Klara Kyrka

Historisk Bakgrund och Ursprung

Klara Kyrka, officiellt känd som Sankta Clara kyrka, är en välkänd historisk byggnad belägen på Norrmalm i Stockholms innerstad. Dess historia sträcker sig tillbaka till ett kloster som grundades på 1280-talet, Sankta Klara kloster, varifrån kyrkan har fått sitt namn.

Efter att klostret revs av Gustav Vasa år 1527, beordrade Johan III uppförandet av den nuvarande kyrkobyggnaden, ett arbete som leddes av den holländske byggmästaren Hendrik van Huwen, med stöd av kungens arkitekt Willem Boy.

 • Grundläggande Fakta
  • Grundad som kloster på 1280-talet
  • Revolutionerad och ombyggd efter order av Gustav Vasa
 • Arkitektoniska Detaljer
  • Uppförd av Hendrik van Huwen
  • Arkitektonisk design av Willem Boy
 • Historiska Händelser
  • Klostret revs under reformationen
  • Kyrkan fick sitt nuvarande utseende under Johan III:s regeringstid
Aspekt Detalj
Plats Norrmalm, Stockholm
Grundat 1280-talet som Sankta Klara kloster
Omvandlat till kyrka 1527 efter klostrets rivning
Byggmästare Hendrik van Huwen
Arkitekt Willem Boy

Arkitektonisk Utformning och Förändringar

Klara kyrkas arkitektur är en blandning av olika epoker och stilar, vilket reflekterar dess långa och komplexa historia. Från dess initiala konstruktion på 1500-talet till de senaste renoveringarna under 1960-talet av Artur von Schmalensee, har kyrkan genomgått flera förändringar. Med sitt imponerande 116 meter höga torn, står Klara kyrka som Sveriges och Skandinaviens näst högsta kyrka, endast överträffad av Uppsala domkyrka.

Plats och Omkringliggande Miljö

Kyrkan är belägen vid Klara östra kyrkogata och är omgiven av en historisk kyrkogård som är nästan helt innesluten av modern bebyggelse. Denna kontrast mellan det gamla och det nya är symbolisk för Stockholms dynamiska utveckling.

Byggnadens Fysiska Struktur

Klara kyrka är uppförd i tegel och har en latinsk korsplan med en polygonal koravslutning och ett västtorn med spira. Kyrkorummet är enskeppigt och täcks av kryssvalv. Åtskilliga tillbyggnader och förändringar har gjorts genom århundradena, inklusive tillägg av sakristior och trapphus.

Restaureringar och Renoveringar

Kyrkan har genomlevt flera stora restaureringar och renoveringar, särskilt efter en förödande eldsvåda omkring 1751. Under 1800-talet genomgick den omfattande förändringar under ledning av arkitekter som Helgo Zettervall och Agi Lindegren, vilka gav kyrkan dess nuvarande utseende både exteriört och interiört.

Samhällsfunktion och Kulturell Betydelse

Klara kyrka är inte bara en historisk byggnad utan också en levande del av samhället. Den tjänar som bas för ett omfattande hjälparbete bland Stockholms behövande, inklusive mat- och kläddistribution samt stöd till utsatta grupper. En EFS-förening ansvarar för kyrkans verksamhet, och det finns ett starkt engagemang från både personal och frivilliga.

Evenemang och Mediauppmärksamhet

Klara kyrka har varit värd för många evenemang och har fått mediauppmärksamhet genom åren. Exempelvis var kyrkan platsen för SVT:s julutsändningar år 2015, vilket drog nationell uppmärksamhet till dess julgudstjänster.

Arkitektoniska Detaljer och Konstverk

Det 116 meter höga tornet är en av de mest framträdande funktionerna i Klara kyrkas arkitektur. Det är byggt av rött tegel med inslag av svart klinker och toppas av en kopparklädd tornspira. Kyrkan innehåller även konstverk och målningar av bland andra Olle Hjortzberg, som bidrar till dess rika inre atmosfär.
Klara kyrka i Stockholm, daterad till 1500-talet, är en historisk pärla med sin imponerande barockarkitektur och rika musikliv.

Slutsats

Klara kyrka är en stark symbol för Stockholms historiska arv och en viktig del av stadens nutida samhällsliv. Dess arkitektur, historia och roll i samhället gör den till en av de mest intressanta och betydelsefulla byggnaderna i Sveriges huvudstad.