Harplinge Kyrka

Harplinge Kyrka – Ett Historiskt Landmärke i Halmstads Kommun

Harplinge Kyrka är en historisk byggnad belägen i den pittoreska kyrkbyn Harplinge, som är en del av Halmstads kommun. Kyrkan har en lång historia och har genomgått flera förändringar, inte bara i sin struktur utan även i sin församlingstillhörighet.

Sedan år 2022 tillhör kyrkan Harplinge-Steninge församling inom Göteborgs stift, vilket är en sammanslagning av tidigare församlingar.Denna kyrka står som ett monument över den svenska kyrkans och samhällets föränderlighet genom århundradena.

  • Historisk Bakgrund
    • Grundad under medeltiden
    • Har genomgått flera renoveringar
  • Församlingsförändringar
    • Ingick tidigare i olika församlingar
    • Numera en del av Harplinge-Steninge församling
Årtal Händelse
Medeltiden Ursprunglig grundläggning av Harplinge Kyrka
2022 Samgående till Harplinge-Steninge församling

Den Ursprungliga Kyrkans Karaktär

På platsen där Harplinge Kyrka nu står fanns tidigare en stenkyrka med anor från den romanska perioden. Denna kyrka hade en karaktäristisk planform med ett rektangulärt långhus och ett smalare kor som var försett med en absid. En detaljerad planritning från år 1815 av målarmästare Peter Hallberg dokumenterar den ursprungliga kyrkans utformning. Det är känt att koret sannolikt var välvt redan under medeltiden, vilket ger en antydan om kyrkans ursprungliga prakt.

Tidiga Ombyggnationer och Förändringar

Under årens lopp genomgick Harplinge Kyrka flera ombyggnationer och förändringar. Ett stentorn uppfördes år 1651, och en ombyggnad av koret omtalas år 1761. I början av 1800-talet, närmare bestämt åren 1815-1817, förlängdes kyrkan österut, vilket resulterade i ett nytt korparti med en halvrund avslutning. Denna ombyggnad innebar även att ett tidigare murat vapenhus revs. År 1819 dekorerades kyrkans tak med molnskyar av konstnären Jacob Magnus Hultgren.

Den Nuvarande Kyrkans Uppförande

Mot slutet av 1800-talet beslutades att uppföra en ny kyrka på samma plats som den gamla. Denna nya Harplinge Kyrka byggdes åren 1892-1893 efter ritningar av arkitekten Carl Fahlström, med bidrag från arkitekterna Gustav Pettersson och Sven Gratz. Kyrkan invigdes den 1 augusti 1893 av biskop E H Rodhe, och markerade därmed början på en ny era för församlingen och dess gudstjänstliv.

Arkitektoniska Drag och Restaureringar

Harplinge Kyrka är känd för sin unika arkitektur som består av ett rektangulärt långhus med breda korsarmar och ett halvrunt kor. Tornet i väster är en framträdande del av kyrkan och kröns av en hög, spetsig spira. Interiören har genomgått betydande förändringar, särskilt under en omfattande restaurering år 1954 ledd av arkitekten Sture Langö. Denna restaurering innebar bland annat att sidoläktarna i korsarmarna togs bort och att en del av kyrkan inreddes som dopkapell.

Bevarade Medeltidsinventarier

Trots omfattande förändringar och renoveringar har Harplinge Kyrka lyckats bevara vissa inventarier från sin medeltida föregångare. Predikstolen, som är en av de få kvarvarande inventarierna, har överlevt genom århundradena. De övriga inventarierna har antingen placerats på kyrkvinden eller överförts till Halmstads konstmuseum. En intressant detalj är att de ursprungliga 1600-talsmålningarna på predikstolen och andra delar av kyrkan var övermålade med vit oljefärg, men en restaurering under 1900-talet avslöjade åter de ursprungliga färgerna.

Harplinge Kyrka Idag

Idag står Harplinge Kyrka som en viktig del av lokalsamhället och fortsätter att vara en plats för andakt och gemenskap. Den är inte bara en byggnad av stor historisk betydelse utan även en levande församlingskyrka där människor samlas för gudstjänster, dop, bröllop och begravningar. Kyrkan är öppen för besökare som vill uppleva dess arkitektur, historia och den stillhet som råder i dess heliga rum.
Harplinge Kyrka, daterad till 1100-talet, är en vacker medeltida kyrka i Halland, känd för sin rika historik och imponerande torn.