Katarina Kyrka

Katarina Kyrka – En Historisk Juvel på Södermalm

Katarina Kyrka är inte bara en arkitektonisk skönhet, utan också en byggnad rik på historia. Kyrkan, som är belägen på östra Södermalm i Stockholm, har varit en central del av stadsbilden sedan den stod klar 1695.

Den har dock inte varit förskonad från tragedi, då den har drabbats av två förödande bränder under sin existens.

Trots dessa prövningar har kyrkan återuppbyggts och idag står den som ett starkt symbol för stadens och församlingens uthållighet och styrka.

 • Arkitektur
  • Barockstil
  • Återuppbyggd efter branden 1723
  • Renoverad i början av 1900-talet
 • Historiska händelser
  • Första branden 1723
  • Andra branden 1990
  • Restaurering efter bränderna
 • Betydelse
  • Religiöst centrum för Södermalms invånare
  • Kulturellt landmärke
  • Symbol för återfödelse och motståndskraft
Fakta Information
Invigningsår 1695
Arkitekt Jean de la Vallée
Stil Barock
Första branden 1723
Andra branden 1990
Plats Södermalm, Stockholm

Från Sturekapellet till Katarina församling

Katarina Kyrka har sina rötter i det tidigare Sturekapellet som stod färdigt 1590. Detta kapell revs på 1650-talet för att ge plats åt den nya kyrkobyggnaden. Kyrkan och dess församling är uppkallade efter Karl X Gustavs mor, Katarina Karlsdotter Vasa. Detta namnval knyter samman kyrkans historia med den svenska kungafamiljen och dess arv.

Arkitekturen och designen av Katarina Kyrka

Jean de la Vallée, en framstående arkitekt, stod för ritningarna till Katarina Kyrka. Hans design, som följer en grekisk korsplan med ett centralt placerat torn, var revolutionerande för sin tid. Kyrkan blev därigenom Sveriges första centralkyrka. Trots att byggandet tog hela 39 år, blev resultatet ett mästerverk som har påverkat kyrkoarkitekturen i hela landet.
Katarina kyrka, belägen på Södermalm i Stockholm, är en historiskt betydande byggnad med anor från 1600-talet, återuppbyggd efter flera bränder.

Internationella kopplingar – En kopia i Polen

Det är inte bara i Sverige som Katarina Kyrkas arkitektoniska influenser kan ses. I Jelenia Gora, Polen, står en kopia av kyrkan, benämnd Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, vilket visar på dess internationella betydelse och den historiska kopplingen mellan länderna.

Återuppbyggnaden efter branden 1723

Efter den förödande branden 1723, som nästan helt förstörde Katarina Kyrka, fick arkitekt Göran Josuae Adelcrantz uppdraget att återuppbygga den. Kyrkan återuppstod med ett större och mer imponerande torn, samt en ny färgsättning som fortfarande präglar byggnaden idag.

Den tragiska branden 1990 och dess konsekvenser

Natten till den 17 maj 1990 upplevde Katarina Kyrka en andra katastrofal brand. Tornet kollapsade och förstörde stora delar av kyrkans interiör. Trots den omfattande skadan kunde värdefulla föremål räddas, vilket visar på den starka gemenskapen och viljan att bevara kyrkans arv.

Insamlingsarbete och återuppbyggnad

Efter branden 1990 krävdes ett stort insamlingsarbete för att finansiera återuppbyggnaden av Katarina Kyrka. Stiftelsen Rädda Katarina bildades för att leda detta arbete. Tack vare generösa bidrag och en dedikerad insats kunde kyrkan restaureras med traditionella metoder och material.

Detaljer i rekonstruktionen

Rekonstruktionen av Katarina Kyrka var en mästerlig prestation där historiska byggtekniker och material användes. Användningen av handsmidda spikar, munblåst glas och kopparplåt är bara några exempel på hur man strävade efter att återskapa kyrkans ursprungliga skönhet och karaktär.

Altaruppsatsen och platsens historiska betydelse

Den nuvarande altaruppsatsen, ett verk av skulptören Liss Eriksson, är en påminnelse om både kyrkans och platsens djupa historiska lager. Med en historia som sträcker sig tillbaka till Stockholms blodbad, är det inte förvånande att det finns sägner och myter som omger kyrkan och dess omgivning.

Tornets arkitektur och dess unika egenskaper

Katarina Kyrkas torn, omgivet av fyra mindre torn, har genomgått flera förändringar genom åren. Den nuvarande kupolen, som skiljer sig från den ursprungliga designen, är ett exempel på de anpassningar som gjorts för att bevara kyrkans funktion och estetik.