Kiruna Kyrka

Historisk Bakgrund och Konstruktion av Kiruna Kyrka

Kiruna kyrka är en ikonisk byggnad som har tjänat som en central punkt för andlig samling och kulturell identitet i Kiruna sedan början av 1900-talet. Uppförd mellan 1909 och 1912, ritades den av den framstående arkitekten Gustaf Wickman.

Kyrkan, som är församlingskyrka i Jukkasjärvi församling inom Luleå stift, är berömd för sitt unika utseende som inspirerats av de norska stavkyrkorna och ligger naturskönt nära Kiruna centrum.

 • Arkitektur
  • Inspiration från norska stavkyrkorna
  • Unika konstruktionsdetaljer
 • Historisk betydelse
  • En central punkt för samhället
  • Symbol för Kirunas kulturella identitet
 • Placering och omgivning
  • Nära Kiruna centrum
  • Naturskönt område
År Händelse
1909 Byggstart av Kiruna kyrka
1912 Invigning av Kiruna kyrka
1912–nutid Kyrkan fungerar som församlingskyrka

Från Provisoriska Byggnader till Arkitektoniskt Mästerverk

Den första kyrkan i Kiruna var en enkel träbarack som byggdes av Statens Järnvägar 1899. Denna provisoriska byggnad tjänade som skola, gudstjänstlokal och matsal. Det var först genom initiativet av Hjalmar Lundbohm, disponent för LKAB, som planerna på en mer permanent kyrka tog fart. Gustaf Wickman fick det ärofyllda uppdraget att designa kyrkan, som med tiden skulle bli en av Kirunas mest kända symboler.

En Plats Med Symbolisk Betydelse

Platsen för Kiruna kyrka var noga utvald. Efter att initialt ha övervägt en plats närmare järnvägsstationen, valde man slutligen en position på Bolagsområdet. Denna plats valdes delvis på grund av stadens expansion mot söder och öster, och för att området inte var begränsat av strikta byggnadsstadgar. Från kyrkans högt belägna position kunde besökarna njuta av en storslagen utsikt över såväl samhället som den omgivande fjällvärlden.

Byggprocessen och Utmaningar

Byggandet av Kiruna kyrka var inte utan sina utmaningar. Edfastsson Nygren var byggmästaren som ledde arbetet, som påbörjades 1909 men avbröts på grund av en storstrejk. Det dröjde fram till 1910 innan byggandet kunde fortsätta. Material till kyrkan fraktades långa vägar, bland annat från Ryssland.

Färgsättningens Dilemma

Ett annat problem som uppstod under konstruktionen var valet av färgsättning för kyrkan. Hjalmar Lundbohm och skulptören Christian Eriksson experimenterade med flera färger, men ingen tycktes passa. Det var viktigt att kyrkan inte bara representerade en estetisk skönhet utan också ett förnämt och traditionellt arv. Efter mycket debatt och uppskjutande av beslutet, fastställdes det att kyrkan skulle målas faluröd, en färg djupt förankrad i det svenska kulturarvet.

Invigning och Överlämnande

Kyrkan invigdes slutligen den 8 december 1912 av biskop Olof Bergqvist. I januari 1913 överlämnades kyrkan och dess klockstapel till Jukkasjärvi församling, och den har sedan dess varit en central del av samhället i Kiruna, som sedermera erhöll stadsprivilegier 1948.

En Nationell Skatt

Under Arkitekturåret 2001 utsågs Kiruna kyrka till ”Alla tiders bästa byggnad, byggd före 1950” i Sverige. Det svenska folket röstade fram den som landets mest omtyckta byggnad, en återspegling av dess arkitektoniska skönhet och betydelse för den nationella identiteten.Kiruna Kyrka, formad som en kåta, är en historisk byggnad som speglar Lapplands kultur och flyttades nyligen på grund av gruvdrift.

Det Fortsatta Arvet

Kiruna kyrka fortsätter att vara en viktig del av Kirunas och Sveriges kulturella och andliga landskap. Dess historia och arkitektur lockar besökare från när och fjärran, och dess plats i hjärtat av Kiruna är en ständig påminnelse om staden och regionens unika arv.