Kategori: Pension

Pensionär – Nu väntar fördelarna

Pension

Det finns mängder av fördelar med att bli pensionär. Allt handlar, som livet i övrigt, om att se det positiva och ta tillvara på de möjligheter som ges.

 • Ingen mer väckarklocka
  Äntligen slut på tidiga morgnar då väckarklockan skär genom luften som ett rakblad. Att bli pensionär innebär konstant sovmorgon. En lyx som många skulle kunna betala dyrt för att få.
 • Billigare på en rad produkter/tjänster
  Bara över en natt kan du få billigare resor, shopping, försäkringar med mera. Det är ett flertal företag som erbjuder pensionärsrabatt. Enda nackdelen är väl att pensionen är betydligt lägre än vad man tidigare fått i lön (för de flesta) så dessa rabatter är bara en liten klen tröst.
 • Odla fritidsintressen
  Många ser fram emot att bli pensionär eftersom man då kan lägga betydligt större tid på sina fritidsintressen. Detta oavsett om det handlar om golf, curling eller resor.
 • Hjälpa till i ideella organisationer
  Det finns mängder av ideella organisationer som inte skulle överlevt utan hjälp från pensionärer. Många personer är involverade i dessa organisationer innan de blir pensionär men väljer sedan att hjälpa till betydligt mer när mer tid finns.Genom att hjälpa till inom exempelvis Röda Korset får man inte bara en trevlig gemenskap utan även möjlighet att hjälpa människor på olika sätt.
 • Tid för barnbarnen
  För barnfamiljer är det en sak som önskas mer än något annat – barnvakt. En aktiv och frisk far- eller morförälder är guld värt och det är inte för inte som barnbarn sägs vara ”livets efterrätt”.
 • Arbeta – men du väljer arbetstiderna
  Om du väljer att bli pensionär så innebär det inte per automatik att du slutar jobba helt. Du kan exempelvis gå i pension men sedan vikariera och jobba ”på timme” för olika företag. I detta fall kan du däremot behöva kontrollera upp om inkomsten kommer att påverka din pension och i så fall hur detta sker.
 • Ta dig tid
  Många stressar sig igenom livet. Det är utbildning, skola, barn, familj och livspussel. Visserligen ges tillfälle för återhämtning och reflektion men de stunderna är för många alldeles för få. Med åtta timmar mindre arbete per dag skapas tid för eftertanke och att verkligen göra det man vill – inte det man måste.

Fondförvaltaren Advisor

Pension

Advisor Fondförvaltning är främst inriktade på pensionssparande och fondsparande. Bolaget förvaltar även två egna fonder för att kunden ska kunna få en helhetslösning avseende förvaltning av pensionskapital men även annan typ av sparande. Som kund kan man investera i båda fonderna via Fondmarknaden eller Nordnet.

Advisor Världen

Advisor Världen är en dagshandlad, aktivt förvaltad aktiefond som placerar både i Sverige och globalt, främst dock inriktad mot Norden, Europa samt Nordamerika. Fonden startades år 2011. Fonden är en så kallad 130/30-fond. Fördelen med denna typ av fond är att man kan använda de styrkor och svagheter som finns i de olika marknaderna och i enskilda värdepapper för att på så sätt ha en möjlighet till att öka fondens avkastning. Om man som investerare planerar att ta ut sina pengar inom en period om fem år, är fonden inte att rekommendera. Har man som investerare dock en mer långsiktig planering kan fonden vara att rekommendera.

Fonden Advisor Världen är även valbar i premiepensionssystemet, vilket gör att man kan välja denna som en av sina PPM-fonder. Fondens PPM-nummer är 874032 och har per 2016-12-14 innehav i följande företag; Amazon, Adidas, Pandora, Investor, Bank of America, Facebook, Walt Disney, Electronic Arts, Johnson & Johnson samt Nike. Dessa är de tio största innehaven.

Advisor Multihedge

Advisor Multihedge är en specialfond, en så kallad fond-i-fond, som består av cirka 20 underliggande fonder. Fonden placerar globalt i andra fonder och fondliknande överlåtbara värdepapper, och i det bästa urvalet av hedgefonder som kan finnas som finns vid den specifika tidpunkten. Antalet fonder är omkring 20 stycken som beskrivits ovan, men kan vara mellan 15 och 25 stycken. Inget fondinnehav ska vara större än 10% av det totala fondvärdet. Rekommendationen för denna fond är att den kanske inte passar för den eller de investerare som tänkt att ta ut sina pengar inom en treårsperiod.

Målet med Advisor Multihedge är att ha ett lågt beroende till aktiemarknaden och därför är sambandet mellan fonderna en viktig del när fondportföljen ska sättas samman. Genom att välja hedgefonder med olika strategier där de flesta ej återfinns i aktier, kan detta uppnås.