Duvbo Kyrka

Historisk Bakgrund – Duvbo Kyrkas Historiska och Arkitektoniska Betraktelser

Duvbo kyrka, en betydande religiös byggnad i Sundbybergs kommun, är inte bara en plats för andakt utan också en bärare av historisk vikt. Kyrkan, som är en del av Sundbybergs församling inom Stockholms stift, är djupt rotad i den lokala historien och har tjänat som en central punkt för samhället sedan tidigt 1900-tal.

Belägen i en pittoresk bergssluttning, omgiven av villabebyggelse och i närheten av ett skolhus, har Duvbo kyrka varit ett landmärke för både troende och arkitekturintresserade.

 • Arkitektur:
  • Stil: Tidig 1900-talsarkitektur
  • Byggmaterial: Naturligt stenmaterial från lokalområdet
  • Designaspekter: Anpassad till omgivande natur och topografi
 • Funktion:
  • Religiösa ceremonier: Gudstjänster, bröllop och dop
  • Samhällsaktiviteter: Konserter och föreläsningar
  • Utbildning: Närliggande till skolfaciliteter
 • Historisk Betydelse:
  • Första stenlagd: Grundstenen lades i början av 1900-talet
  • Kulturellt arv: Speglar Sundbybergs utveckling och expansion
  • Restaureringar: Bevarandeåtgärder för att behålla originalarkitekturen
Faktum Detaljer
Plats Sundbybergs kommun, Stockholms län
Tillhörighet Sundbybergs församling, Stockholms stift
Invigningsår Tidigt 1900-tal
Arkitektonisk stil Tidig 1900-talsarkitektur
Närliggande faciliteter Villabebyggelse, skolhus

Arkitektoniska Drag

David Jansson, en skicklig arkitekt, står bakom den tvåskeppiga konstruktionen med ett torn i nordvästra änden som rymmer huvudingången. Kyrkans långhus är täckt av ett sadeltak med falsad rödmålad plåt, medan tornets tak har en kopparplåt. Den vitmålade interiören och den öppna takstolen ger kyrkorummet ett luftigt och välkomnande intryck, vilket bidrar till dess estetiska och andliga atmosfär.

Grundandet av Duvbo Kyrka

Sällskapet för främjande av kyrklig själavård, senare känt som Kyrkfrämjandet, spelade en avgörande roll i uppförandet av Duvbo kyrka. Initiativtagaren Carl Alm, en inflytelserik roteman och boende i Duvbo, samarbetade med David Jansson för att förverkliga visionen om en kyrka i området. Efter att grunden lades hösten 1903, kunde kyrkan stolt invigas den första söndagen i advent 1904 av ingen mindre än ärkebiskop Johan August Ekman.

Restaurering och Återinvigning

Under årens lopp har Duvbo kyrka genomgått flera förändringar, inklusive en omfattande restaurering 1955 under ledning av arkitekten Einar Lundberg. Denna restaurering resulterade i en återinvigning av kyrkan, vilket markerade en ny era i dess historia. Biskop Manfred Björkquist hade äran att återinviga kyrkan den 11 december 1955, vilket stärkte dess roll som en central punkt för andlig förnyelse och gemenskap.
Duvbo Kyrka, en pittoresk kyrkobyggnad i Sundbyberg, är en fridfull samlingsplats präglad av tradition och gemenskap.

Anpassning av Kyrktomten

Att anlägga en kyrka på en sluttande tomt krävde betydande arbete och ingenjörskonst. Först på 1940-talet lyckades man skapa en stabil grund genom att bygga terrassmurar och anlägga en kyrkpark. Dessa arbeten fullbordades 1943 och bidrog till att skapa en harmonisk och tillgänglig miljö för församlingsmedlemmarna.

Kyrkogården och dess Utveckling

Duvbo kyrka var ursprungligen försedd med en egen kyrkogård, en sista vila för många av områdets invånare. Med tiden kom denna kyrkogård att integreras med Sundbybergs kyrkas begravningsplats, vilket skapade en större administrativ enhet. Detta samgående har förenklat skötseln och bevarandet av kyrkogården, vilket säkerställer att den historiska platsen fortsätter att vara en plats för reflektion och minne.