Skallsjö Kyrka

Skallsjö Kyrka – En Historisk Juvel i Lerums Kommun

Skallsjö kyrka är en kulturskatt belägen i Floda, en del av Lerums kommun. Kyrkans historia sträcker sig tillbaka till 1200-talet, då den ursprungliga kyrkan byggdes.

Den nuvarande kyrkobyggnaden, som ersatte den äldre två kilometer bort, är en ståtlig konstruktion som tillhör Skallsjö församling inom Göteborgs stift.Den har tjänat som en central punkt för andlighet och samhällsliv i över ett sekel.

  • Historisk betydelse
    • Början av kyrkans historia dateras till 1200-talet.
    • Den nuvarande byggnaden ersatte en äldre kyrka som låg två kilometer därifrån.
  • Nuvarande kyrkobyggnad
    • Representerar en central punkt i Floda och för Skallsjö församling.
    • Ingår i Göteborgs stift och har en viktig roll i regionens andliga liv.
Faktum Detalj
Plats Floda, Lerums kommun
Historisk period 1200-talet
Församling Skallsjö församling
Stift Göteborgs stift

Arkitektoniska drag

Den nuvarande Skallsjö kyrkan uppfördes mellan 1861-1863 och är ett resultat av arkitekt Albert Törnqvists vision. Kyrkans arkitektur präglas av en robust stenstomme och ett rektangulärt långhus med ett flersidigt kor. Ett distinkt kyrktorn med huvudingång dominerar den västra kortsidan. Fönstren som renoverades 1907 och de imponerande glasmålningarna tillagda 1914 bidrar till kyrkans unika estetik.

Interiör och konstnärliga verk

Inuti Skallsjö kyrka möts besökare av dekorationsmålningar som utfördes 1956 av konstnär Joël Mila. Målningarna pryder koret och korbågen samt predikstolskorgen, vilket ger en rik inre atmosfär. Kyrkorummets västra sida är hem för en orgelläktare, och under denna ligger en sakristia och ett samtalsrum, praktiskt placerade för församlingsmedlemmarnas behov.

Renovering och modernisering

En omfattande renovering genomfördes 2010–2011, främst på grund av fuktskador i tornet. Renoveringen omfattade en omdaning av tornet, där ett nytt glasparti gav det en karakteristisk fyrliknande utstrålning. Den historiska spiran återplacerades ovanpå glasdelen, en symbios av gammalt och nytt som nu välkomnar besökare.

Kyrkoruinen – En påminnelse om det förflutna

Inte långt från den nuvarande kyrkan ligger Skallsjö kyrkoruin, resterna av den ursprungliga kyrkan. Denna historiska plats är en viktig del av områdets arv och fungerar som en påminnelse om församlingens långa historia. Ruinen erbjuder en tyst reflektion över tidens gång och de generationer som tidigare samlats på samma plats.

Kyrkogården – En helig viloplats

Kyrkogården vid Skallsjö kyrka är inte bara en viloplats för avlidna utan också en plats för eftertanke och minnen. Utvidgningen av kyrkogården som genomfördes under 1927-1930 under ledning av Allan Berglund, har gjort det möjligt för fler generationer att dela denna heliga plats. Kyrkogården är väl omhändertagen och speglar den respekt och vördnad som samhället har för sina förfäder.

Sammanfattning

Skallsjö kyrka står som en stark symbol för Flodas historia och kulturarv. Dess arkitektoniska skönhet och historiska betydelse gör det till en ovärderlig del av Lerums kommun. För de troende erbjuder kyrkan en plats för tillbedjan och gemenskap, medan den för historieintresserade ger en inblick i regionens förflutna. Skallsjö kyrka fortsätter att vara en central punkt för både andlig och kulturell verksamhet i samhället.Skallsjö kyrka, belägen i Västergötland, är en pittoresk medeltidskyrka känd för sin rika historik och vackra kyrkogård.