Lundby Nya Kyrka

Historisk Bakgrund och Första Kyrkobyggnaden

Lundby Nya Kyrka är en kyrkobyggnad med en rik historia som sträcker sig över mer än ett sekel. Den är belägen i stadsdelen Sannegården i Göteborgs kommun och utgör en central del av Lundby församling i Göteborgs stift.

Namnet ”Lundby nya kyrka” har använts för två olika kyrkobyggnader, där den första invigdes den 17 oktober 1886 och den andra står på samma plats idag.

Lundby Nya Kyrka – En Historik och Nutida Beskrivning

Lundby nya kyrka är inte bara en plats för andlighet och samling, utan också ett arkitektoniskt landmärke. Den nuvarande kyrkobyggnaden, som ersatte den ursprungliga kyrkan, vittnar om områdets utveckling och samhällets förändringar genom åren.

 • Arkitektur
  • Stil: Nygotisk
  • Material: Huggen granit
  • Detaljer: Spetsbågefönster och torn
 • Interiör
  • Altartavla: Målning av konstnären Albert Eldh
  • Orgel: Tillverkad av den berömda orgelbyggaren Marcussen & Søn
  • Bänkinredning: Ursprunglig och välbevarad
 • Verksamhet
  • Gudstjänster: Veckovisa och högtidsspecifika
  • Konserter: Organiserade av församlingen och externa aktörer
  • Samhällsengagemang: Diverse aktiviteter för olika åldersgrupper
Fakta Information
Invigningsdatum (första kyrkan) 17 oktober 1886
Plats Sannegården, Göteborgs kommun
Församling Lundby församling
Stift Göteborgs stift
Arkitektonisk stil Nygotisk
Orgelbyggare Marcussen & Søn

Den Första Kyrkans Arkitektur och Förstörelse

Adrian C. Peterson, en framträdande arkitekt, var mannen bakom den ursprungliga kyrkans design, som präglades av nygotisk stil. Kyrkan hade ett imponerande västtorn och en detaljerad altargrupp tillverkad i München. Efter flera restaureringar, var den sista genomförd 1986, men kyrkan skulle inte stå kvar länge. En tragisk mordbrand den 7 februari 1993 resulterade i att kyrkan totalförstördes och bara yttermurarna stod kvar.

Uppbyggnaden av den Nya Kyrkan

Efter branden stod det klart att en ny kyrka skulle byggas. Göteborgs kyrkofullmäktige beslutade enhälligt att en ny kyrka skulle resas på den gamla kyrkans plats. Arkitekterna Akke Zimdal, Margareta Diedrichs och Eva Grane vann arkitekttävlingen med förslaget ”Vandring i tid och rum”, och den nya kyrkan invigdes den 13 oktober 1996.

Den Nya Kyrkans Arkitektur och Design

Den nya Lundby nya kyrka är en modern tolkning av en medeltida italiensk basilika, uppförd i rött tegel på en granitgrund. Kyrkan har en inbjudande entré prydd av ett stort rosettfönster, skapat av konstnären Arne Charlez. Dess interiör är en harmonisk blandning av kalksten och ek, vilket skapar en varm och välkomnande atmosfär.

Klockorna i Lundby Nya Kyrka

Ljudet från kyrkans klockor är en viktig del av församlingens liv. Stora kyrkklockan, tillverkad av Ohlssons klockgjuteri i Ystad, tillsammans med den mindre klockan från ett nedlagt kapell i Lillhagen, ringer in till gudstjänster och andra samlingar, och binder samman nutid med tradition.

Lundby Nya Kyrkogård

Lundby nya kyrkogård, som ligger i närheten av kyrkan, är en viktig del av församlingens historia. Den invigdes 1884 av kyrkoherde Uddo Lechard Ullman och har sedan dess utvidgats för att omfatta 6,5 hektar mark med 4 849 gravar. Kyrkogården är en plats för minne och eftertanke, där besökare kan hedra sina förfäder och nära och kära.
Lundby Nya Kyrka är en vacker 1800-tals kyrkobyggnad belägen i Göteborg, känd för sin imponerande arkitektur och rika historia.

Sammanfattning

Lundby nya kyrka är ett exempel på hur en församling kan återuppstå ur askan, bokstavligt talat, och fortsätta att vara en central punkt för gemenskap och andlighet. Den nya kyrkan och dess kyrkogård fortsätter att vara en plats för samling, reflektion och firande av livets gång.