Maria Magdalena Kyrka

Maria Magdalena Kyrka – En Historisk Juvel i Stockholm

Maria Magdalena kyrka, som ofta benämns som Maria kyrka eller officiellt S:ta Maria Magdalena kyrka, är en kyrkobyggnad i Stockholm med en rik historia. Belägen där Bellmansgatan möter Hornsgatan, mellan Mariatorget och Slussen på Södermalm, har denna kyrka tjänat som en andlig och kulturell milstolpe.

Dess namn är taget efter Sankta Maria Magdalena och idag är kyrkan en del av Maria Magdalena församling i Stockholms stift.Kyrkan är även klassad som ett kulturminne.

Arkitektoniska Höjdpunkter

 • Exteriör
  • Barockfasad
  • Ståtligt torn
  • Skulpturala detaljer
 • Interiör
  • Rymligt mittskepp
  • Praktfull altaruppsättning
  • Rikt utsmyckade predikstol och orgelläktare

Fakta om Maria Magdalena Kyrka

Attribut Information
Plats Södermalm, Stockholm
Grundad 1350-talet
Återuppbyggd 1680-talet efter brand
Arkitekt Jean de la Vallée
Församling Maria Magdalena församling
Stift Stockholms stift
Kulturminne Ja

Byggandets Tidiga År

Byggnadsarbetet av Maria Magdalena kyrka påbörjades omkring år 1588 och var färdigställt år 1635. Under årens lopp har kyrkan genomgått omfattande förändringar och renoveringar. Bland de arkitekter som bidragit till dess utveckling finner vi Nicodemus Tessin d.ä. och hans son Nicodemus Tessin d.y., som stod för designen av 1600-talets tillbyggnader och den ståtliga västportalen.

Återuppbyggnaden efter Mariabranden

Efter en förödande brand år 1759, känd som Mariabranden 1759, restaurerades kyrkan under Carl Johan Cronstedts övervakning. Det var under denna period som kyrkans interiör fick sin nuvarande utformning i rokokostil. Altartavlan, som framställer Herdarnas tillbedjan, är ett verk av konstnären Louis Masreliez och tillkom omkring år 1800.

Restaureringar och Moderniseringar

Den senaste invändiga restaureringen av kyrkan ägde rum år 1927 och leddes av arkitekten Israel Wahlman. Utvändiga förbättringar och konsolideringar av kyrkans murverk genomfördes senast år 1986. Dessa ansträngningar har säkerställt att kyrkan bevarat sin historiska karaktär samtidigt som den anpassats till moderna behov.

Interiören och dess Unika Egenskaper

Maria Magdalena kyrka har en inre miljö som kännetecknas av putsade fasader i gult, en sockel av röd sandsten och ett koppartäckt tak. Kyrkorummet är prytt med ett gråmålat brädgolv och en rosa textilmatta längs mittgången. Bland de historiska detaljerna återfinns belysningsarmaturer av malm från 1600-talet, som har moderniserats enligt Wahlmans ritningar.

Grundplan och Kyrkans Layout

Kyrkans grundplan är korsformig och består av ett enskeppigt långhus med ett tresidigt kor i öster och korsarmar. I de fyra hörnen mellan långhus och tvärskepp finns mindre utbyggnader som tjänstgör som sakristia, skrudkammare, kök och kapell. Den imponerande huvudportalen är placerad i väster och välkomnar besökare med dess historiska prakt.

Tornet och dess Historia

Tornet, som idag står i nyklassicistisk stil, slutfördes först år 1825 och är ett verk av arkitekten Carl Fredrik Sundvall. Det sägs att tornet innehåller material från ett äldre torn som tillhörde ”S:ta Maria Magdalen kapell”. Det nuvarande tornet är inte lika högt och spetsigt som de tidigare versionerna, men det behåller sin betydelse som en viktig del av kyrkans silhuett.
Maria Magdalena kyrka, belägen på Södermalm i Stockholm, är en historisk plats med anor från 1600-talet, känd för sin imponerande barockarkitektur.

Kyrkklockorna och deras Resonans genom Tiderna

Kyrkans storklocka, omgjuten senast år 1898 av Bergholtz klockgjuteri i Stockholm, är en del av kyrkans långa tradition. Materialet i klockan härstammar från de klockor som smälte i branden 1759. En annan klocka från 1912 är också en omgjutning av en äldre klocka, vilket bär på historiens ekon.