Nacka Kyrka

Historisk Bakgrund och Arkitektur

Nacka Kyrka är en viktig religiös byggnad och ett historiskt landmärke i Stockholms stift. Uppförd 1891 i en iögonfallande nygotisk stil, utgör kyrkan hjärtat i Nacka församling.

Den är belägen på Gamla Värmdövägen 14, i Finntorp i centrala Nacka, och är omgiven av den anrika Nacka norra kyrkogården.

Kyrkans arkitektur framträder med sina röda tegelväggar och spetsbågiga fönster, vilket gör den till en framträdande silhuett i området.

 • Arkitektoniska Egenskaper
  • Stil: Nygotisk
  • Byggår: 1891
  • Material: Rött tegel
  • Fönster: Spetsbågiga
 • Omgivning
  • Plats: Gamla Värmdövägen 14, Finntorp, Nacka
  • Närliggande: Nacka norra kyrkogården
Attribut Information
Stift Stockholms stift
Byggår 1891
Arkitektonisk stil Nygotisk
Material Rött tegel
Adress Gamla Värmdövägen 14, Finntorp, Nacka

Arkitekten Gustaf Wickman och Byggnadens Grund

Gustaf Wickman, en framstående arkitekt vid tiden, stod för ritningarna till Nacka kyrka. Grundvalen för denna imponerande byggnad är lagd av robusta granitblock, medan fasaden pryds av röda tegelstenar. Det öppna takstolarna inom långhuset tillför en rymlig känsla till interiören. Kyrkan beställdes av Jacob Gustaf Setterwall, som förvärvade marken i Finntorp 1871, vilket markerade början på en ny era för områdets kyrkliga liv.

Historiska Föremål och Predikstolen

Inuti Nacka kyrka finner man historiska föremål som berättar om platsens långa religiösa tradition. Bland dessa är den anmärkningsvärda predikstolen från 1600-talet, som tidigare tjänade i Nacka gamla kapell. Denna predikstol är rikt utsmyckad med skulpterade evangelistfigurer och en central Kristusfigur, och tros vara verk av Johan Wendelstam från 1650-talet. Ett annat historiskt objekt är ett votivskepp som donerades av sjömannen Anders Bruun år 1697, vilket ger en unik koppling till områdets sjöfartshistoria.

Nygotikens Inverkan på Kyrkans Interiör

Den nygotiska stilen är starkt närvarande i kyrkans interiör, vilket man kan se i de karakteristiska spetsbågiga fönstren och de detaljerade dekorationsmålningarna. Dessa målningar, utförda av Agi Lindegren, är inspirerade av medeltida förebilder och tillför en historisk känsla till kyrkorummet.

Församlingshemmets Tillkomst

År 1983-84 tillkom ett nytt församlingshem i direkt anslutning till Nacka kyrka. Byggnaden, designad av arkitekten Carl Nyrén, fungerar som en samlingspunkt för församlingens aktiviteter och stärker gemenskapen inom kyrkan.
Nacka kyrka, med anor från 1100-talet, är en pittoresk stenkyrka belägen i Stockholms skärgård, rik på historia och tradition.

Renovering och Modernisering

Under 2012 genomgick Nacka kyrka en omfattande invändig renovering. Denna renovering innefattade utbyte av bänkar, tillkomsten av en ny dopfunt och installationen av en ny kororgel byggd av Grönlunds Orgelbyggeri. Den förnyade kyrkan invigdes den 2 september 2012 med en festhögmässa, vilket markerade ett nytt kapitel i kyrkans liv.

Kyrkogården och dess Historia

Nacka norra kyrkogård är inte bara en viloplats utan också en plats fylld av historia. Anlagd i samband med kyrkan år 1891, har kyrkogården utvidgats och förändrats över tiden. Ett gravkapell tillkom år 1908-09, och på 1940-talet omvandlades detta till ett krematorium. Kyrkogården har också en meditationsplats med en evigt brinnande gaslåga, som erbjuder en plats för reflektion och minnesstunder.

Betydelsefulla Gravar på Kyrkogården

På Nacka norra kyrkogård vilar flera kända personligheter som har bidragit till såväl lokalsamhället som till nationell historia. Bland dessa finns gravarna över industrimannen Oscar F. Carlsson, uppfinnaren Johan Viktor Svensson, skådespelaren Arne Källerud, musikern Calle Jularbo och konstnärsparet Georg och Hanna Pauli, vilket gör kyrkogården till en viktig del av det svenska kulturarvet.