Risinge Kyrka

Historisk Bakgrund och Arkitektur

Risinge Nya Kyrka är en imponerande kyrkobyggnad belägen i Risinge, en del av Linköpings stift. Som församlingskyrka i Finspångs församling, har denna korskyrka tjänat som en central plats för gudstjänst och samling sedan den stod klar 1849.

Med sin treskeppiga struktur och karakteristiska torn, representerar Risinge nya kyrka en viktig del av den svenska kyrkans historia och arkitektur.

Viktiga Delar av Risinge Nya Kyrka

 • Tornet
  • Karakteristiskt för Risinge nya kyrka
  • Bildar en markant silhuett i landskapet
 • Interiören
  • Treskeppig struktur ger ett rymligt intryck
  • Rikt dekorerad med målningar och utsmyckningar
 • Altaret
  • Central punkt i kyrkans liturgi
  • Utsmyckat med detaljer från kyrkans byggnadsår

Fakta om Risinge Nya Kyrka

År för Invigning Arkitekt Stil Stift
1849 Oklar Neoklassicism Linköpings stift
Församling Tornets Höjd Typ Plats
Finspångs församling Okänt Korskyrka Risinge

Den Medeltida Föregångaren

Den nuvarande kyrkan ersatte en äldre medeltida kyrka som hade blivit för liten för församlingens växande befolkning. Under 1600-talet, på grund av framgångsrika gruvbrytningar och manufakturverksamhet i Finspång, blev det uppenbart att en ny kyrka behövdes. Trots tillbyggnader under 1700-talet, fortsatte behovet av en större kyrka att växa.

Pehr Hörbergs Inblandning

Pehr Hörberg, en lokal konstnär och invånare i Risinge socken, spelade en nyckelroll i uppförandet av den nya kyrkan. Han erbjöd sig att måla en altartavla och tog initiativet att skapa modell och ritningar för en treskeppig kyrka. Trots detta fick han ingen respons från överintendentsämbetet i Stockholm, och det var inte förrän byggmästare Abraham Nyström engagerades som kyrkans bygge tog fart.

Platsen och Konstruktionen

Abraham Nyström övertygade församlingen om att välja en ny plats för kyrkan, vilken skänktes av Didrik Reder på Stjärnvik säteri. Johan Adolf Hawerman, en konduktör vid överintendentsämbetet, skickade ett förslag för en kyrka i Bysantinsk rundbågsstil, vilket accepterades. Kyrkans bygge påbörjades 1845 och stod klart fyra år senare, 1849, trots Nyströms död under konstruktionsfasen.

Renoveringar och Restaureringar

Under årens lopp har Risinge nya kyrka genomgått flera renoveringar. En betydande renovering ägde rum mellan 1900 och 1902 under ledning av arkitekten Erik Lallerstedt. Ytterligare förbättringar och restaureringar har skett, inklusive en omfattande restaurering 1966 under arkitekten Kurt von Schmalensee. Dessa arbeten har säkerställt att kyrkans struktur och interiör har bevarats för framtida generationer.Risinge Kyrka, med sina medeltida fresker och imponerande torn, är en historisk pärla i Östergötland.

Kyrkans Ljuskronor

Risinge nya kyrka är också hem för flera historiska ljuskronor. Dessa inkluderar en från slutet av 1600-talet med plats för sex ljus, en annan testamenterad till kyrkan år 1703 med plats för åtta ljus, och en tredje mässingskrona inköpt 1756 med plats för 24 ljus i tre kransar.

Orgeln i Risinge Nya Kyrka

Den musikaliska stoltheten i kyrkan är dess orgel, ursprungligen byggd av Åkerman & Lund Orgelbyggeri år 1871. Orgeln har genomgått flera ombyggnader och renoveringar, bland annat en större ombyggnad 1966 av Hammarbergs Orgelbyggeri AB, vilket resulterade i en orgel med 32 självständiga stämmor fördelade på tre manualer och pedal.

Sammanfattning

Risinge nya kyrka är inte bara en plats för andakt och gemenskap utan också en skatt av historisk och kulturell betydelse. Dess arkitektur, konstverk och musikinstrument vittnar om Sveriges rika kyrkliga tradition och dess förmåga att anpassa sig och bevara sitt arv genom århundradena.