Bromma Kyrka

Historisk Bakgrund och Placering av Bromma Kyrka

Bromma kyrka är en bemärkande församlingskyrka i Bromma församling inom Stockholms stift. Som en av Stockholms äldsta byggnader, har den en rik historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden.

Dess placering i stadsdelen Bromma, väster om Stockholms innerstad, har förändrats dramatiskt över tid.Från att ha varit omringad av åker- och skogsmark tillhörande Eneby och Beckomberga gårdar, har området utvecklats till en heterogen villabebyggelse.

Trots urbaniseringen har kyrkans ikoniska cirkelformade centerparti bibehållit sin historiska betydelse.

Viktiga Delar av Bromma Kyrka

 • Kyrkans Exteriör
  • Cirkelformat centerparti från 1100-talet
  • Långhus och kor tillagda under 1400-talet
  • Runstenar inmurade i vapenhusets ytterväggar
 • Interiör
  • Medeltida målningar och kalkmålningar
  • Träskulpturer från 1400-talet
  • Barockinredning från 1600-talet
 • Kyrkogården
  • Äldre gravstenar som speglar områdets historia
  • Minneslunden med modernare gravsättning

Fakta om Bromma Kyrka

Attribut Information
Grundad 1100-talet
Stift Stockholms stift
Placering Bromma, Stockholm
Byggnadstyp Församlingskyrka
Stil Medeltida
Noterbara Egenskaper Cirkelformat centerparti, Medeltida målningar, Runstenar

Strategisk Fästningskyrka

Under sin tidiga existens tjänade Bromma kyrka inte bara som en religiös samlingsplats utan också som en del av försvaret av Mälarbygden. Med Mälarens då högre vattenlinje var kyrkans strategiska position ännu viktigare. Tillsammans med Solna och Munsö kyrkor, utgjorde Bromma kyrka en triad av fästningskyrkor som skulle stödja försvarsanläggningen på Stockholmen vid Norrström.

Unik Arkitektur som Rundkyrka

Bromma kyrka är en av få bevarade rundkyrkor i Sverige, en arkitektonisk stil som var populär under 1100-talet. Denna distinkta form gav kyrkan dess försvarsfunktion, med en solid bottenplan som agerade som kyrkorum och ett övre utrymme för skydd, känd som Jungfrukammaren. Ursprungligen saknade kyrkan en tornspira, vilket understryker dess primära funktion som en försvarsstruktur.
Bromma Kyrka, daterad till 1100-talet, är en av Stockholms äldsta kyrkor, känd för sin medeltida arkitektur och rika historik.

Medeltida Expansion och Utsmyckningar

Under 1400-talet genomgick Bromma kyrka betydande förändringar med tillägg av ett långskepp och en sakristia. En betydelsefull händelse var när kyrkans väggar försågs med muralmålningar av Albertus Pictors verkstad, vilka illustrerar berättelser ur Bibeln. Dessa konstverk överkalkades men återupptäcktes och restaurerades, om än hårdhänt, i början av 1900-talet.

Renoveringar under 1600-talet

I slutet av 1600-talet genomfördes flera renoveringar under ledning av kyrkoherden Johannes Vultejus. Dessa inkluderade installation av ett nytt tak, tornspira, predikstol och altaruppsats. Dessa förändringar var i linje med kung Karl XI:s föreskrifter att förbättra landets kyrkor.

Gravkor och Korets Ombyggnad

Gravkor för ätten Hjärne uppfördes norr om sakristian år 1703, och några decennier senare revs det medeltida koret för att ersättas av ett nytt tresidigt kor. Detta nya kor, ritat av Jonas Fristedt, var avsett som gravkor för Gabriel Stierncrona och hans ätt.

Modernisering och Vapenhuset

Vapenhuset, kyrkans huvudingång, uppfördes på 1960-talet efter ritningar av arkitekt Ragnar Hjort. Detta projekt innebar också tillkomsten av flera nya utrymmen såsom sakristia och samlingsrum. Ingången till vapenhuset var ursprungligen placerad mot söder, vilket ansågs fel ur kyrkoarkitektonisk synvinkel, men detta korrigerades med en tillbyggnad 2019-2020.

Expansion och Nya Funktioner

Under 2019 och 2020 skedde en expansion av kyrkan med tillägg av ett nytt kapell, som designades av arkitekt Karolina Keyzer. Detta nya kapell tillförde inte bara extra sittplatser utan även en funktion som ljusbärare, vilket tidigare varit förbjudet på grund av brandrisk. Kapellet har fått erkännande och nominerades till prestigefyllda arkitekturpriser.