Danderyds Kyrka

Danderyds Kyrka – En Historisk Skatt i Stockholms Nord

Danderyds kyrka är en kyrkobyggnad med anor från medeltiden, belägen i hjärtat av Danderyd, cirka 6 kilometer norr om Stockholm. Dess närhet till den vältrafikerade E18 gör den till en lättillgänglig historisk plats för både lokalbefolkningen och besökare.

Kyrkans rika historia och arkitektoniska detaljer gör den till en viktig del av det svenska kulturarvet.

 • Arkitektoniska detaljer
  • Medeltida ursprung med flera tillbyggnader över århundradena
  • Restaureringar som bevarat kyrkans historiska karaktär
  • Fönster och portar med unika konsthantverk
 • Historiska händelser
  • Plats för viktiga religiösa ceremonier
  • En del av Svenska kyrkans rika tradition
 • Kulturell betydelse
  • Representerar svensk medeltida arkitektur
  • En kulturell mötesplats för Danderyds invånare
Attribut Beskrivning
Plats Danderyd, Stockholm
Avstånd från Stockholm 6 kilometer
Byggår Medeltiden
Närhet till väg E18
Kulturell betydelse Del av det svenska kulturarvet

Klockare Malms kapell

Intill den majestätiska Danderyds kyrka ligger det pittoreska Klockare Malms kapell. Kapellet erbjuder ett andaktsrum för mindre ceremonier såsom begravningar, vigslar och dop, och bidrar till områdets sakrala atmosfär.

Berga gård och dess historik

Berga gård, som ligger söder om Danderyds kyrka, är en historisk byggnad med rötter som sträcker sig tillbaka till vikingatiden. Den nuvarande huvudbyggnaden, som stammar från 1700-talet, är en viktig del av områdets kulturella landskap och erbjuder en inblick i regionens historiska utveckling.

Runstenen U 127 – Ett fornminne vid kyrkan

Runstenen U 127, en av de berömda Jarlabankestenarna, vittnar om områdets rika historia och är belägen i nära anslutning till Danderyds kyrka. Denna runsten är en del av det arkeologiska arvet som omger kyrkan och ger besökare en direkt länk till forntiden.

Medeltida ursprung och arkitektur

Danderyds kyrka har sina rötter i medeltiden och har genomgått flera förändringar genom århundradena. Den nuvarande byggnaden, med sin rektangulära form och raka avslutande kor, har stått sedan en omfattande ombyggnad på 1600-talet. Den putsade fasaden och det resliga skiffertäckta sadeltaket är karakteristiska drag för kyrkans arkitektur.

Utveckling genom århundradena

Från en enkel träkyrka på 1100-talet till en stenkyrka omkring år 1400, har Danderyds kyrka utvecklats betydligt över tid. Under familjen Banérs patronat påbörjades en serie expansioner och förändringar, vilket resulterade i den nuvarande treskeppiga hallkyrkan med dess unika arkitektur och historiska betydelse.

Restaurering och modernisering

Under 1900-talet genomgick Danderyds kyrka flera restaureringar, bland annat under ledning av arkitekterna Lars Israel Wahlman och Uno Söderberg. Dessa restaureringar syftade till att bevara kyrkans historiska värde samtidigt som man anpassade den till moderna behov, inklusive handikappanpassning och skapande av nya samlingsrum under kyrkan.

Tillbyggnad för nutida funktioner

År 2017 utökades Danderyds kyrka med en tillbyggnad längs det norra långskeppet. Denna moderna tillbyggnad förbättrade kyrkans funktionalitet och tillgänglighet, och inkluderade faciliteter såsom ett rum för brudpar, en handikappanpassad toalett och garderob.
Danderyds kyrka, med anor från 1400-talet, är en vacker medeltida byggnad belägen i hjärtat av Danderyd.

Släkten Banérs historiska band

Danderyds kyrka var under lång tid den adliga släkten Banérs grav- och församlingskyrka. Deras inflytande och betydelse för området är djupt rotat i kyrkans historia och kan ses i de många minnesmärkena och detaljerna som präglar kyrkorummet.

Kyrkans musikaliska arv

Med en kororgel från Grönlunds Orgelbyggeri AB från 1967, har Danderyds kyrka ett rikt musikaliskt arv. Dessutom har kyrkans klockor förevigats i svensk litteratur, närmare bestämt i Carl Michael Bellmans Fredmans epistel nr 80, där de omnämns som en del av den svenska kulturhistorien.

Klockstapeln och dess klockor

Den fristående klockstapeln, som står på en höjd öster om Danderyds kyrka, är en viktig del av kyrkans silhuett. Med sin spånklädda huv och klockor från 1500- och 1700-talen, samt en från 1953, är den inte bara ett arkitektoniskt inslag utan också en ljudbärare av historien.