Husaby Kyrka

Husaby Kyrka – Ett Historiskt Andningshål i Sverige

Husaby Kyrka är en historiskt betydande kyrkobyggnad belägen i Götene kommun, nära Kinnekulle. Dess rötter sträcker sig tillbaka till 1000-talet, då området var en viktig del av det tidiga kristna Sverige.

Kung Olof Skötkonung, Sveriges första kristne kung, sägs ha blivit döpt i en källa intill kyrkan, vilket markerar kyrkans och platsens betydelse i den svenska kristnandens historia.

 • Historiska Höjdpunkter
  • Grundad under 1000-talet
  • Förknippad med Kung Olof Skötkonung och kristnandet av Sverige
  • Dopplatsen för Sveriges första kristna kung
 • Arkitektoniska Egenskaper
  • Typisk tidig medeltida stenarkitektur
  • Innehåller värdefulla fresker och utsmyckningar
  • Renoverad under olika historiska perioder
Fakta Information
Plats Götene kommun, nära Kinnekulle
Grundad 1000-talet
Historisk betydelse Dopplats för Kung Olof Skötkonung
Arkitektur Tidig medeltida stenarkitektur

Den Första Biskopskyrkan i Sverige

Det är omtalat att Husaby Kyrka kan ha varit den första biskopskyrkan inom dagens Sverige. Enligt Västgötalagen fanns biskopen i Husaby innan biskopssätet flyttades. Detta antyder att kyrkan spelade en central roll i den tidiga kyrkoorganisationen och kan ha fungerat som ett biskopssäte för den engelske missionsbiskopen Sigfrid.

En Unik Arkitektonisk Struktur

Husaby Kyrkas arkitektur är unik i Sverige. Den är känd för sitt romanska västverk med ett rektangulärt mittorn som flankeras av två rundtorn. Denna struktur är inspirerad av Karolingisk arkitektur och hade ursprungligen även en försvarsfunktion, vilket var vanligt för tidiga medeltidsbyggnader av sten.

Från Stavkyrka till Stenkyrka

Den ursprungliga stavkyrkan som en gång stod på platsen ersattes under 1100-talet av den nuvarande stenkyrkan. Detta arbete inkluderade uppförandet av ett stentorn och en ny kyrka med långhus, kor och absid. Denna omvandling understryker den teknologiska och kulturella utvecklingen som skedde under medeltiden.

Kungliga och Biskopliga Gravar

Utanför kyrkans huvudentré finns två stora stenkistor som sägs innehålla resterna efter Kung Olof Skötkonung och biskop Unni. Även om det råder osäkerhet kring gravarnas exakta identitet, är de ett tydligt tecken på platsens historiska dignitet.

Kyrkans Inre – En Tidskapsel

Interiören i Husaby Kyrka är fylld med takmålningar från kyrkans tidigaste dagar. Trots det begränsade ljusinsläppet är interiören färggrann och väggarna är ovanligt höga för en kyrka av dess storlek, vilket ytterligare betonar dess historiska vikt.

Bränder och Restaureringar

Husaby Kyrka har genomlidit flera bränder genom århundradena, inklusive under Nordiska sjuårskriget då danska trupper försökte förstöra den. Kyrkan har dock återuppstått och genomgick en omfattande restaurering i början av 1900-talet som återställde mycket av dess forna glans.

1400-talets Kalkmålningar

Under 1400-talet smyckades kyrkorummet med kalkmålningar som senare kalkades över under 1700-talet. Vid 1900-talets början avlägsnades kalklagret och många av de ursprungliga målningarna försvann, men korets målningar bevarades och restaurerades varsamt.

Kyrkorummet och dess Utsmyckningar

Det mest framträdande i kyrkorummet är korskranket från 1670 som skiljer koret från långhuset. Det ersatte ett tidigare medeltida skrank. I kyrkan hänger även ett unggotiskt triumfkrucifix från 1200-talet och i koret återfinns både en biskopsstol och en munkbänk från samma period.Husaby Kyrka, belägen i Västergötland, är historiskt känd som dopplatsen för Sveriges första kristne kung, Olof Skötkonung.

Altaruppsatsen av Georg Baselaque

Den stora altaruppsatsen i Husaby Kyrka är ett verk av den flamländske skulptören Georg Baselaque. Denna detaljrika skulptur bidrar ytterligare till kyrkans konstnärliga och historiska värde.