Värmdö Kyrka

Värmdö Kyrka – En Historisk Skatt i Stockholms Skärgård

Värmdö kyrka är en betydande kyrkobyggnad belägen på Värmdölandet i Stockholms stift. Som församlingskyrka i Värmdö församling har den tjänat sin gemenskap i århundraden.

Kyrkan, som står på den nordöstra delen av Värmdölandet i Värmdö kommun, är en viktig del av Stockholms skärgård och dess kulturella arv.

 • Arkitektoniska Drag
  • Medeltida ursprung med flera ombyggnationer
  • Gotiska och romanska stilelement
 • Interiör
  • Rikt utsmyckade väggmålningar
  • Historiska inventarier från olika epoker
 • Kyrkogård
  • Äldre gravstenar som vittnar om platsens långa historia
  • Minneslunden som erbjuder en stillsam plats för eftertanke
Fakta Information
Placering Värmdölandet, Värmdö kommun, Stockholms län
Stift Stockholms stift
Byggår Ursprungligen från medeltiden
Stil Gotisk och romansk

Helgad åt S:t Olof

Den nuvarande stenkyrkan från 1300-talet var ursprungligen helgad åt S:t Olof. Dess placering, längs en historisk farled som idag är uppgrundad på grund av landhöjningen, pekar på en rik historia som sträcker sig tillbaka till vikingatiden, med närbelägna gårdsgravfält och förkristna ortnamn.

Flemingska Familjens Påverkan

Den första träkyrkan på platsen ersattes av den nuvarande stenstruktur omkring mitten av 1300-talet. Det var adelsfamiljen Fleming på Norrnäs som hade ett stort inflytande över kyrkans etablering och som behöll sin patronatsrätt fram till 1922. Socknen omnämns först i skriftliga källor år 1314, medan kyrkan nämns redan 1322.

”Skärgårdens Katedral”

Värmdö kyrka har genomgått flera utvidgningar och är känd som ”Skärgårdens katedral”. Under 1400-talet och 1600-talet tillkom flera sidokapell som användes som gravkor för framstående familjer såsom ätten Bagge och Bure samt ätten Fleming. Kyrkans unika planform har påverkats av dess grundläggning på lerjord som med tiden skapat stabilitetsproblem.

Arkitektoniska Utmaningar och Lösningar

För att hantera kyrkans stabilitetsproblem har man byggt till tre stora strävpelare som förhindrar den södra gaveln från att kollapsa. Intill kyrkan finns även ett av Sveriges få bevarade benhus, vilket är en unik historisk struktur.

Klockstapeln

Trots att den saknar ett torn, vilket är vanligt för många medeltida kyrkor, har Värmdö kyrka en klockstapel som stod färdig år 1809. Denna klockstapel är den tredje som uppförts på samma plats och tjänar som ett markant landmärke vid sidan om kyrkan.

Kyrkans Konstskatter

Inuti kyrkan finns flera värdefulla konstverk, inklusive ett triumfkrucifix från det tidiga 1300-talet och ett praktfullt altarskåp från 1480. Det sistnämnda är ett arbete som tillskrivs tyska bildhuggare och målningar från Bernt Notkes verkstad. Kyrkan hyser också en rad skulpturer, däribland en av S:t Olof och en Birgittaskulptur från 1520.

Orgeln och dess Musik

År 1975 byggde Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB en mekanisk kororgel för kyrkan. Musik framförd på kyrkans orglar har även blivit inspelad, vilket bidrar till att sprida kyrkans kulturella och musikaliska arv.Värmdö kyrka, daterad till 1100-talet, är en pittoresk medeltidskyrka belägen på Värmdö i Stockholms skärgård.

Filminspelningar och Kulturella Evenemang

Kyrkan har använts som inspelningsplats för kortfilmen Julotta från 1937, vilket visar på dess betydelse inte bara som en plats för andakt utan även som en kulturell samlingspunkt.