Vem kan gynnas av mer flexibilitet vid lån?

Flexibiliteten är ofta en viktig aspekt att ta i beaktande när det kommer till valet av finansiella produkter. Allra viktigast är denna faktor när du är i behov av att låna pengar. Du kan få lite mer flexibilitet vid lån genom att använda dig av en kontokredit istället för ett vanligt banklån. Men vilka kundgrupper kan då gynnas lite mer än andra av denna lösning? Läs vidare så får du svaret!

4 kundgrupper som gynnas mer av stor flexibilitet vid lån

Några exempel på kundgrupper som kan gynnas lite extra av mer flexibilitet vid lån är:

  • Entreprenörer och småföretagare. Entreprenörer och småföretagare utgör tillsammans en kundgrupp som ofta har en ganska varierande inkomst från en månad till en annan. Dessutom kan de ofta drabbas av oförutsedda utgifter som skyndsamt behöver betalas. Därför kan dessa personer gynnas av att låna pengar på ett lite mer flexibelt sätt. Genom att göra detta kan de betala ränta på de pengar som de använder och använda krediten vid behov för att hantera sitt privata kassaflöde.
  • Personer med oväntade räkningar. En annan kundgrupp som kan gynnas av lite mer flexibilitet vid lån är personer som har oväntade räkningar att betala. Nödsituationer och oförutsedda utgifter tenderar att dyka upp ur det blå och utan förvarning. Därmed kan de ta även den mest ekonomiska personen på sängen när de plötsligt uppenbarar sig. Därmed är även denna grupp av personer en kundgrupp som kan vilja ha en kontokredit för oförutsedda utgifter.
  • Personer som planerar större inköp. Även personer som planerar att göra stora inköp inom en snar framtid kan vilja låna pengar på ett lite mer flexibelt sätt. Några exempel på utgifter som kan tillhöra denna kategori är resor och bröllop. Genom att ha en kredit att nyttja vid behov kan dessa personer enklare hantera de stora utgifter som uppstår på ett smidigt sätt. De kan göra de inköp som krävs samt betala tillbaka pengarna över tid med stor flexibilitet.
  • Gigarbetare och frilansare. Sist men inte minst vill vi även belysa den kundgrupp som utgörs av gigarbetare och frilansare. Likt entreprenörer och småföretagare har dessa personer ofta en fluktuerande inkomst från en månad till en annan. Därmed kan det skapa mer flexibilitet i sin privatekonomi genom att låna pengar på ett flexibelt sätt.