Återvinning i Umeå

Återvinning i Umeå – En Väg Mot en Hållbar Framtid

I den pittoreska staden Umeå, belägen i Västerbottens län, har återvinning och miljötänk blivit en central del av kommunens strävan mot en hållbar framtid. Med en växande befolkning och ökad medvetenhet om miljöfrågor har Umeå stad tagit betydande steg för att främja och underlätta återvinning bland sina invånare.

Kommunens Återvinningsstrategi

Umeå kommun har utvecklat en omfattande återvinningsstrategi som syftar till att minimera avfall och öka återanvändningen av material. Genom olika initiativ och program arbetar kommunen för att uppnå Sveriges nationella miljömål samt de egna lokala målen för avfallshantering.

Återvinningscentraler och Insamlingspunkter

För att göra återvinning lättillgänglig för alla invånare har Umeå etablerat flera återvinningscentraler och insamlingspunkter runt om i staden. Dessa platser är avsedda för sortering och insamling av olika typer av material som papper, plast, metall, glas, elektronik och farligt avfall. Genom att erbjuda tydlig information och tillgängliga insamlingsställen uppmuntrar kommunen till en hög återvinningsgrad.

Utbildning och Medvetenhet

För att öka medvetenheten om återvinning och dess betydelse har Umeå kommun satsat på utbildning riktad till både skolor och allmänheten. Genom kampanjer, informationsmaterial och evenemang strävar de efter att informera invånarna om rätt sätt att sortera och återvinna sitt avfall, samt att inspirera till en mer hållbar livsstil.

Företag och Återvinning

Umeå kommun arbetar även nära lokala företag för att främja återvinning och avfallsminimering i näringslivet. Genom att erbjuda rådgivning och stöd till företag, bidrar kommunen till att skapa cirkulära flöden där material återanvänds och återvinns i större utsträckning.

Framtida Utmaningar och Möjligheter

Trots de framsteg som gjorts finns det fortsatt utrymme för förbättring när det gäller återvinning i Umeå. Kommunen står inför utmaningar som att öka återvinningsgraden ytterligare, minska nedskräpning och hantera nya typer av avfall som uppstår i takt med samhällsutvecklingen. Samtidigt öppnar sig nya möjligheter genom teknologiska framsteg och innovationer inom avfallshantering.

Återvinning är en viktig del av Umeås arbete för att skapa en hållbar stad för framtiden. Genom samarbete mellan kommunen, invånarna och det lokala näringslivet, fortsätter Umeå att leda vägen mot en mer miljövänlig och resurseffektiv samhällsstruktur. Med fortsatt fokus på utbildning, infrastruktur och innovation har Umeå potentialen att bli en förebild för återvinning och hållbarhetsarbete i Sverige.

Gimonäs återvinningscentral

Omdömen: 4.2 (98 omdömen)

Adress: Tegelbruksvägen 11, 907 42 Umeå, Sverige

Telefon: 090-16 19 00

Hemsida: http://vakin.se/

Gimonäs återvinningscentral är en anläggning i Umeå kommun där invånare kan lämna olika typer av avfall för återvinning eller korrekt omhändertagande. Återvinningscentralen (ÅVC) hanterar en mängd olika material såsom metall, papper, kartong, glas, plast, elektronik, farligt avfall och trädgårdsavfall.

Återvinningscentralen är tänkt att vara en service för hushållen där de kan bli av med avfall som inte hämtas vid den vanliga sophämtningen. Det är ett sätt för kommunen att underlätta för invånarna att sortera sitt avfall och bidra till en mer hållbar hantering av resurser.

Tjänsterna som erbjuds på Gimonäs återvinningscentral kan inkludera:

1. Sorteringsguide: Personalen på plats kan hjälpa besökarna att sortera avfallet i rätt container.
2. Återbruk: Vissa återvinningscentraler har områden för återbruk där saker som är för bra för att slängas kan lämnas för att andra ska kunna ta tillvara på dem.
3. Farligt avfall: Specialiserade behållare för farligt avfall såsom färgrester, lösningsmedel, batterier och elektronik.
4. Grovavfall: Större föremål som möbler och vitvaror.
5. Trädgårdsavfall: Grenar, löv och annat organiskt material som kan komposteras.

För att använda Gimonäs återvinningscentral behöver besökarna följa vissa regler och riktlinjer. Det kan till exempel vara krav på att sortera avfallet hemma, begränsningar i hur mycket avfall som får lämnas och att vissa material kan vara föremål för avgifter.

Öppettider, exakta tjänster och regler kan variera över tid, så för den mest aktuella informationen är det bäst att konsultera Umeå kommuns officiella webbplats eller kontakta kommunens kundtjänst. Där kan man få information om aktuella öppettider, vilka typer av avfall som tas emot och eventuella avgifter som kan tillkomma.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna uppskattar överlag den trevliga och hjälpsamma personalen vid återvinningen, och de finner det enkelt att sortera sitt avfall eftersom allt är väl uppmärkt. De känner sig också bekväma med att fråga personalen om de är osäkra. Det finns dock besvikelse över vissa Umeåbor som inte respekterar återvinningsreglerna och lämnar skräp utanför grindarna eller på marken, vilket påverkar närliggande verksamheter som Gimobageriet. Dessutom rapporteras problem med långa köer under helgerna som skapar trafikstörningar. Slutligen nämns att återvinningscentralen stänger för tidigt på fredagar och lördagar, vilket resulterar i långa köer och frustration bland de som vill återvinna efter stängningsdags.

Klockarbäcken återvinningscentral

Omdömen: 4.5 (58 omdömen)

Adress: Källarvägen 4, 901 37 Umeå, Sverige

Telefon: 090-16 19 00

Hemsida: http://www.vakin.se/

Jag har ingen specifik information om en återvinningscentral vid namn ”Klockarbäcken” eftersom det kan vara en lokal benämning och inte en välkänd plats på en nationell eller internationell nivå. Återvinningscentraler är dock viktiga anläggningar där privatpersoner och ibland företag kan lämna olika sorters avfall för återvinning eller korrekt omhändertagande.

Generellt sett erbjuder en återvinningscentral tjänster som:

1. Mottagning av grovavfall, såsom möbler och andra stora föremål som inte ryms i den vanliga hushållssopan.
2. Insamling av farligt avfall, inklusive batterier, färg, oljor och kemikalier.
3. Återvinning av elektronik och vitvaror.
4. Insamling av trädgårdsavfall som grenar, löv och gräs.
5. Återvinning av bygg- och rivningsmaterial.
6. Insamling av återvinningsbara material som papper, kartong, glas, plast och metaller.

För att få mer information om Klockarbäcken återvinningscentral, om det är en specifik anläggning du är intresserad av, skulle du kunna söka på internet med hjälp av stadens eller kommunens namn där återvinningscentralen är belägen. Många kommuner har webbplatser där de listar information om sina återvinningscentraler, inklusive öppettider, vilka typer av avfall som accepteras, samt eventuella avgifter eller regler som gäller för besökare.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna uppskattar den trevliga och hjälpsamma personalen vid återvinningsstationen, vilket framhävs som särskilt anmärkningsvärt jämfört med erfarenheter från Stockholm. Pantmaskinen fungerar bättre än på andra platser, som Gimonäs ÅVC där den ofta är ur funktion. Anläggningen är ren, välorganiserad och besökarna uppskattar att det går snabbt att bli av med sitt avfall samt att personalen är tillgänglig för att svara på frågor om sortering. Dock är tillgängligheten begränsad för de som inte har bil, då det är en bit att promenera från närmaste busshållplats och det saknas trottoarer på vissa delar av vägen. Vakin norra anläggning i Umeå får beröm för sin service och struktur, och kunderna lämnar platsen med en känsla av att ha bidragit till en hållbar framtid, även om det finns frågor om vad som händer med material som wellpapp.

Kuusakoski Sverige AB

Omdömen: 4.3 (8 omdömen)

Adress: Tegelbruksvägen 5, 907 42 Umeå, Sverige

Telefon: 090-70 88 90

Hemsida: http://www.kuusakoski.se/

Kuusakoski Sverige AB är en del av den finska Kuusakoski Group, ett av de ledande företagen inom återvinning av metall i Nordeuropa. Företaget har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1914, då det grundades i Finland. Kuusakoski har sedan dess expanderat internationellt och erbjuder tjänster inom återvinning och bearbetning av olika typer av material, särskilt metaller.

Kuusakoski Sverige AB fokuserar på insamling, bearbetning och återvinning av skrotade metaller, såsom järn, koppar, aluminium och andra icke-järnmetaller. Företaget kan hantera allt från industriellt avfall och elektronikskrot till uttjänta fordon och bygg- och rivningsavfall.

Företagets tjänster bidrar till att minska miljöpåverkan genom att återvinna metaller som annars skulle hamna på deponier. Återvinning av metaller sparar också energi jämfört med att producera nya metaller från malm, eftersom det kräver mycket mindre energi att smälta om och raffinera återvunna metaller än att utvinna och bearbeta jungfruliga råmaterial.

Kuusakoski Sverige AB har anläggningar för att ta emot och bearbeta skrot. De använder avancerad teknik för att sortera och rena metaller så att de kan återanvändas i tillverkningsprocesser. Företaget är också engagerat i forskning och utveckling för att förbättra återvinningsprocesser och utveckla nya metoder för att återvinna material på ett mer effektivt och miljövänligt sätt.

Som en del av sitt miljöansvar och hållbarhetsarbete följer Kuusakoski Sverige AB stränga miljölagar och -regler och strävar efter att kontinuerligt förbättra sin miljöprestanda. Företaget arbetar också med att öka medvetenheten om vikten av återvinning och att främja en mer cirkulär ekonomi, där resurser används mer effektivt och hållbart.

Observera att informationen här baseras på vad som är typiskt för Kuusakoski och situationen som den var fram till min kunskapsavskärning i början av 2023. För den mest aktuella informationen om Kuusakoski Sverige AB och deras tjänster, bör du besöka deras officiella webbplats eller kontakta dem direkt.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är mycket nöjda och uppskattar den glada och trevliga personalen som är hjälpsam och kunnig. Besöken hos företaget beskrivs som roliga och kunderna är imponerade av personalens förmåga att överträffa förväntningarna.

Vatten och avfallskompetens i norr, Vakin

Omdömen: 1.9 (7 omdömen)

Adress: Övägen 37, 904 26 Umeå, Sverige

Telefon: 090-16 19 00

Hemsida: http://www.vakin.se/

Vatten och avfallskompetens i norr, ofta förkortat Vakin, är ett kommunalförbund eller ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten- och avfallshantering i norra delen av Sverige. Vakin kan sköta allt från produktion och distribution av dricksvatten till insamling och rening av avloppsvatten, samt hantering av hushållsavfall.

Vakin kan också vara inblandat i olika miljöprojekt, informationskampanjer och utbildningsinitiativ för att främja hållbar vattenförbrukning och avfallshantering. De kan tillhandahålla tjänster som rör:

1. Dricksvatten: Renar och levererar dricksvatten till hushåll och företag.
2. Avloppsvatten: Samlar in, renar och släpper ut behandlat avloppsvatten på ett miljövänligt sätt.
3. Avfallshantering: Organiserar insamling, återvinning och slutbehandling av hushållsavfall.
4. Kundservice: Ger information och stöd till kunder om deras tjänster och tar emot felanmälningar.

Vakin kan även vara ansvarigt för underhåll och utveckling av infrastrukturen som behövs för dessa tjänster, som vattenledningar, reningsverk och återvinningscentraler.

Eftersom jag inte har aktuella uppgifter om specifika organisationer, kan jag inte ge dig detaljerad information om Vakin. Om du behöver specifik information om Vatten och avfallskompetens i norr, rekommenderar jag att du besöker deras officiella webbplats eller kontaktar dem direkt för att få de senaste uppgifterna om deras tjänster och projekt.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är missnöjda med företaget, särskilt på grund av bristen på alternativ och dålig kommunikation, som exemplifieras av avstängningen av varmvattnet utan förvarning. Swoosh framstår som ett bättre alternativ på grund av deras hjälpsamma och professionella personal. Det finns dock positiva kommentarer om organisationen och arrangemanget av material, som får höga betyg. Kritik riktas även mot företagets öppettider och schema som kan vara problematiska för arbetare med traditionella arbetstider. Dessutom finns frustration över att felsökningar påbörjas under helger, vilket upplevs som störande. Trots detta noteras att det luktar fräscht.

Stena Recycling AB

Omdömen: 4.8 (4 omdömen)

Adress: Spårvägen 16, 901 31 Umeå, Sverige

Telefon: 010-445 89 00

Hemsida: https://www.stenarecycling.se/

Stena Recycling AB är en del av Stena Metallkoncernen, en ledande återvinningsaktör i Norden och en viktig spelare på den internationella marknaden för återvinning och miljötjänster. Företaget är baserat i Sverige och har en omfattande verksamhet som innefattar insamling, bearbetning och försäljning av återvunnet material.

Stena Recycling erbjuder lösningar för hantering av olika typer av avfall, inklusive elektronikskrot, metaller, papper, plast, farligt avfall och andra material. De arbetar med kunder från många olika sektorer, såsom tillverkningsindustrin, detaljhandeln, offentlig sektor och byggbranschen.

Företagets tjänster omfattar:

1. Återvinning: Stena Recycling har avancerade anläggningar för att sortera och återvinna olika material. De arbetar kontinuerligt med att förbättra återvinningsprocesserna för att maximera återvinningen och minimera miljöpåverkan.

2. Avfallshantering: De erbjuder skräddarsydda lösningar för avfallshantering som hjälper företag att hantera sitt avfall mer effektivt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

3. Rådgivning: Stena Recycling tillhandahåller expertrådgivning för att hjälpa företag att optimera sina avfallsströmmar och återvinningsprocesser, vilket kan leda till kostnadsbesparingar och förbättrad miljöprestanda.

4. Produkter och tjänster för cirkulär ekonomi: De utvecklar lösningar som stödjer principerna för cirkulär ekonomi, där resurser hålls i användning så länge som möjligt och avfallsproduktionen minimeras.

Stena Recycling är känt för sin innovation och sitt engagemang för hållbar utveckling. Företaget investerar i forskning och utveckling för att hitta nya sätt att återvinna material och skapa värde ur avfall. Genom att göra detta bidrar de till att minska behovet av jungfruliga råvaror och bidrar till att minska de miljömässiga och sociala påfrestningarna som är förknippade med gruvdrift och resursutvinning.

Som en del av Stena Metallkoncernen, som har verksamhet i flera länder, har Stena Recycling tillgång till ett brett nätverk av anläggningar och resurser för att effektivisera återvinningsprocessen och leverera högkvalitativa material tillbaka till industrin.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är mycket nöjda med den utmärkta servicen som Bäckström tillhandahåller och uppskattar hans professionella arbetsätt.

Cronimet Umeå AB

Omdömen: 4.3 (12 omdömen)

Adress: Kabelvägen 35, 901 33 Umeå, Sverige

Telefon: 090-13 55 00

Hemsida: http://www.cronimetnorr.se/

Cronimet Umeå AB är en del av CRONIMET-gruppen, som är en global specialist inom handel med rostfritt stål, icke-järnmetaller och råvaror. Företaget är verksamt inom återvinning och handel av metaller och andra relaterade tjänster.

CRONIMET-gruppen grundades 1980 och har sitt huvudkontor i Karlsruhe, Tyskland. Gruppen har vuxit till att bli en av de ledande aktörerna inom metallåtervinning och handel på den internationella marknaden, med över 60 dotterbolag och filialer över hela världen.

Cronimet Umeå AB fokuserar på återvinning och försäljning av olika typer av metaller. De samlar in, bearbetar och säljer metaller som rostfritt stål, koppar, aluminium och andra metallegeringar. Genom att återvinna metaller bidrar företaget till en mer hållbar användning av resurser och minskar miljöpåverkan genom att minska behovet av ny gruvdrift och raffinering.

Företaget kan erbjuda en rad tjänster som inkluderar insamling av skrot, sortering, bearbetning och försäljning av återvunnet material. Deras kunder kan vara allt från små lokala verkstäder till stora industriföretag.

Det är viktigt att notera att informationen om Cronimet Umeå AB kan förändras över tid, och för den mest aktuella informationen om företaget och dess tjänster rekommenderas det att kontakta dem direkt eller besöka deras officiella webbplats.

Omdömen baserade på Google-recensioner

Kunderna är överlag nöjda med den goda ordningen och den trevliga personalen. De uppskattar den trevliga atmosfären och att även små kunder får bra betalt för järnskrot. Även om en kund anser att det finns ställen med bättre betalning, är återkopplingen positiv gällande den utmärkta servicen och personalen, och någon beskriver upplevelsen som perfekt.

Vanliga frågor om Återvinning i Umeå

  1. Sortering av Avfall: Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB, är ett kommunalt bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Umeå kommun. De tillhandahåller sorteringsguider för hushållsavfall på sin hemsida vakin.se.
  2. Återvinningsstationer och Centraler: Information om återvinningsstationer (ÅVS) och återvinningscentraler (ÅVC) finns på vakin.se och fti.se. På återvinningscentralerna kan du lämna grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall från hushåll.
  3. Hämtning av Avfall: Det finns tjänster för hushållsnära hämtning av förpackningar av papper, plast och metall.
  4. Bygg- och Rivningsavfall: Det finns specifika anvisningar för sortering av material från bygg och rivning.
  5. Övriga Frågor: Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun, hanterar vissa frågor som rör avfall och återvinning, inklusive anmälningar av kompostering av avfall, latrin, tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall, och annat.

För mer detaljerad information, inklusive öppettider och specifika anvisningar, rekommenderar jag att du besöker vakin.se och umea.se.

Nyheterna och händelser gällande återvinning i Umeå

Uppgradering av Återvinningscentraler: Vakin har stängt Holmsunds och Sävar återvinningscentraler från och med den 1 september för att bygga om och uppgradera dem till det nya ÅVC+ systemet. Holmsunds återvinningscentral planeras att öppna under senhösten, medan Sävar återvinningscentral förväntas öppna sommaren 2024. Under stängningsperioden hänvisas kunder till Gimonäs återvinningscentral​.

  • Fokus på Matavfallshantering: Umeå kommun och Vakin strävar efter att sortera så mycket matavfall som möjligt. Målet är att till 2025 ska minst 60% av matavfallet behandlas biologiskt istället för att gå till värmeåtervinning. Matavfall som källsorteras omvandlas till biogas och gödsel, vilket ersätter bensin och diesel, samt återförs näringsämnen till skog och mark​.
  • Utveckling av Dåva Eco-Industrial Park: Ett världsledande centrum för grön innovation växer fram vid Dåva i Umeå. Detta område ska bli ett nav för verksamheter, utbildning och forskning inom miljöteknik, återvinning och grön energi. Målet är att skapa industriell symbios och att området ska vara klimatneutralt till 2040. Redan idag finns ett tiotal verksamheter på området som fokuserar på återvinning och miljö​.
  • Investeringar i Återvinning: Vakin investerar i åtgärder för att öka återvinning, återbruk och förbättra tillgängligheten till återvinningscentraler. Höga kostnader för drivmedel och förbränning påverkar avgifterna för avfallshantering​.