Råda Kyrka

Historisk Bakgrund till Råda Kyrka

Råda Kyrka är en kyrkobyggnad belägen i Mölnlycke, Härryda kommun. Kyrkan är en central del av Råda församling och lyder under Göteborgs stift.

Den nuvarande kyrkobyggnaden har en rik historia som sträcker sig tillbaka till en tid då en medeltida stavkyrka tros ha stått på samma plats.Denna tidiga kyrka, som omtalas ha genomgått en ombyggnad år 1684–1685, har inte lämnat några kvarvarande inventarier eller detaljerade historiska uppgifter.

 • Arkitektur och Ombyggnader
  • Kyrkan har genomgått flera ombyggnader och restaureringar genom århundradena.
  • En större ombyggnad skedde under 1700-talet då kyrkan fick sitt nuvarande utseende.
 • Inventarier
  • Inventarierna i kyrkan har bytts ut och förnyats över tid för att bevara kyrkans historiska värde.
  • En del av de äldre inventarierna har bevarats och kan beskådas av besökare.
 • Kyrkogården
  • Runt kyrkan ligger en välbevarad kyrkogård som speglar områdets långa historia.
  • Kyrkogården har gravplatser som går tillbaka flera århundraden.
Attribut Information
Plats Mölnlycke, Härryda kommun
Församling Råda församling
Stift Göteborgs stift
Historisk start Medeltida stavkyrka tros ha funnits på platsen
Ombyggnadsår 1684–1685 (tidig ombyggnad)

Den Nuvarande Kyrkobyggnaden

Råda kyrka är idag en träkyrka målad i en karaktäristisk röd färg. Kyrkan uppfördes år 1712 och har ett distinkt torn placerat över långhusets västra del. Dess arkitektur och utformning speglar den tidens byggnadstraditioner och ger en intim och varm atmosfär.

Christian von Schönfeldts Takmålningar

En av de mest anmärkningsvärda detaljerna i Råda kyrka är de imponerande takmålningarna utförda av Christian von Schönfeldt år 1734. Dessa målningar, som är Schönfeldts sista kända verk, är gjorda i grisailleteknik och har aldrig övermålats. Tyvärr gick en del av målningarna förlorade 1918 när en öppning togs upp för en ny orgel. Målningarna som fortfarande pryder kyrkans tak är dock ett viktigt kulturarv och visar scener från yttersta domen och andra bibliska motiv.

Barockens Färger och Motiv

Schönfeldt är känd för sin användning av starka barockfärger och detaljerade kompositioner. I Råda kyrka har han återvänt till denna stil efter att ha experimenterat med ljusare rokokofärger i andra verk. Trots kyrkans relativt lilla storlek, har konstnären skickligt inkorporerat fyra detaljrika motiv runt den centrala mittbilden, inklusive den gode herden och tre unika motiv som speglar konstnärens breda repertoar.
Råda Kyrka, belägen i Mölnlycke, är en pittoresk stenkyrka från 1100-talet med en rik historia och vackra medeltida målningar.

Bibliska Figurer och Symboler

I von Schönfeldts verk i Råda kyrka återfinns en mängd bibliska och symboliska figurer. Bland dessa återfinns den delfiska sibyllan, profeten Joel, den persiska sibyllan, profeten Daniel och en icke identifierad gestalt. Dessa figurer bidrar till den rika symboliken och den djupa andliga meningen som genomsyrar kyrkans inre.

Renovering och Bevarande

Genom årens lopp har Råda kyrka genomgått nödvändiga renoveringar för att bevara dess historiska och konstnärliga värde. Takmålningarna och andra delar av kyrkan har varsamt restaurerats för att säkerställa att kommande generationer också kan uppleva och värdesätta detta kulturella arv.

En Levande Församlingskyrka

Trots sin ålder är Råda kyrka inte bara en historisk byggnad utan även en aktiv församlingskyrka. Här hålls regelbundet gudstjänster, dop, bröllop och andra kyrkliga ceremonier. Kyrkans roll som en central punkt för gemenskap och andlighet i Härryda kommun fortsätter att vara lika viktig idag som för flera hundra år sedan.

Att Besöka Råda Kyrka

Råda kyrka välkomnar besökare som vill uppleva dess historiska miljö och unika konstverk. Besökande uppmuntras att delta i de gudstjänster och evenemang som församlingen anordnar och att ta del av den stillhet och ro som platsen erbjuder.

Sammanfattning

Råda kyrka är en kyrkobyggnad rik på historia, konst och andlighet. Från de mystiska medeltida anorna till de praktfulla takmålningarna av Christian von Schönfeldt, bär kyrkan på berättelser från flera århundraden. Som en levande del av Härryda församling och Göteborgs stift, fortsätter den att vara en plats för tillbedjan, reflektion och gemenskap.