Fosie Kyrka

Historisk Bakgrund – Fosie Kyrka – En Historisk Pärla i Malmö

Fosie kyrka är en historisk byggnad med djupa rötter i det förflutna. Belägen i Fosieby i Lunds stift, tjänar den som församlingskyrka för Fosie församling.

Kyrkans ursprung sträcker sig långt tillbaka i tiden, och den har varit en central punkt för andlighet och gemenskap i området.

Med en historia som delvis är höljd i dunkel, erbjuder kyrkan en fascinerande inblick i medeltidens kyrkobyggnadskonst och lokalsamhällets utveckling.

 • Arkitektoniska drag
  • Romaneska stildrag med rundbågiga fönster och portaler
  • Gotiska tillägg från 1400-talet
 • Interiör
  • Mångfärgade kalkmålningar från olika epoker
  • Medeltida träskulpturer och altarskåp
 • Kyrkogård
  • Äldre gravstenar som vittnar om platsens långa historia
Faktum Detaljer
Plats Fosieby, Malmö
Stift Lunds stift
Tillkomsttid 12:e århundradet
Stil Romanesk och Gotisk
Speciella drag Kalkmålningar, Medeltida träskulpturer

Arkitektonisk Utveckling

Fosie kyrka står stolt på Malmös högsta punkt, 37 meter över havsnivån. Kyrkans nuvarande utformning är resultatet av en omfattande ombyggnad som ägde rum 1896, då den förlorade mycket av sin medeltida karaktär. Under denna tid tillkom korsarmarna, och tornets karakteristiska trappstegsgavlar ersattes med en spira. Trots dessa förändringar har delar av den gamla kyrkan, troligen från 1100-talets senare hälft, överlevt till idag, inklusive halva långhuset och delar av tornet.

Minnessten och Orgelbygge

En intressant detalj i Fosie kyrkas historia är en minnessten från 1615 med en latinsk inskrift som vittnar om att kyrkan då utrustades med en korbyggnad. Vidare, i september 1838, fastställdes ritningar för byggandet av en ny orgel och uppdatering av kyrkans inredning. År 1894 planerades en restaurering, men statliga krav på bland annat läktarplacering och dopfuntspositionering försenade processen tills ritningarna godkändes. Dessutom skulle eventuella historiskt värdefulla stenar och fornfynd omhändertas och rapporteras till Vitterhetsakademien.

Restaurering och Interiör

Under den senaste restaureringen 1971, genomgick Fosie kyrka en förvandling som gav den en invändig ljusgrön färgsättning. Denna restaurering fokuserade också på att förbättra komforten för besökare genom att göra bänkarna mer sittvänliga. Dessa förändringar har bidragit till att skapa en varm och välkomnande atmosfär inuti kyrkan, vilket gör den till en ännu mer uppskattad plats för både gudstjänster och stilla eftertanke.

Dopfuntens Historia

En av de mest värdefulla artefakterna i Fosie kyrka är dess dopfunt av sandsten, skapad under 1100-talet. Den anses vara ett verk av antingen Oxiemästaren, Mårten Stenmästare eller en av deras lärjungar. Över dopfunten vilar ett imponerande mässingsfat från 1500-talet, tillverkat i Nürnberg. Detta fat är särskilt anmärkningsvärt då det i mitten skildrar bebådelsen, en central händelse i kristen ikonografi.
Fosie kyrka, daterad till 1100-talet, är en av Malmös äldsta kyrkor och kännetecknas av sin romanska stil och rika historiska arv.

Fosiestenen – Malmös Runsten

Inte långt från kyrkan står Malmös enda kända runsten, känd som Fosiestenen. Denna historiska artefakt är ett viktigt inslag i Malmös och regionens vikingatida historia. Runstenen är inte bara en påminnelse om de människor som en gång bebodde området utan också ett vittnesbörd om de tidiga formerna av skrift och kommunikation i Skandinavien.

Sammanfattning

Fosie kyrka är en byggnad som bär på en rik och mångfacetterad historia. Från dess medeltida ursprung till de senaste restaureringarna har kyrkan varit en central plats för tro och gemenskap. Dess arkitektoniska förändringar, värdefulla inredningsdetaljer och historiska artefakter som dopfunten och Fosiestenen gör den till en fascinerande destination för både lokalbefolkningen och besökare. Fosie kyrka står som en tyst vittne till tidens gång och fortsätter att vara en viktig del av Malmös kulturella och andliga liv.