Fondförvaltaren Advisor

Advisor Fondförvaltning är främst inriktade på pensionssparande och fondsparande. Bolaget förvaltar även två egna fonder för att kunden ska kunna få en helhetslösning avseende förvaltning av pensionskapital men även annan typ av sparande. Som kund kan man investera i båda fonderna via Fondmarknaden eller Nordnet.

Advisor Världen

Advisor Världen är en dagshandlad, aktivt förvaltad aktiefond som placerar både i Sverige och globalt, främst dock inriktad mot Norden, Europa samt Nordamerika. Fonden startades år 2011. Fonden är en så kallad 130/30-fond. Fördelen med denna typ av fond är att man kan använda de styrkor och svagheter som finns i de olika marknaderna och i enskilda värdepapper för att på så sätt ha en möjlighet till att öka fondens avkastning. Om man som investerare planerar att ta ut sina pengar inom en period om fem år, är fonden inte att rekommendera. Har man som investerare dock en mer långsiktig planering kan fonden vara att rekommendera.

Fonden Advisor Världen är även valbar i premiepensionssystemet, vilket gör att man kan välja denna som en av sina PPM-fonder. Fondens PPM-nummer är 874032 och har per 2016-12-14 innehav i följande företag; Amazon, Adidas, Pandora, Investor, Bank of America, Facebook, Walt Disney, Electronic Arts, Johnson & Johnson samt Nike. Dessa är de tio största innehaven.

Advisor Multihedge

Advisor Multihedge är en specialfond, en så kallad fond-i-fond, som består av cirka 20 underliggande fonder. Fonden placerar globalt i andra fonder och fondliknande överlåtbara värdepapper, och i det bästa urvalet av hedgefonder som kan finnas som finns vid den specifika tidpunkten. Antalet fonder är omkring 20 stycken som beskrivits ovan, men kan vara mellan 15 och 25 stycken. Inget fondinnehav ska vara större än 10% av det totala fondvärdet. Rekommendationen för denna fond är att den kanske inte passar för den eller de investerare som tänkt att ta ut sina pengar inom en treårsperiod.

Målet med Advisor Multihedge är att ha ett lågt beroende till aktiemarknaden och därför är sambandet mellan fonderna en viktig del när fondportföljen ska sättas samman. Genom att välja hedgefonder med olika strategier där de flesta ej återfinns i aktier, kan detta uppnås.