Kyrka I Munkedal

Historien och Arkitekturen hos Foss Kyrka i Munkedal

Foss kyrka är en historisk byggnad med djupa rötter i Munkedals kommun. Kyrkan är en del av Munkedals församling i Göteborgs stift och har varit en central punkt för den lokala tron och gemenskapen i århundraden.

Dess första omnämnande i historiska dokument är kopplat till en dramatisk händelse som involverar den norske kungen Öystein Haraldsson och ger platsen en särskild betydelse.

Byggnaden har genomgått flera förändringar genom åren, där varje tidsepok har bidragit till dess arkitektur. Ursprungligen uppförd under medeltiden, har kyrkan element som speglar både romansk och gotisk stil, vilket gör den till en fascinerande studie i historisk arkitektur.

Idag står Foss kyrka som en symbol för områdets kulturella arv och fortsätter att vara en plats för andakt och samling för Munkedals invånare.

 • Huvudpunkter i Foss Kyrkas Historia
  • Första omnämnandet i historiska dokument
  • Relationen till den norske kungen Öystein Haraldsson
  • Arkitektoniska förändringar från medeltiden till idag
 • Arkitektoniska Drag
  • Element av romansk stil
  • Influenser från gotisk stil
Faktum Detalj
Plats Munkedals kommun, Sverige
Församling Munkedals församling
Stift Göteborgs stift
Byggnadsperiod Medeltiden
Stil Romansk och gotisk
Historisk betydelse Kopplat till Öystein Haraldsson

Den Norske Kungen och Foss Kyrka

Snorre Sturlasson, en välkänd isländsk historiker och skald, nämner Foss kyrka i sina skrifter från år 1157, vilket vittnar om platsens betydelse redan under medeltiden. Enligt legenden blev kung Öystein Haraldsson brutalt mördad i närheten av kyrkan, och hans kropp ska ha blivits begravd på platsen. Denna händelse har bidragit till kyrkans mystik och historiska värde.

Medeltidskyrkan och Dess Bevarade Delar

Långhuset är den enda återstående delen av den ursprungliga medeltidskyrkan. Under århundradena har kyrkan genomgått flera ombyggnationer och renoveringar. På 1700-talet tillkom exempelvis koret och ett trävalv, vilka idag är viktiga delar av kyrkans struktur och utseende.

Renoveringar och Modernisering

Under 1800-talet och tidigt 1900-tal genomgick Foss kyrka betydande förändringar. År 1878 uppfördes klocktornet, en markant struktur som bidrar till kyrkans silhuett. En stor restaurering ägde rum 1929 under ledning av Axel Forssén, vilket resulterade i kyrkans nuvarande karaktäristiska utseende med sitt högt, tegeltäckt sadeltak och tresidigt avslutat kor.

Interiörens Konstnärliga Touch

Kristian Lundstedt, en konstnär med uppdrag att försköna kyrkans inre, bemålade innertaket år 1928. Denna konstnärliga insats har bidragit till kyrkans unika atmosfär och är en viktig del av dess kulturella arv.

Gravkapellet – En Senare Tillägg

I nära anslutning till kyrkan står ett gravkapell som uppfördes 1934. Byggnaden, som är av vitputsat tegel, ritades av samma arkitekt som ledde restaureringen av kyrkan, Axel Forssén. Gravkapellet är ett exempel på den tidiga 1900-talsarkitekturen och kompletterar kyrkans helhetsintryck.

En Kyrka för Framtiden

Foss kyrka fortsätter att vara en central plats för andlighet och samhörighet i Munkedals kommun. Med dess rika historia och anpassningar genom tiderna, står kyrkan väl rustad att möta framtiden och fortsätta vara en viktig del av samhället.
Kyrkan i Munkedal, omgiven av grönska, är en central plats för samhällets andliga liv och kulturella evenemang.