Habo Kyrka

En Unik Träkatedral – Habo Kyrka – Ett Historiskt Smycke vid Vättern

Habo Kyrka, belägen i Habo kommun, är en anmärkningsvärd kyrkobyggnad känt för sin distinkta arkitektur och rika historia. Kyrkan, som är en del av Skara stift, har fått smeknamnet ”Träkatedralen vid Vättern” på grund av sitt imponerande träsnideri och katedralliknande utformning.

Trots att det lokala namnet ”Habo gamla kyrka” ibland används, är det inte ett officiellt namn.

 • Arkitektur
  • Träsniderier som framhäver kyrkans estetik
  • Katedralliknande utformning unik för träkyrkor
 • Historia
  • En lång historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden
  • En del av det historiska Skara stift
 • Smeknamn
  • ”Träkatedralen vid Vättern” som speglar dess storhet och plats
  • ”Habo gamla kyrka” används ibland lokalt men är ej officiellt
Attribut Information
Plats Habo kommun
Stift Skara stift
Smeknamn Träkatedralen vid Vättern
Alternativt namn Habo gamla kyrka (ej officiellt)

Arkitekturens Karaktär

Byggd av slätbilat liggtimmer, fick Habo Kyrka sitt nuvarande utseende under en omfattande ombyggnad år 1723. Dess struktur liknar en basilika, med ett högt mittskepp och två lägre sidoskepp, vilket skapar en känsla av en traditionell katedral. Kyrkan består av ett långhus med torn i väster och ett kor i öster som är lika brett som långhuset.

Inredning och Utsmyckning

Inuti Habo Kyrka är väggarna prydda med läktare, och från golv till tak kan besökare beundra målningar som illustrerar Luthers katekes och sammanfattar den kristna läran. Dessa målningar är centrala för kyrkans inre och bidrar till dess speciella atmosfär.

Historiska Anor

Habo Kyrka har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet. Den äldsta delen av den nuvarande träkyrkan är sakristian av sten, som ursprungligen tillhörde en tidigare kyrkobyggnad på platsen.
Habo Kyrka, med sin unika träkonstruktion från 1700-talet, är känd för sina imponerande kalkmålningar och ett rikt barockinredning.

Klockstapeln och dess Klockor

Intill kyrkan står en klockstapel från 1760 där tre kyrkklockor hänger. Dessa klockor gjöts av Elias Fries Thoresson i Jönköping under mitten av 1700-talet. Noterbart är att kyrktornet inte innehåller några klockor.

Måleriernas Mästerverk

Väggarna och taket i Habo Kyrka är täckta av målningar som utfördes mellan 1741 och 1743 av Jönköpingsmålarna Johan Kinnerus och Johan Christian Peterson. De fick i uppdrag att inte bara måla utan också tillverka sina egna färger. Målningarna skildrar bland annat tio Guds bud, trosbekännelsen och Herrens bön, samt större scener som dopet och nattvarden.

Orgelläktarens Gåtfulla Kvinnor

orgelläktaren återfinns motiv av kvinnor som skiljer sig från kyrkans övriga tematiska målningar. Det finns spekulationer om att dessa kan föreställa drottning Ulrika Eleonora tillsammans med olika musikinstrument, men deras exakta betydelse är fortfarande okänd.

Habo Kyrka på Julfrimärken

År 2002 valdes Habo Kyrka ut som en av fyra kyrkor att avbildas på Postens julfrimärken med temat ”Romantiska kyrkor i juletid”. Denna ära delades med andra kända kyrkor såsom Kiruna kyrka, Tensta klockstapel och Sundborns kyrka, vilket belyser Habo Kyrkas kulturella och historiska värde.