Matteus Kyrka

Historisk bakgrund och församlingsdelning av Sankt Matteus Kyrka i Stockholm

Sankt Matteus kyrka tjänar som församlingskyrka i Sankt Matteus församling inom Stockholms stift. Belägen i det pulserande Vasastan, står kyrkan som ett arkitektoniskt landmärke sedan början av 1900-talet.

Ursprungligen uppfördes den som ett kapell under namnet Matteuskapellet, i dåvarande Adolf Fredriks församling.

Denna församling var under 1800-talets slut en av stadens största, och diskussioner om att dela upp den pågick redan från 1850-talet. Det var först år 1906 som delningen verkställdes, vilket ledde till att kapellet uppgraderades till en fullvärdig församlingskyrka.

 • Arkitektoniska detaljer
  • Stil: Nygotik
  • Arkitekt: Agi Lindegren
  • Invigd: 1903
 • Historiska milstolpar
  • Bildandet av församlingen: 1906
  • Från kapell till kyrka: 1906
  • Restaureringar: 1956, 1982
Fakta Information
Plats Vasastan, Stockholm
Invigd 1903
Stil Nygotik
Arkitekt Agi Lindegren
Församlingsbildning 1906
Större restaureringar 1956, 1982

Planering och arkitektonisk vision

Erik Lallerstedt, en framstående arkitekt, fick uppdraget att utforma Matteuskapellet efter att byggmästaren Gustaf Sällströms ursprungliga planer avvisats. Lallerstedts ritningar godkändes av Kungl. Maj:t den 12 juli 1901, och kyrkan stod färdig två år senare. Lallerstedt hade en vision om en kyrkobyggnad som skulle spegla både jugendstil och nygotiska influenser, vilket kom att prägla kyrkans slutliga utformning.

Invigning och tidig verksamhet

Ärkebiskop Johan August Ekman hade äran att inviga Matteuskapellet den 29 november 1903, vilket sammanföll med första advent. Kapellets ursprungliga funktion var att tjäna som en andlig mötesplats för de mindre bemedlade i samhället, och det innehöll utöver kyrksalen även läsesal med bibliotek för arbetare.

Arkitekturen och dess skapare

Alfred Johansson, en lokal byggmästare, tog på sig att förverkliga Lallerstedts ritningar till en kostnad av 168 750 kronor. Kyrkan är orienterad i en nord-sydlig riktning och är byggd som en hallkyrka med ett imponerande kyrktorn. Dess arkitektur delar stildrag med Sankt Peters kyrka, också ett verk av Lallerstedt, vilket visar på arkitektens tydliga signaturstil.

Exteriörens karaktärsdrag

Kyrkans sockel i granit och dess fasader av kalksten bidrar till en robust och ståtlig exteriör. Särskilt anmärkningsvärt är det åttkantiga tornet ovanför huvudentrén och det höga kyrktornet som avslutar byggnaden i söder. Dessa element, tillsammans med strävpelare och ett rosettfönster mot Vanadisvägen, ger byggnaden dess distinkta karaktär.
Matteus kyrka, belägen i Norrköping, är en vacker stenkyrka från 1902, känd för sin imponerande arkitektur och rika musikliv.

Interiörens estetiska och funktionella utformning

Inuti kyrkan välkomnas besökare av en vestibul med vitkalkade väggar och kryssvalv. Kyrkorummet är treskeppigt med mittskeppet avgränsat av rundbågiga valv som vilar på kolonner av kalksten. Detta skapar en atmosfär av både storhet och andakt. Kyrkans interiör har genomgått förändringar över tid, inklusive en expansion av sidoskeppet och koret under 1920-talet för att rymma fler besökare.

En kyrka för nutid och framtid

Sankt Matteus kyrka fortsätter att vara en central punkt för andlig verksamhet och gemenskap i Vasastan. Med sin rika historia och distinkta arkitektur är den inte bara ett gudshus utan även ett kulturellt arv som fortsätter att inspirera och välkomna människor från alla livets hörn.