Varför får man hemorrojder

Varför får man hemorrojder: Orsaker och behandlingar

Hemorrojder är en vanlig sjukdom som påverkar många människor. Det är en tillstånd där blodkärlen runt ändtarmen svullnar och blir inflammerade, vilket kan orsaka smärta, klåda och blödning. Det finns många faktorer som kan bidra till utvecklingen av hemorrojder, inklusive förstoppning, graviditet och övervikt.

Vad är Hemorrojder?
Hemorrojder är svullna blodkärl i ändtarmen och anusområdet. De kan orsaka smärta, klåda och blödning vid tarmrörelser. Hemorrojder kan vara interna eller externa, beroende på om de är belägna inne i ändtarmen eller utanför anus. Interna hemorrojder är vanligare och orsakar vanligtvis inte smärta, medan externa hemorrojder kan vara mycket smärtsamma.

Orsaker till Hemorrojder
Det finns många faktorer som kan bidra till utvecklingen av hemorrojder, inklusive förstoppning, graviditet och övervikt. Förstoppning kan göra det svårt att tömma tarmarna, vilket ökar trycket på blodkärlen runt anus och ändtarmen. Graviditet kan också orsaka hemorrojder, eftersom ökad vikt och tryck på bäckenet kan leda till ökad blodflöde till anusområdet. Övervikt kan också öka risken för hemorrojder genom att öka trycket på bäckenet.

Vad är Hemorrojder?

Hemorrojder är en vanlig sjukdom som drabbar många människor. Det är en sjukdom där blodkärlen i analkuddarna svullnar upp och blir inflammerade. Hemorrojder kan vara både inre och yttre och kan orsaka smärta, klåda och blödning.

Definition och Typer

Hemorrojder är svullna blodkärl i analkuddarna som ligger i ändtarmen. Det finns två typer av hemorrojder: inre hemorrojder och yttre hemorrojder. Inre hemorrojder är belägna högre upp i ändtarmen och kan inte kännas eller ses. Yttre hemorrojder är belägna vid öppningen av ändtarmen och kan kännas som små klumpar runt anus.

Anatomi: Blodkärl och Analkuddar

Analkuddarna är små klumpar av vävnad som finns i ändtarmen. De hjälper till att kontrollera tarmrörelserna och förhindra läckage av avföring. Analkuddarna innehåller många blodkärl som kan svullna upp och orsaka hemorrojder. Blodkärlen kan svullna upp på grund av förstoppning, graviditet, övervikt, långvarigt sittande eller stående och andra faktorer.

1177 rekommenderar att man söker vård om man har blödning från ändtarmen, även om det inte nödvändigtvis behöver vara hemorrojder. Det är viktigt att få en korrekt diagnos för att kunna behandla sjukdomen på rätt sätt.

Orsaker till Hemorrojder

Hemorrojder är en vanlig åkomma som drabbar många människor. Det finns flera faktorer som kan bidra till utvecklingen av hemorrojder. I denna del av artikeln kommer vi att diskutera några av de vanligaste orsakerna till hemorrojder. Denna artikel är även relevant för ämnet Varför får man bältros.

Livsstilsfaktorer och Riskgrupper

Förstoppning är en av de vanligaste orsakerna till hemorrojder. När man är förstoppad, är det svårt att tömma tarmen, vilket kan leda till att man måste krysta hårt. Detta kan öka trycket på venerna i analområdet och orsaka hemorrojder. Därför är det viktigt att äta en fiberrik kost och dricka tillräckligt med vatten för att undvika förstoppning.

Övervikt kan också öka risken för hemorrojder. Överviktiga personer har ofta en högre kroppsvikt, vilket kan öka det intraabdominella trycket. Detta kan också öka trycket på venerna i analområdet och orsaka hemorrojder. Här finns en artikel på samma tema: Varför får man feber.

Att utföra tungt kroppsarbete kan också öka risken för hemorrojder. När man lyfter tunga föremål, kan det öka det intraabdominella trycket och orsaka hemorrojder. Därför är det viktigt att undvika att lyfta tunga föremål eller att använda korrekt teknik när man lyfter.

Graviditet och Hemorrojder

Graviditet kan också öka risken för hemorrojder. Under graviditeten ökar trycket på venerna i bäckenet, vilket kan orsaka hemorrojder. Dessutom kan hormonella förändringar under graviditeten också påverka blodflödet och orsaka hemorrojder.

Krysta under förlossningen kan också öka risken för hemorrojder. Detta beror på att krystning kan öka trycket på venerna i analområdet och orsaka hemorrojder.

Sammanfattningsvis kan livsstilsfaktorer som förstoppning, övervikt och tungt kroppsarbete bidra till utvecklingen av hemorrojder. Graviditet och krystning under förlossningen kan också öka risken för hemorrojder. Genom att undvika dessa riskfaktorer och äta en hälsosam kost kan man minska risken för hemorrojder.

Symtom och Diagnostik

Vanliga Symtom

Hemorrojder är en vanlig sjukdom som orsakar besvär i ändtarmen. De vanligaste symptomen inkluderar klåda, smärta, sveda och blödning. Patienter kan också uppleva utbuktning och slem i avföringen.

Smärtan kan variera från mild till svår och kan bli värre vid avföring. Blödning är också vanligt och kan orsaka blod i avföringen. Det är viktigt att notera att blödning från ändtarmen kan vara ett tecken på andra allvarliga sjukdomar, såsom kolorektal cancer. Om blödning uppstår bör patienten söka medicinsk hjälp omedelbart.

Undersökningar och Diagnos

För att diagnostisera hemorrojder kan läkaren utföra en fysisk undersökning av ändtarmen. Detta kan innefatta en rektoskopisk undersökning, där en liten kamera används för att undersöka ändtarmen och rektumet.

Andra diagnostiska tester kan också utföras för att utesluta andra sjukdomar som kan orsaka liknande symtom, såsom kolorektal cancer eller inflammatorisk tarmsjukdom.

Det är viktigt att notera att även om hemorrojder är en vanlig sjukdom, kan de orsaka allvarliga symtom och bör behandlas av en läkare.

Behandling och Förebyggande

Hembehandling och Livsstilsändringar

Hemorrojder kan behandlas hemma med livsstilsändringar och enkla behandlingar. Det är viktigt att bibehålla en hälsosam kost med mycket fiber och dricka tillräckligt med vatten för att undvika förstoppning. Att undvika att sitta på toaletten för länge och att inte anstränga sig för mycket när man går på toaletten kan också hjälpa till att minska besvären.

För att lindra smärta och klåda kan man använda receptfria salvor som innehåller bedövande medel, såsom xyloproct. Det finns också receptfria läkemedel som kan hjälpa till att minska svullnaden och lindra smärta, som till exempel stolpiller.

Medicinsk Behandling och Kirurgi

Om hemorrojderna inte förbättras med hembehandling eller om de är allvarliga kan medicinsk behandling eller kirurgi vara nödvändig. En läkare kan ordinera receptbelagda läkemedel som kan minska svullnaden och lindra smärta.

Gummibandsligering är en vanlig kirurgisk behandling för hemorrojder. Detta innebär att en liten gummiring placeras runt basen av hemorrojden, vilket gör att blodflödet till hemorrojden minskar och den till slut faller av. En annan kirurgisk behandling är ligering, där en liten metallklämma placeras runt basen av hemorrojden för att minska blodflödet.

Vid allvarliga fall av hemorrojder kan en kirurg utföra en operation för att ta bort hemorrojderna. Detta kan göras med hjälp av ryggbedövning eller injektionsbehandling. Det är viktigt att söka vård om hemorrojderna orsakar smärta, blödning eller andra besvär som påverkar ens livskvalitet. En vårdcentral eller jouröppen mottagning kan ge råd om lämplig behandling.

Vanliga frågor

Vilka faktorer bidrar till att man utvecklar hemorrojder?

Hemorrojder kan orsakas av en rad faktorer, inklusive förstoppning, övervikt, graviditet och långa perioder av sittande eller stående. Även genetiska faktorer kan spela en roll.

Hur kan man behandla inre hemorrojder effektivt?

Det finns flera behandlingsalternativ för inre hemorrojder, inklusive krämer och salvor som innehåller kortison för att minska inflammationen. För mer allvarliga fall kan läkare rekommendera en procedur som kallas gummibandsligering, där ett litet gummi-band appliceras runt basen av hemorrojden för att strypa blodtillförseln och få den att falla av.

Vilka metoder finns för att hantera smärta orsakad av hemorrojder?

Smärtlindring kan uppnås genom att använda receptfria smärtstillande medel som paracetamol eller ibuprofen. Lokala bedövningsmedel och krämer kan också användas för att minska smärta och obehag.

Är det möjligt att ta bort yttre hemorrojder på egen hand?

Det rekommenderas inte att försöka ta bort hemorrojder på egen hand. Detta kan orsaka allvarliga skador och infektioner. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om man har besvär med hemorrojder.

Hur länge kan man förvänta sig att hemorrojder blöder?

Blödning från hemorrojder kan variera från person till person. Vanligtvis förväntas blödningen att minska eller upphöra inom en vecka eller två med lämplig behandling.

Kan inflammerade hemorrojder leda till komplikationer?

Ja, inflammerade hemorrojder kan leda till allvarliga komplikationer som blodproppar och infektioner. Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om man har besvär med hemorrojder.