Övertorneå Kyrka

Historisk bakgrund och arkitektur – Övertorneå Kyrka

Övertorneå kyrka, belägen i den lilla orten Matarengi, är en församlingskyrka med en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Kyrkan, som är en del av Luleå stift, uppfördes mellan åren 1734 och 1736 av den kände byggmästaren och skulptören Hans Biskop.

Med sin distinkta korskyrkoform och detaljrika utsmyckning är Övertorneå kyrka ett imponerande exempel på den religiösa arkitekturen från den tiden.

Ett särskilt anmärkningsvärt element är den bottniska klockstapeln som tillkom år 1763.

 • Arkitektur
  • Korskyrkoform med central plats i ortens landskap
  • Utsmyckningar och detaljer typiska för perioden
 • Klockstapel
  • Bottnisk stil, ett landmärke i regionen
  • Datum för tillkomst: 1763
 • Byggmästare
  • Hans Biskop, en erkänd skulptör och byggmästare
Element Detalj År
Kyrkans grundläggning Församlingskyrka i Matarengi 1600-talet
Uppförande Byggd av Hans Biskop 1734-1736
Klockstapel Bottnisk stil 1763

En ny kyrka efter naturkatastrofen

Efter att Särkilax kapell förstördes av en förödande vårflod år 1617, beslutades det att bygga en ny kyrka på en säkrare plats. Den nya kyrkan placerades på östra sluttningen av berget Särkivaara i Matarengi, skyddad från de oförutsägbara vårfloderna och islossningarna i Torne älvs vatten. Det exakta datumet för kyrkans färdigställande är inte dokumenterat, men den stod klar kort tid efter katastrofen.

Altartavlan av Karl Tirén

Altartavlan i Övertorneå kyrka är ett konstnärligt verk utfört av Karl Tirén år 1903, inspirerad av en målning i Molde domkyrka av Axel Ender. Denna tavla är en central del i kyrkans inre och bidrar till dess andliga atmosfär.

Ryska kosackernas plundring

Under det kalla vintern 1716-1717 drabbades Övertorneå kyrka av en tragisk händelse när ryska kosacker plundrade kyrkan. Kyrkoherden Johannes Tornberg blev brutalt misshandlad och avled kort därefter. Enligt traditionen rövade ryssarna även bort en kyrkklocka, men denna uppgift betraktas idag som en myt. Trots detta, räddades storklockan genom att grävas ner och undgick därmed att bli stulen.

En historisk orgel från Stockholm

I slutet av 1700-talet förvärvade Övertorneå församling en betydande orgel från Tyska kyrkan i Stockholm. Orgeln, som ursprungligen byggdes år 1608 av Paulus Müller, hade genomgått flera ombyggnationer innan den ansågs föråldrad och ersattes. Tack vare pastorsadjunkten Nils Wiklund, som då vistades i Stockholm, kunde orgeln räddas och överföras till Övertorneå kyrka där den återuppbyggdes av orgelbyggare Mathias Svahlberg.
Övertorneå kyrka, daterad till 1400-talet, är en pittoresk träkyrka belägen i Norrbotten med en rik historia och traditionell svensk arkitektur.

Restaurering och återinvigning av den historiska orgeln

Efter att ha varit otillgänglig för bruk mellan åren 1934 och 1971, genomgick den historiska orgeln en omfattande restaurering av Grönlunds orgelbyggeri. De återställde orgeln till dess forna glans och försåg den med ett nytt pedalverk, vilket resulterade i att den kunde återinvigas och återigen användas för musikaliska framträdanden i kyrkan.

Orgelns skulpturer av Mårten Redtmer

Det är värt att notera att en stor del av orgelns skulpturer tros vara utförda av den berömde träsnidaren Mårten Redtmer, som även var ansvarig för utsmyckningen på det legendariska regalskeppet Vasa. Dessa skulpturer bidrar till orgelns estetiska och historiska värde.

Övertorneå-projektet

Under 1990-talet genomfördes det ambitiösa Övertorneå-projektet, som syftade till att dokumentera, rekonstruera och restaurera Övertorneå kyrkas orgel. Projektet leddes av professor Hans-Ola Ericsson, med professor Harald Vogel som huvudrådgivare. En kopia av orgeln byggdes även och installerades år 2004 i Tyska kyrkan i Stockholm, därifrån den ursprungligen kom.

Musikaliska inspelningar

Övertorneå kyrkas orgel har blivit föremål för flera musikaliska inspelningar, vilket har bidragit till att sprida kunskap om detta unika historiska instrument. Inspelningarna har tillåtit människor världen över att uppleva orgelns rika klang och musikaliska arv.