Assistansanordnare – Vilka är alternativen?

I Sverige finns drygt 1800 assistansanordnare och för de som inte väljer att anordna sin assistans på egen hand behöver ett val ske gällande vilka som ska ge denna assistans. Det finns flera olika former av anordnare att välja på. Att hitta via en assistansförmedling kan vara riktigt effektivt.

Valet sker efter att assistans beviljats – men kan ändras

Det är när personlig assistans beviljats som valet av assistansanordnare ska ske. Man kan välja att låta kommunen genomföra hjälpen eller välja något av de företag som kommunen har avtal med. Via handläggaren på kommunen går det att få listor på alla de assistansanordnare som har avtal. Dessa går även ofta att hitta på kommunens hemsida. Oavsett vilka som väljs till anordnare kan detta alltid ändras efterhand. Däremot kan det finnas en uppsägningstid som innebär att byte inte kan ske från en dag till en annan. Det är därför viktigt att kontrollera eventuell uppsägningstid innan ett avtal skrivs.

Privat vårdföretag

Statistik från Försäkringskassan visar att de flesta väljer ett privat vårdföretag. Det är även här som den största valfriheten finns då en del företag specialiserat sig mot viss problematik och andra har anpassade tjänster som tilltalar vissa målgrupper.

Kommun

Efter privat vårdföretag kommer kommunen som vanligaste assistansanordnare. Det går att aktivt välja kommunen som anordnare i vårdvalet. De som däremot inte gör ett aktivt val får även kommunen. Kommunen kan i sin tur lägga ut arbetet på ett privat företag. Så i teorin kan en person som valt ett specifikt privat företag få samma vårdföretag som de som valt att få det via kommun. Även om chansen att det händer är liten.

Assistanskooperativ väljs av ett par procent

Det alternativ som enbart någon procent väljer är att få assistansen via ett assistanskooperativ. Det är en ekonomisk förening som därmed är assistansanordnare för samtliga medlemmar. Föreningen i sin tur kan köpa in vård från olika privata aktörer. En fördel är att de boende kan hjälpa och stödja varandra och att samarbeten kan ske på ett helt annat plan än annars.

Vad är bäst?

Vad som är bäst beror helt på behov och önskemål. För vissa är det en trygghet att veta att kommunen är ansvarig för vården och att man kan lämna eventuella klagomål till kommunen istället för ett privat företag. För andra är flexibiliteten hos flera privata företag det som väger tyngst. Kooperativet har sin fördel i samarbeten och stordrift.