Längbro Kyrka

Historik och Placering av Längbro Kyrka

Längbro kyrka är en betydande religiös byggnad som ligger i det västra distriktet av Örebro, ungefär 3 kilometer från stadens centrum. Som församlingskyrka i Längbro församling, har den varit en central punkt för samhället sedan den byggdes mellan åren 1900 och 1901.

Kyrkan står som en symbol för områdets religiösa och kulturella historia och fortsätter att vara en plats för andakt och gemenskap.

 • Arkitektur
  • Designad av arkitekt Gustaf Hermansson
  • Byggd i nationalromantisk stil
  • Använder lokal sandsten som byggmaterial
 • Inredning
  • Målningsarbeten av konstnären Einar Forseth
  • Altartavla skapad av Olof Ahlberg
  • Orgel från Åkerman & Lund Orgelbyggeri
 • Renoveringar
  • Större renovering under 1940-talet
  • Restaurering av målningsarbeten under 1990-talet
Faktum Detaljer
Invigningsår 1901
Arkitekt Gustaf Hermansson
Stil Nationalromantik
Byggmaterial Lokal sandsten
Orgelbyggare Åkerman & Lund Orgelbyggeri
Altartavla Olof Ahlberg
Renoveringar 1940-talet, 1990-talet

Den Föregående Kyrkan och dess Historia

En tidigare kyrka, daterad till slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet, hade sin plats i nuvarande stadsdelen Norr i Örebro, nära den plats där Klosterbacken ligger idag. Denna äldre Längbrokyrka nämns i ett brev från påven Clemens V år 1314. Efter att ha förfallit under 1500-talet, användes Sankt Nicolai kyrka som ersättning fram till att den nuvarande Längbro kyrkan stod klar.

Planering och Byggnation av Nuvarande Kyrka

I takt med att Örebro expanderade under 1800-talets slut, uppstod behovet av en ny kyrka för Längbro församling. Efter en tids debatt och beslut fattade under en kyrkostämma 1896, fastställdes det att en ny kyrka skulle uppföras nära Karlslunds herrgård. Den fick initialt namnet ”Karlslunds kyrka” och invigdes den 6 oktober 1901 av biskop Uddo Lechard Ullman.

Arkitektur och Renoveringar

Längbro kyrka är en imponerande tegelkyrka med material från Marks tegelbruk och ett tak av skiffer från Grythyttan. Den ritades av Magnus Dahlander, Örebros stadsarkitekt, och har kapacitet att välkomna 300 personer. Kyrkan har genomgått två större renoveringar, 1935 och 1982, där den senaste renoveringen inkluderade konstnärlig utsmyckning av Sven-Bertil Svensson.

Interiör och Konstverk

Inuti kyrkan är koret med dess altare från 1967 en central del av interiören. Taket i koret pryds av tre målningar av Sven-Bertil Svensson, som framställer bibliska figurer såsom jungfru Maria, Jesus och Johannes döparen. Dessutom finns det fyra blyinfattade fönster från 1901 som illustrerar olika händelser i Jesu liv. Ett altarkors utfört av Lars Spaak 1968 är också en del av kyrkans konstnärliga arv.
Längbro Kyrka, belägen i Örebro, är en pittoresk stenkyrka från 1100-talet med en rik historia och vackra medeltida fresker.

Kyrkogården och dess Karaktär

Längbro kyrkogård invigdes den 2 oktober 1898 och har sedan dess varit en viktig del av församlingens liv. Den är utformad som en skogskyrkogård, omgiven av stora tallar och en rikedom av fågelliv. En minneslund tillkom 1995, vilket utvidgade kyrkogårdens funktion som en plats för eftertanke och minnen. En klippt granhäck ramar in denna fridfulla plats.