Engelbrekts Kyrka

Historisk Betydelse av Engelbrektskyrkan

Engelbrektskyrkan är inte bara en central plats för andakt och samling för Engelbrekts församling i Stockholms stift, utan också en arkitektonisk pärla i hjärtat av Östermalm. Belägen på det historiska Kvarnberget i området känt som Lärkstaden, utgör kyrkan en viktig del av den svenska jugend och nationalromantiska epoken.

Dess namn är en hyllning till den svenska frihetshjälten Engelbrekt Engelbrektsson, och dess byggnadsverk är klassificerat av Stadsmuseet i Stockholm som av synnerligen höga kulturhistoriska värden.

Engelbrektskyrkans Arkitektoniska Mästerverk

 • Arkitektur
  • Designad av arkitekten Lars Israel Wahlman
  • Inspirerad av nationalromantik och jugendstil
 • Invigning
  • Invigd år 1914
  • Markerar en viktig händelse i svensk kyrkohistoria
 • Interiör
  • Utsmyckad med målningar av Olle Hjortzberg
  • Kyrkans orgel är en av de största i Stockholm
Aspekt Detalj
Arkitekt Lars Israel Wahlman
Stil Nationalromantik, Jugend
Invigningsår 1914
Församling Engelbrekts församling
Stift Stockholms stift
Plats Östermalm, Stockholm
Kulturhistoriskt värde Klassificerat av Stadsmuseet i Stockholm

Kvarnbergets Historia och Korsnäbben

Kvarnberget, där Engelbrektskyrkan nu står, var tidigare hem för en stolpkvarn känd som Engelbrektskvarnen. Denna kvarn, som antas ha byggts år 1775, var en framträdande del av områdets landskap innan den revs i mitten av 1880-talet. Området genomgick stadsplanering enligt Lindhagenplanen och blev senare del av kvartersbeteckningen Domherren.

Engelbrektskyrkans Tillkomst och Stadsplanering

Stockholms stad upplät mark för Engelbrektskyrkan redan år 1904, och en ny stadsplan för området antogs 1908. Denna stadsplan var en del av en större utveckling som svar på Östermalms befolkningsökning under 1800-talets slut. Med skapandet av Engelbrekts församling år 1906, efter en delning av Hedvig Eleonora församling, blev behovet av en ny kyrka än mer angeläget.

Arkitekttävlingen och Lars Israel Wahlmans Vinst

Den 15 september 1905 tog kyrkorådet i Hedvig Eleonora församling initiativet till en arkitekttävling. En prisnämnd med framstående medlemmar, inklusive riksantikvarie Hans Hildebrand och politikern Feodor Werner, bedömde de 22 inlämnade förslagen. Det var arkitekten Lars Israel Wahlman som med sitt förslag ”En blomma med kvist” vann tävlingen och fick äran att designa den nya kyrkan och församlingshuset.

Grundläggningen och Byggnadsarbetet

Grundstenen till Engelbrektskyrkan lades ner under en ceremoni den 14 maj 1910, med högt uppsatta gäster som kronprins Gustaf Adolf och statsminister Arvid Lindman. Wahlman själv övervakade byggnadsarbetet med hjälp av byggmästare Vilhelm Norrbin, som hade en betydande roll i uppförandet av kyrkans strukturer.

Invigningen och Kyrkans Akustik

Efter fyra års byggnation invigdes Engelbrektskyrkan den 25 januari 1914. Ceremonin bevistades av kungligheter såsom kung Gustaf V och kronprins Gustaf Adolf, samt av en stor skara besökare. Kyrkan hyllades för sin akustik och blev snabbt erkänd som ett utmärkt rum för musikframträdanden.
Engelbrektskyrkan i Stockholm, med sin imponerande arkitektur, är en av Sveriges största kyrkor och en symbol för nationalromantiken.

Wahlmans Roll i Utformningen av Kyrkans Inventarier

Utöver arkitekturen var Lars Israel Wahlman även djupt involverad i designen av Engelbrektskyrkans inventarier, inklusive altarprydnaden, dopfunten, kyrksilvret och textilierna. Han samarbetade med konstnärer som Olle Hjortzberg, som stod för kormålningen och utsmyckningen av dopkapellets väggar.