Heliga Gravens Kyrka

Heliga Gravens Kyrka – En historisk och andlig skatt i Jerusalem

Heliga Gravens Kyrka, även känd som Uppståndelsekyrkan, är en av de mest vördade platserna inom kristendomen. Enligt kristen tradition är det platsen för både Jesu korsfästelse och uppståndelse.

Kyrkan, som ligger i Jerusalems gamla stad, har varit en central punkt för kristna pilgrimsfärder sedan 300-talet.

Dess betydelse som en simultankyrka, delad mellan sex olika kristna samfund, gör den till en unik symbol för både samarbete och konflikt inom kristendomen.

 • Huvudsamfunden:
  • Grekisk-ortodoxa kyrkan
  • Armeniska apostoliska kyrkan
  • Romersk-katolska kyrkan
 • Övriga samfund med rättigheter i kyrkan:
  • Koptisk-ortodoxa kyrkan
  • Etiopisk-ortodoxa kyrkan
  • Syrisk-ortodoxa kyrkan
Fakta Information
Plats Jerusalems gamla stad
Grundad 300-talet
Traditionell plats för Jesu korsfästelse och uppståndelse
Samfund Sex kristna samfund
Betydelse Central plats för kristna pilgrimsfärder

Historisk bakgrund

Helena, mor till Kejsar Konstantin, spelade en avgörande roll i identifieringen av platsen där Heliga Gravens Kyrka nu står. Efter att ha rivit ett romerskt tempel tillägnat Venus, upptäcktes en grav och en kulle som kom att identifieras som Golgata. Den första kyrkan på platsen stod klar år 335 men har sedan dess drabbats av flera katastrofer, inklusive bränder, jordbävningar och förstörelsebefallningar, men har återuppbyggts och fortsatt vara en viktig plats för vallfärd.

Kyrkans arkitektur och ombyggnationer

Genom århundradena har Heliga Gravens Kyrka genomgått många ombyggnationer och renoveringar. Efter att ha blivit förstörd av den fatimidiske kalifen år 1009, återuppbyggdes kyrkan med hjälp av den bysantinske kejsaren. Under det första korståget blev kyrkan en central plats för korsfararna. Senare renoveringar, som den av franciskanerna år 1555 och återuppbyggnaden efter en brand 1808, visar på kyrkans ständiga betydelse och behovet av underhåll genom historien.

De sex kristna samfunden

Heliga Gravens Kyrka är idag delad mellan sex kristna samfund: den Grekisk-ortodoxa kyrkan, den Romersk-katolska kyrkan, den Armenisk-apostoliska kyrkan, den Koptisk-ortodoxa kyrkan, den Etiopisk-ortodoxa kyrkan, och den Syrisk-ortodoxa kyrkan. Dessa samfund har historiskt sett stridit om kontrollen över kyrkan, vilket har påverkat både dess skötsel och renoveringar.
Heliga Gravens Kyrka i Jerusalem anses vara platsen där Jesus korsfästes, begravdes och uppstod.

Status quo och äganderättsfrågor

Under Osmanska riket förändrades synen på äganderätt av heliga platser. Det infördes en regel där den som lagt taket på en byggnad ansågs vara dess ägare. Detta ledde till konflikter och mutor mellan de kristna samfunden. År 1852 infördes ett ”påbud om status quo för heliga platser”, vilket innebar att inga förändringar fick göras i kyrkan utan samtliga ägares godkännande.

Kyrkans festdag och världsarvsstatus

Heliga Gravens Kyrka firar sin festdag den 14 september, vilken sammanfaller med Det heliga korsets upphöjelse. Kyrkan är också en del av UNESCO:s världsarv, under titeln ”Gamla staden i Jerusalem och dess murar”, vilket understryker dess betydelse både som religiös helgedom och som ett kulturellt och historiskt monument av global betydelse.

Pilgrimsfärder och besök idag

Trots de historiska stridigheterna och utmaningarna med underhåll, fortsätter Heliga Gravens Kyrka att vara en magnet för pilgrimer och turister från hela världen. Besökare kommer för att reflektera över platsens religiösa betydelse, beundra dess arkitektur och känna historiens vingslag i dess uråldriga korridorer.

Utmaningar och framtidsutsikter

Framtiden för Heliga Gravens Kyrka förblir osäker med tanke på de komplexa äganderättsförhållandena och den känsliga politiska situationen i regionen. Trots detta är det många som hoppas att kyrkan ska fortsätta att vara en plats för bön, samförstånd och samarbete mellan de olika kristna samfunden och en källa till inspiration för människor över hela världen.