Östra Eneby Kyrka

Östra Eneby Kyrkas Historiska Betydelse

Östra Eneby Kyrka är inte bara en central plats för andlighet och samling i Norrköping, utan även en viktig historisk byggnad i Linköpings stift. Som församlingskyrka i Kolmårdens församling, spelar den en viktig roll för lokalsamhället och dess traditioner.

Dess arkitektoniska och historiska värde gör den till en av Norrköpings mest värdefulla kulturskatter.

 • Arkitektoniska drag
  • Romansk stil från 1100-talet
  • Gotiska tillbyggnader från 1300-talet
  • Renoveringar under 1800-talet som tillfört nygotiska element
 • Interiör
  • Medeltida kalkmålningar
  • Altaruppsats från 1600-talet
  • Predikstol med ljudtak
 • Kyrkogård
  • Äldre gravstenar som speglar områdets historia
  • Minneslunden som invigdes på 2000-talet
Faktum Information
Plats Norrköping, Sverige
Stift Linköpings stift
Församling Kolmårdens församling
Byggnadsår 1100-talet
Stil Romansk och gotisk
Renoveringar 1800-talet och löpande underhåll
Speciella drag Medeltida kalkmålningar, altaruppsats från 1600-talet

Byggnadens Ursprung och Arkitektur

Uppförd på 1100-talet, är Östra Eneby Kyrka Norrköpings äldsta bevarade byggnad. Dess väggar av gråsten och tidigromansk ornamentik vittnar om en lång och rik historia. Spår av kyrkans ursprungliga form kan jämföras med andra östgötska kyrkor, såsom i Vårdsberg och Östra Skrukeby. Genom århundradena har kyrkan genomgått flera tillbyggnader och renoveringar, vilket har format dess nuvarande utseende.

Kyrktornet och dess Förändringar

Det nuvarande kyrktornet, uppfört av Måns Månsson Lindgren under åren 1773–1775, är en markant del av kyrkans silhuett. Det ersatte en äldre klockstapel och har sedan dess varit ett ikoniskt inslag i kyrkans arkitektur. Tornets historia är nära kopplad till händelser som ryssbranden 1719, vilket ledde till att det tidigare tornet fick rivas.

Vapenhusets Omvandling

I slutet av 1700-talet omvandlades vapenhuset till en del av kyrksalen för att möta församlingens växande medlemsantal. Denna förändring innebar att kyrkans huvudingång flyttades till kyrktornet, vilket förändrade kyrkans interiör och användning av utrymmen.

Gravkoren och deras Historia

Östra Eneby Kyrka innehåller gravkor från olika epoker, inklusive det Schulmanska gravkoret från 1600-talet och det Friesendorffska gravkoret från 1700-talet. Dessa gravkor tjänar som viktiga historiska dokument och vittnar om de ätter som haft betydelse för kyrkan och dess omgivning, såsom ätten von Friesendorff på Marieborg.

Kyrkans Interiör och dess Donatorer

Interiören i Östra Eneby Kyrka har präglats av generösa donatorer genom tiderna. Bland annat har överstelöjtnant Erik Axel Ekehielm, som bodde på Leonardsberg, donerat till kyrkans predikstol, orgelverk och läktare under 1700-talet. Hans bidrag och andra donatorers generositet har varit avgörande för kyrkans utveckling och bevarande.

Takvalvsmålningarna och deras Restaurering

De imponerande medeltida takvalvsmålningarna är utförda av den kända Risingemästaren omkring år 1400. Dessa konstverk har genomgått flera restaureringar, senast av konservator Bertil Bengtson 1955. Målningarna är en viktig del av kyrkans konstnärliga arv och bidrar till dess unika atmosfär.

Släktvapen och Historiska Personligheter

Kyrkan bär på minnen från historiska personligheter och släkter som Bo Jonsson Grip och Bjälboätten. Deras vapensköldar, målade i kyrkans kor, är en påminnelse om deras inflytande och närvaro i regionen. Dessa vapen har studerats och dokumenterats av historiker, inklusive riksantikvarien Johan Hadorph på 1600-talet.

Östra Eneby Kyrkas Framtid och Bevarande

Med sin rika historia och kulturella betydelse fortsätter Östra Eneby Kyrka att vara en viktig del av Norrköpings kulturarv. Ansträngningar görs kontinuerligt för att bevara och underhålla kyrkan så att den kan fortsätta att vara en plats för eftertanke, samling och historisk uppskattning för kommande generationer.Östra Eneby Kyrka, belägen i Norrköping, är en historisk stenkyrka från 1100-talet med en vacker medeltida dopfunt.