Örgryte Gamla Kyrka

Historisk översikt av Örgryte Gamla Kyrka

Belägen i stadsdelen Bö i Göteborgs kommun, står Örgryte Gamla Kyrka som ett monument över svensk medeltida arkitektur. Kyrkan, som är en del av Örgryte församling inom Göteborgs stift och Svenska kyrkan, har tjänat sin församling i århundraden och fortsätter att vara en central plats för andlighet och samhälleliga sammanhang.

 • Arkitektur
  • Stil: Romansk med senare gotiska tillägg
  • Material: Huvudsakligen gråsten
  • Interiör: Rikt dekorerad med medeltida kalkmålningar
 • Historiska händelser
  • Grundläggning: Tros ha uppförts under 1200-talet
  • Renoveringar: Omfattande restaureringar under 1800- och 1900-talen
  • Orgel: En historisk orgel från 1800-talet
 • Kulturell betydelse
  • Gudstjänster: Fortfarande aktiv plats för gudstjänster och ceremonier
  • Kulturminne: Klassificerad som byggnadsminne sedan 1980
  • Guidade turer: Tillgängliga för allmänheten för att upptäcka kyrkans historia
Fakta Information
Stift Göteborgs stift
Församling Örgryte församling
Plats Bö, Göteborgs kommun
Byggnadsår 1200-talet (tros det)
Arkitekturstil Romansk med gotiska tillägg
Byggnadsminne Ja, sedan 1980

En populär plats för vigslar och begravningar

Med sin rika historia och vackra arkitektur är Örgryte Gamla Kyrka en av Göteborgs mest eftertraktade platser för vigslar och begravningar. Kyrkan genomför årligen ett sextiotal vigslar och omkring 150 begravningar, vilket vittnar om dess fortsatta betydelse och popularitet.

Myt och historia – Sankt Sigfrids påstådda grundläggning

En fascinerande teori som framförts av Erik Benzelius är att Sankt Sigfrid ska ha byggt den första kristna kyrkan på platsen redan under 1000-talet. Även om detta är en sägen, har fyndet av rester från en träkyrka från samma tidsepok under en senare restaurering av kyrkan gett sägnen en viss trovärdighet.

Från försvarsbyggnad till gudstjänstlokal

Under mitten av 1200-talet uppfördes en romansk stenkyrka på platsen, med tjocka murar som antyder att den även kan ha använts som försvarsbyggnad. Denna kyrka var centrum för en församling som spände över södra stranden av Göta älvs mynning, men flyttades på order av Gustav Vasa 1528 till Nylöse stad vid Säveån.

Arkitektoniska förändringar genom århundradena

År 1730 inleddes en stor ombyggnad av kyrkan under ledning av stadsarkitekten Bengt Wilhelm Carlberg. Det medeltida koret ersattes och klockstapeln revs till förmån för ett nytt kyrktorn 1748. Utbyggnader tillkom under senare år, vilket gav kyrkan dess nuvarande form med en något osymmetrisk struktur.

Restaureringar som bevarat kyrkans historiska karaktär

Under 1900-talet genomgick kyrkan flera restaureringar, bland annat under 1920-talet då man återfann den ursprungliga sydportalen och konserverade takmålningarna. En ytterligare restaurering ledd av Axel Forssén på 1950-talet tillförde nya element som sakristian och skärmväggarna, med målet att förstärka den historiska atmosfären.Örgryte Gamla Kyrka i Göteborg, daterad till 1200-talet, är en av Sveriges äldsta kyrkor med en rik historisk aura.

Totalrenovering 2018–2019

En omfattande renovering genomfördes 2018–2019 där kyrkan bland annat tillgänglighetsanpassades och utrustades med ny belysning. Efter renoveringen återinvigdes kyrkan med en festhögmässa och en konsert där ett nytt Steinwaypiano invigdes.

Det nyklassicistiska altaret av Carlberg

År 1799 presenterade stadsarkitekt Carlberg ett förslag till ett nytt altare i nyklassicistisk stil. Detta altare, som idag utgör en central del av kyrkans interiör, framstår som en grekisk tempelfasad och bidrar till kyrkans estetiska uttryck.

Predikstolen och dopfunten – Barock och tradition

Predikstolen, donerad 1780, är ett exempel på tung barockstil och är rikt dekorerad med symbolik. Dopfunten från 1738, en gåva från Sven Böker, ersatte en tidigare medeltida funt och är ett uttryck för tidens konstnärliga ideal. Dopfatet, ett sydtyskt arbete från 1500-talet, är ett imponerande exempel på drivet mässingsarbete.

Kyrksilver och dess historia

På 1500-talet innehöll kyrkans skatt en förgylld silverkalk och en patén. Dessa såldes för att finansiera inköpet av en ny kalk och patén av guldsmeden Fernlöf i Göteborg 1746. Dessa föremål är än idag en del av kyrkans rika historia och tradition.