Valla Kyrka

Valla Kyrka – En Historisk Pärla i Bohuslän

Valla kyrka är en betydelsefull religiös byggnad belägen i Tjörns kommun i Västra Götalands län. Kyrkan är en central del av Valla församling inom Göteborgs stift.

Den nuvarande kyrkobyggnaden uppfördes mellan 1859 och 1861 och ersatte en tidigare medeltida stenkyrka.

Den nya kyrkan, som är utformad som en hallkyrka av sten med torn och ett tresidigt kor, är ett resultat av arkitekten Ludvig Hedins ritningar och byggmästaren Andreas Perssons hantverk från Sandhult i Bollebygd.

 • Arkitektoniska detaljer
  • Stil: Hallkyrka av sten
  • Torn: Central plats i väst
  • Kor: Tresidigt avslutat
 • Historisk betydelse
  • Medeltida ursprung: Föregångare till nuvarande byggnad
  • Församlingens hjärta: Långvarig plats för tillbedjan
  • Restaureringar: Anpassningar och bevarande genom åren
 • Byggnadens skapare
  • Arkitekt: Ludvig Hedin
  • Byggmästare: Andreas Persson
  • Geografiskt ursprung: Sandhult i Bollebygd
Fakta Information
Plats Tjörns kommun, Västra Götalands län
Stift Göteborgs stift
Byggår 1859-1861
Arkitekt Ludvig Hedin
Byggmästare Andreas Persson

Det Huitfeldtska gravkoret

En unik del av Valla kyrka är Det Huitfeldtska gravkoret, uppfört mellan 1663 och 1664. Gravkoret är en viktig historisk plats, då det tjänade som en sista vila för adelsdamen Margareta Huitfeldt och hennes familj. Familjen Huitfeldt var en framstående adelssläkt med godsegendomar på Tjörn, där Sundsby säteri på ön Mjörn var deras sätesgård. Gravkoret har en rik historia och är ett viktigt inslag i kyrkans arkitektur.

Medeltida dopfunt i täljsten

Bland Valla kyrkas klenoder återfinns en dopfunt av täljsten från 1100-talet. Denna historiska artefakt består av två delar och har en höjd på 60 cm. Cuppan är rund och karformad, prydd med dekorativa flätmönster, och står på en enkel plint. Trots att dopfunten är skadad och saknar cuppans botten, är den ett värdefullt föremål som vittnar om kyrkans långa historia. Den tillverkades av de kända mästarna Sven och Torbjörn och donerades 1872 till Göteborgs museum.

Senmedeltida lillklocka

Lillklockan, som hänger i kyrkans torn, är av senmedeltida typ och bär på en egen historia. Dess yta är klumpig och ojämn, vilket är karaktäristiskt för periodens klockgjutning. Intressant nog saknar klockan inskrifter, vilket är ovanligt och ger den en mystisk aura. Trots dess enkelhet är lillklockan en betydande del av kyrkans historiska arv.

Arkitekturen och interiören

Valla kyrkas arkitektur är en blandning av tradition och förnyelse. Kyrkans exteriör präglas av det robusta tornet och de stora fönsteröppningarna som släpper in ljus i kyrkorummet. Interiören är luftig och rymlig, och präglas av en stark känsla av stillhet och andakt. Det tresidiga koret och de välbevarade bänkinredningarna bidrar till kyrkans historiska atmosfär.

Gudstjänster och samhällsverksamhet

Som en levande församlingskyrka är Valla kyrka en central plats för gudstjänster och andra kyrkliga handlingar. Kyrkan är också en plats för samhällsengagemang och erbjuder olika aktiviteter som stärker gemenskapen inom församlingen. Från dop till vigslar och begravningar, Valla kyrka fungerar som en viktig mötesplats för människor i livets olika skeden.

Konservering och underhåll

Att bevara en historisk byggnad som Valla kyrka kräver noggrant underhåll och konservering. Församlingen och kyrkovårdarna arbetar kontinuerligt med att vårda kyrkans byggnader och inventarier för att säkerställa att de kan fortsätta att vara en del av samhällets kulturarv. Denna omsorg om kyrkans fysiska struktur är en viktig del av församlingens arbete.

Guidade turer och besöksinformation

För den som är intresserad av kyrkans historia och arkitektur erbjuder församlingen guidade turer i Valla kyrka. Dessa turer ger besökare en djupare inblick i kyrkans och församlingens historia. Information om turer och öppettider finns tillgänglig för allmänheten och kan vara ett utmärkt tillfälle för både lokalbor och turister att uppleva denna historiska plats.
Valla Kyrka, belägen i Linköping, är en pittoresk medeltida kyrka känd för sin rika historik och vackra kalkmålningar.

Slutsats

Valla kyrka är inte bara en plats för andlig ro utan även en historisk skatt som speglar Bohusläns rika kulturarv. Genom dess arkitektur, konstverk och föremål berättar kyrkan historier från svunna tider och fortsätter att vara en viktig del av samhället. Besökare och församlingsmedlemmar kan båda dra nytta av och uppskatta den skönhet och historia som Valla kyrka har att erbjuda.