Snöskottning tak i Stockholm

De flesta hoppas att det blir snörika vintrar i Sverige. Snön kan vara vacker och underbar, men också otrevlig om den ej tas om hand på rätt sätt och i tid, speciellt den snö som återfinns på tak till hus och andra byggnader. Bostadsrättsföreningar och de som är ägare till fastigheter är ansvariga att få taken skottade. Annars kan det tyvärr hända olyckor med att människor som går på gatan nedan eller som befinner sig i närheten av byggnaden, kan få is eller snö på/över sig vilket kan medföra personskador. Och det vill väl ingen råka ut för eller se någon bli drabbad.

Skador på byggnader och bilar

Snöskottning på tak kan även medföra skador på själva byggnaden om man inte tar hand om den. Om taket är i sämre skick kan den tunga och stora mängden snön medföra skador i form av att vatten läcker in i byggnader eller lägenheter. Snön kan också bli väldigt tung och taket kan ge vika eller ge skador på byggnadens fasad. Fallande snö och is kan också landa på bilar som till exempel står längs gatan och innebär onödiga besvär och kostnader för de som råkar ut för det.

Anlita proffs!

Att skotta snö från tak är ingen barnlek och innebär en risk, speciellt när det är isigt, halt eller lutar och bör därför utföras av de som kan göra det på ett professionellt sätt för att undvika skador och olyckor. Om du anlitar en firma som är specialiserad på snöskottning, kommer du att kunna känna dig säker på att jobbet blir väl utfört. I Stockholm och dess närområde finns många firmor som kan hjälpa dig med snöskottningen, oavsett om du är privatperson, fastighetsägare eller företag. Många väljer EMJ service för sin långa erfarenhet och spetskompetens inom snöskottning av tak.

Du bör kontrollera att den firma du har tänkt att använda dig utav, har korrekt och tillräcklig säkerhetsutrustning, till exempel i form av säkerhetsselar och förankringslinor samt hur arbetslagen ser ut så att det finns tillräckligt med folk för att göra ett bra och säkert arbete. Många firmor i Stockholm är licensierade genom Plåtslageriernas Riksförbunds utbildning “Skotta Säkert” och finns ofta med på Skotta Säkerts lista över certifierade takröjare. Det kan också vara en god idé att undersöka att firman har försäkring och vad denna täcker.

Många företag kan också erbjuda jour dygnet runt, snöskottningsavtal, specifika scheman och liknande. Vänta inte på vintern, snön och de risker som de kan medföra utan ta kontakt med en firma och skaffa en kostnadsfri offert idag!