Ingarö Kyrka

Historisk bakgrund av Ingarö Kyrka

Ingarö kyrka är en betydande kyrkobyggnad belägen på den idylliska ön Ingarö i Stockholms skärgård. Den tjänar som församlingskyrka i Gustavsberg-Ingarö församling och är en central plats för andlighet och gemenskap.

Placerad mellan Ingarövägen och den pittoreska vattenleden Kolström, är kyrkan en historisk milstolpe strax efter den vackra Ingaröbron, ungefär tre mil från Stockholm.

 • Plats
  • Ön Ingarö i Stockholms skärgård
 • Funktion
  • Församlingskyrka i Gustavsberg-Ingarö församling
 • Närhet
  • Belägen vid Ingarövägen nära vattenleden Kolström
  • Placerad nära Ingaröbron, ca tre mil från Stockholm
Attribut Information
Plats Ingarö, Stockholms skärgård
Församling Gustavsberg-Ingarö församling
Närmsta storstad Stockholm
Avstånd från Stockholm Ca tre mil
Viktiga vattenleder Kolström

Från Pilhamns kapell till Ingarö Kyrka

Ingarö kyrka har sitt ursprung i ett enkelt kapell byggt i liggande timmer som senare kläddes med stående panel. Med tiden förändrades inte bara kyrkans yttre utan även dess namn, från Pilhamns kapell till det nuvarande Ingarö kyrka. En intressant anekdot är kopplad till dess grundläggning. Prästen Samuel Ödmann hade en vision om en kyrka på denna plats efter att ha somnat i en fiskebåt som gick på grund. Ödmanns dröm förverkligades tack vare finansiering från greven Anders Cederström på Beatelund, och kapellet stod färdigt år 1792.

Arkitekturen av Ingarö Kyrka

Ingarö kyrka är uppbyggd som en salkyrka med en tillbyggd smalare sakristia i öster och ett vapenhus i väster. Dess arkitektur är enkel men ståtlig, och den vilar på en tjärad gråstenssockel som ger en robust grund. Kyrkans tak är av typen mansardtak, ett populärt val under tiden för kyrkans uppförande, och är klädda med tjärade takspån som skyddar mot det skiftande nordiska klimatet.

Kyrkbryggan vid Ingarö Kyrka

Intill Ingarö kyrka finns en kyrkbrygga som inte bara tjänar som en praktisk anläggning för sjövägen, utan också som en symbolisk länk mellan kyrkan och dess församling. Bryggan är en påminnelse om tiden då sjövägen var den viktigaste transportleden för de boende på Ingarö och omgivande öar.

Prästen Samuel Ödmanns Roll

Samuel Ödmann, prästen som inspirerades av en dröm att bygga Ingarö kyrka, spelade en central roll i kyrkans tillblivelse. Hans vision och övertygelse ledde till att han kunde övertala greve Cederström att finansiera byggandet av kyrkan, vilket blev en viktig händelse i Ingarös historia.

Anders Cederström – Finansiären bakom Kyrkobygget

Greve Anders Cederström på Beatelund, vars generösa bidrag gjorde det möjligt att realisera Ödmanns dröm, är en viktig figur i kyrkans historia. Hans finansiella stöd var avgörande för att kyrkan skulle kunna byggas och därmed betjäna Ingarös befolkning.
Ingarö kyrka, belägen i Stockholms skärgård, är en pittoresk träkyrka från 1792 med en rik historia och en fredlig atmosfär.

Den Tjärade Gråstenssockeln

Ingarö kyrka står stadigt på en tjärad gråstenssockel, vilket inte bara ger en stark grund utan också tillför en rustik charm till kyrkans exteriör. Denna typ av sockel är typisk för många historiska byggnader i Sverige och bidrar till att skydda träkonstruktionen ovanför från fukt och skadedjur.

Mansardtaket – En Karakteristisk Detalj

Mansardtaket är en distinkt och estetiskt tilltalande del av Ingarö kyrkas arkitektur. Dess form och de tjärade takspånen ger inte bara ett skydd mot väder och vind utan är också ett exempel på den tidstypiska designen som präglar byggnaden.

Sammanfattning av Ingarö Kyrkas Betydelse

Ingarö kyrka är mer än bara en byggnad; det är ett kulturellt arv, en plats för samhörighet och en viktig del av Ingarös historia. Genom sin unika bakgrund, arkitektur och de människor som varit en del av dess historia, står kyrkan kvar som en stark symbol för gemenskap och tro för invånarna på Ingarö och besökare från närliggande områden.