Stora möjligheter i Norge för stafettläkare från Sverige

Sjukvårdssystemet i Norge påminner i mångt och mycket om vårt svenska dito. Den privata sektorn inom vården är förvisso inte obefintlig men åtminstone väldigt liten i förhållande till den övriga delen. De allra flesta norrmän får sin vård genom det offentliga sjukvårdssystemet – det som lockar med den privata vården är främst de kortare väntetiderna. Likheterna mellan det norska och det svenska systemet gör att det finns stora möjligheter i Norge för stafettläkare från Sverige. Läs vidare så berättar vi mer!

Intressant fakta om den norska sjukvården

Den vård som vårdtagare får inom den offentliga vården i Norge håller samma höga kvalitet som inom den privata vårdsektorn. Faktum är att Norges sjukvårdssystem anses vara ett av de allra bästa i hela den vida världen. Landets sjukvårdsmyndighet är den instans som ansvarar för att erbjuda alla en god vård, oavsett faktorer såsom ålder, etnicitet och kön. Inte heller det område där patienten har valt att bosätta sig eller dennes inkomst ska påverka kvaliteten på den vård som erhålls.

Om du väljer att jobba i Norge som stafettläkare kan det vara intressant att veta att:

  • De främsta dödsorsakerna i landet är hjärt-kärlsjukdom och cancer.
  • Norge har en relativt hög förekomst av narkotikarelaterad dödlighet, med omkring 260 sådana dödsfall om året.
  • Trots att vi har en bild av norrmännen som väldigt friska och hurtiga är fetma ett ökande problem i landet. Detta tros bero på att invånarna inte är tillräckligt fysiskt aktiva och konsumerar alltför mycket socker.
  • Omkring var tionde norrman röker dagligen och även förekomsten av lungcancer fortsätter att öka. Särskilt tydlig är ökningen bland kvinnor.
  • Mellan 80 000 och 100 000 personer i Norge lider av demens.

Enkelt att jobba i Norge som stafettläkare via bemanningsbolag

Det enklaste sättet att börja arbeta som läkare på den norska sidan är att bli konsult hos ett bemanningsbolag. Du får då möjligheten att jobba i Norge som stafettläkare. Detta är fördelaktigt för dig som arbetstagare då du bland annat får:

  • en skälig ersättning för ditt arbete
  • stor flexibilitet och frihet
  • möjlighet till personlig utveckling
  • avlastning vad gäller administrativt arbete.