärkningar är allt klart. Om det finns anmärkningar kan det vara antingen mindre brister som bör åtgärdas eller allvarliga brister som måste åtgärdas innan en ny besiktning. I vissa fall kan fordonet få körförbud om det bedöms vara för farligt att köra.

Bilprovningen i Umeå är en vital tjänst som ser till att fordonen på stadens vägar är säkra och miljövänliga. Genom att följa de regelbundna kontrollerna och vidta åtgärder baserade på besiktningsresultatet, bidrar du som fordonsägare till en säkrare och renare trafikmiljö. Kom ihåg att planera din besiktning i tid och se till att ditt fordon är i det skick som krävs för att klara av kontrollen.

Bilprovningen Umeå-Ersboda

Omdömen: 4.2 (232 omdömen)

Adress: Formvägen 6C, 906 21 Umeå, Sverige

Telefon: 077-160 06 00

Hemsida: https://www.bilprovningen.se/stationer/umea/umea-ersboda

Bilprovningen är en svensk organisation som genomför fordonskontroller, inklusive den obligatoriska periodiska fordonstekniska besiktningen, ofta kallad bara ”besiktningen”. Denna kontroll är till för att säkerställa att fordon som används på vägarna uppfyller de säkerhets- och miljömässiga krav som finns.

Bilprovningen Umeå-Ersboda är en av Bilprovningens stationer och ligger i stadsdelen Ersboda i Umeå. På denna station kan fordon ägare boka tid för besiktning av sina fordon, inklusive personbilar, lätta och tunga lastbilar, bussar, motorcyklar och andra fordonstyper.

Tjänster som ofta erbjuds på Bilprovningens stationer inkluderar:

1. Periodisk besiktning: Den regelbundna kontrollen som alla fordon måste genomgå. Intervallen mellan besiktningarna varierar beroende på fordonstyp och ålder.

2. Efterkontroll: Om fordonet inte klarar den periodiska besiktningen måste identiferade brister åtgärdas och en efterkontroll måste genomföras.

3. Registreringsbesiktning: Besiktning som krävs vid import av fordon eller vid större ändringar på ett fordon.

4. Kontrollbesiktning: Extra kontroll som kan begäras av fordonets ägare eller av polisen om det finns misstankar om att fordonet inte uppfyller kraven.

För att få mer specifik information om Bilprovningen Umeå-Ersboda, som öppettider, exakta tjänster som erbjuds, priser, och hur man bokar en tid, kan du besöka deras officiella hemsida eller kontakta stationen direkt. Det är också bra att komma ihåg att det kan finnas flera besiktningsföretag på marknaden, så det kan vara värt att jämföra tjänster och priser.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är överlag mycket nöjda med servicen vid bilprovningen, där personalen uppfattas som trevlig och professionell. Många uppskattar det effektiva och smidiga förfarandet, samt det vänliga bemötandet. Ett tips som uppskattas är att besikta fordonet på hösten för att undvika dåliga vägförhållanden. Även om det fanns en kommentar om ett begränsat utbud av lediga tider, rekommenderas bilprovningen varmt av kunderna. Extra beröm ges för att besiktningarna börjar exakt på utsatt tid. 👍✨️

Opus Bilprovning Umeå-Västerslätt

Omdömen: 4.4 (513 omdömen)

Adress: Mätarvägen 8, 901 33 Umeå, Sverige

Telefon: 010-804 22 90

Hemsida: https://opus.se/stationer/umea/umea-vasterslatt?y_source=1_MTEzNTc4MzgtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D

Opus Bilprovning är en av de ledande aktörerna inom bilbesiktning i Sverige. De erbjuder tjänster som regelbunden kontrollbesiktning, efterkontroll, och registreringsbesiktning. De har flera stationer runt om i landet, inklusive i Umeå-Västerslätt.

Umeå är en stad i Västerbottens län i norra Sverige, och Västerslätt är ett område i Umeå där Opus Bilprovning har en av sina besiktningsstationer. På denna station kan bilägare få sina fordon testade för att säkerställa att de uppfyller de säkerhets- och miljökrav som svenska Transportstyrelsen ställer.

Tjänsterna som erbjuds av Opus Bilprovning Umeå-Västerslätt kan inkludera:

– Kontrollbesiktning: En obligatorisk kontroll för att se till att fordonet uppfyller de lagstadgade kraven.
– Registreringsbesiktning: För fordon som ska registreras för första gången i Sverige, importerade fordon eller ombyggda fordon.
– Efterkontroll: En uppföljning efter en underkänd besiktning, där de punkter som inte klarade sig vid den första besiktningen kontrolleras igen.
– Gasolkontroll: Specifik kontroll för fordon som drivs med gasol.
– Exportsbesiktning: Om ett fordon ska exporteras krävs ibland en besiktning.

Opus Bilprovning är kända för att ha en kundorienterad service och för att använda modern teknik i sina besiktningar. De erbjuder ofta möjligheten att boka tid online via deras hemsida, vilket gör det enkelt för kunderna att planera sitt besök.

För att få den mest aktuella informationen om öppettider, tjänster och hur du bokar en tid hos Opus Bilprovning Umeå-Västerslätt, rekommenderas det att besöka deras officiella webbplats eller kontakta dem direkt. Där kan du också få information om eventuella kampanjer eller erbjudanden som kan vara tillgängliga.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna upplever att incheckningen erbjuder flera alternativ såsom SMS, dator och kontor, men viss förvirring kan uppstå, speciellt om man parkerar med släpvagn på innerplan och får oklara instruktioner om var man ska bege sig. Personalen beskrivs som ibland stressad och petig, vilket kan vara positivt för de som prioriterar säkerhet och kvalitet men mindre bra för andra. Trots detta finns det också positiva omdömen om personalens tillmötesgående natur och förmågan att akut ordna besiktningstider, vilket är uppskattat jämfört med längre väntetider på andra orter. Kunderna uppskattar även det trevliga bemötandet och den snabba servicen. Kunskapen och professionalismen hos personalen får beröm, men det noteras att priserna kan vara något högre jämfört med andra besiktningsställen. Sammantaget är kunderna mycket nöjda med den tillmötesgående personalen och den effektiva servicen, även om kostnaden är lite högre.

Opus Bilprovning Umeå-Teg

Omdömen: 4.5 (204 omdömen)

Adress: Norra Obbolavägen 128, 904 22 Umeå, Sverige

Telefon: 077-550 03 00

Hemsida: https://opus.se/stationer/umea/umea-teg?y_source=1_MTEzNTc4MzctNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D

Opus Bilprovning är ett företag som erbjuder fordonsbesiktning och andra relaterade tjänster i Sverige. De har flera stationer runt om i landet, inklusive i Umeå-Teg.

Opus Bilprovning Umeå-Teg är en av de stationer där du kan få din bil, motorcykel eller annat fordon besiktigat. Besiktning är en kontroll där fordonet genomgår en rad tester för att säkerställa att det uppfyller de säkerhets- och miljömässiga krav som finns i lagstiftningen.

Tjänster som ofta erbjuds av Opus Bilprovning inkluderar:

– Periodisk besiktning: En återkommande kontroll som är obligatorisk för de flesta fordon i Sverige.
– Registreringsbesiktning: När ett fordon ska registreras för första gången i Sverige eller har genomgått större förändringar.
– Kontrollbesiktning: Efter att en bil har underkänts vid en ordinarie besiktning och ägaren har åtgärdat bristerna.
– Efterkontroll: En uppföljande kontroll av specifika brister som upptäckts vid en ordinarie besiktning.
– Gasolkontroll: Speciell kontroll för fordon som drivs med gasol.

Opus Bilprovning erbjuder ofta möjligheten att boka tid online via deras hemsida för att göra det enkelt för fordonsägare att planera sin besiktning. De kan också erbjuda drop-in-tider, men tillgängligheten för detta kan variera.

För att få den mest aktuella informationen om Opus Bilprovning Umeå-Teg, som adress, öppettider, tjänster och bokningsmöjligheter, är det bäst att besöka deras officiella hemsida eller kontakta dem direkt. Eftersom min kunskap är begränsad till information fram till 2023, rekommenderar jag att du söker efter aktuell information för att få de senaste uppdateringarna om deras tjänster och funktioner.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är överlag mycket nöjda med servicen de fått vid besiktning av sina bilar. De uppskattar den klara och tydliga feedbacken, den trevliga personalen och den snabba och effektiva servicen. En kund uttrycker stor glädje efter besöket och anser att personalen är mycket bra. En annan kund uppdaterar sin recension utan att ändra innehållet, och nämner att detta är det smidigaste stället med den bästa personalen i Umeå, men skämtsamt påpekar att den enda nackdelen med att ge full poäng är risken att det blir svårare att få en tid. Generellt har kunderna besiktat sina bilar här flera gånger och är nöjda med den snabba och goda servicen samt att personalen utför sitt jobb väl.

DEKRA Bilbesiktning Umeå Centrum Väst

Omdömen: 4.6 (151 omdömen)

Adress: Bomvägen 3, 901 31 Umeå, Sverige

Telefon: 010-455 18 95

Hemsida:https://dekra-bilbesiktning.se/gmaps/umea-centrum-vast

DEKRA Bilbesiktning är en del av DEKRA-koncernen, som är en av världens största experter inom bilbesiktning, fordonstester och säkerhet. DEKRA har verksamhet i flera länder och erbjuder en rad tjänster som rör fordonssäkerhet och kontroll.

När det gäller DEKRA Bilbesiktning Umeå Centrum Väst, är det en av DEKRA:s bilbesiktningsstationer som ligger i Umeå, Sverige. Denna station erbjuder olika tjänster som bilbesiktning, efterkontroll, registreringsbesiktning och andra relaterade tjänster för att säkerställa att fordon uppfyller de lagstadgade kraven och är säkra att köra på vägarna.

Kunder kan vanligtvis boka tid för besiktning antingen via DEKRA:s hemsida eller genom att ringa direkt till stationen. DEKRA är kända för att ha en kundorienterad service och strävar efter att göra besiktningsprocessen så smidig och enkel som möjligt för fordonets ägare.

För den mest aktuella informationen om tjänster, öppettider, priser och hur du bokar en tid hos DEKRA Bilbesiktning Umeå Centrum Väst, är det bäst att besöka DEKRA:s officiella svenska webbplats eller kontakta stationen direkt. Min kunskap är uppdaterad till början av 2023, så eventuella förändringar efter det datumet kommer inte att återspeglas i mitt svar.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är mycket nöjda med Dekra för fordonbesiktning, där de uppskattar det trevliga bemötandet, den hjälpsamma personalen och de trevliga lokalerna. Många väljer Dekra framför andra alternativ på grund av bättre tillgänglighet till tider och mer konkurrenskraftiga priser. Kundservicen har också mottagit positiva omdömen, särskilt för att personalen är villig att svara på frågor direkt och ge extra information, såsom en lista på felkoder. Kunderna upplever att Dekra har en högre nivå av kundservice jämfört med konkurrenterna och uttrycker en stark benägenhet att återvända till Dekra för framtida besiktningar. Sammantaget är kunderna helnöjda och beskriver processen som snabb och enkel, med en betoning på den trevliga personalen.

FAQ om Bilprovningen i Umeå

Vad är Bilprovningen?
Bilprovningen är en organisation som utför oberoende besiktningar av fordon för att säkerställa att de uppfyller gällande säkerhets- och miljökrav.

Var finns Bilprovningen i Umeå?
I Umeå finns Bilprovningen på flera platser. Du kan hitta exakta adresser och vägbeskrivningar på Bilprovningens officiella webbplats eller genom att söka på internet.

Hur bokar jag tid för besiktning?
Du kan boka tid för besiktning antingen genom att besöka Bilprovningens hemsida eller genom att ringa deras kundtjänst. Det är viktigt att boka i god tid för att få en tid som passar dig.

Måste jag besiktiga min bil?
Ja, i Sverige är det lag på att alla registrerade fordon ska genomgå regelbunden besiktning. Hur ofta ditt fordon behöver besiktas beror på fordonstyp och ålder.

Vad händer om jag inte besiktigar min bil i tid?
Om du inte besiktigar din bil i tid kan du få körförbud, och bilen får då inte användas i trafik. Dessutom kan det tillkomma extra avgifter.

Vad kostar en besiktning?
Kostnaden för en besiktning kan variera beroende på fordonstyp och vilken typ av besiktning du väljer. För aktuella priser, se Bilprovningens hemsida eller kontakta dem direkt. Läs mer om Begravningsbyråer i Umeå här.

Vad kontrolleras under en besiktning?
Under en besiktning kontrolleras bland annat bilens bromsar, ljus, däck, styrning, och avgasutsläpp. Syftet är att säkerställa att bilen är säker att köra och inte har några allvarliga tekniska brister.

Kan jag besiktiga min bil utan att boka tid?
Det finns vissa stationer som erbjuder drop-in-tider, men det är alltid bäst att boka tid för att garantera att du får din bil besiktigad när det passar dig.

Vad gör jag om min bil inte godkänns vid besiktningen?
Om din bil inte godkänns vid besiktningen får du en lista på de punkter som behöver åtgärdas. Du har sedan en viss tid på dig att åtgärda bristerna och återkomma för en efterkontroll.

Hur lång tid tar en besiktning?
En normal besiktning tar oftast mellan 20 och 30 minuter, men det kan variera beroende på fordonstyp och hur upptagen stationen är.

Kan jag påverka utfallet av besiktningen?
Det bästa sättet att påverka utfallet är att se till att din bil är välskött och i gott skick. Kontrollera till exempel däck, lampor, och bromsvätskenivå innan besiktningen. Kom ihåg att det alltid är en god idé att hålla sig uppdaterad med den senaste informationen direkt från Bilprovningen eftersom regler och rutiner kan förändras över tid.

Nyheter, händelser eller omänmanden om Bilprovningen i Umeå

Under det senaste året har det hänt några noterbara saker gällande Bilprovningen i Umeå. Här är en sammanfattning av de viktigaste händelserna:

15-årsjubileum i Umeå-Ersboda: Bilprovningens station i Umeå-Ersboda firade sitt 15-årsjubileum den 8 oktober 2023. Stationen, som öppnade 2008, var vid sin invigning Sveriges modernaste och den första att vara belägen i ett handelscentrum. Detta var en betydande händelse då det krävdes nytänkande för att integrera stationen i en shoppingmiljö. Jubileet firades med bullar för alla kunder den 6 oktober​​.

Fokus på Kvinnliga Besiktningstekniker: Med anledning av den internationella kvinnodagen och Bilprovningens 60-årsjubileum uppmärksammades de kvinnliga besiktningsteknikerna inom företaget. Tidigare var det ovanligt med kvinnliga besiktningstekniker, men numera uppgår deras andel till 16 procent. Detta är ett resultat av Bilprovningens långsiktiga arbete med att främja jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen​​.

Dessa händelser visar på Bilprovningens engagemang i både samhällsutveckling och jämställdhetsarbete. Jubileet i Umeå-Ersboda markerar en milstolpe i företagets historia, medan fokuset på kvinnliga besiktningstekniker speglar en modern och inkluderande arbetsplatskultur.